Op maandag 27 juni overleed een 15-jarige jongen uit Hilversum. Hoewel de doodsoorzaak niet is vastgesteld, houden politie en familie rekening met zelfdoding. De leerling zou jarenlang op school zijn gepest. Scholen moeten dus alert blijven om pestgedrag te signaleren en aan te pakken. De wet Veiligheid op school biedt voldoende handvatten, niet alleen beleidsmatig maar ook heel concreet in de klas.

Aanspreekpunt pesten

Juist om dit soort vreselijke gebeurtenissen te voorkomen, is sinds augustus 2015 de wet Veiligheid op school van kracht. De school is hiermee verplicht zorg te dragen voor een sociaal veilig klimaat. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het zogeheten aanspreekpunt pesten. Dit aanspreekpunt moet het voor leerlingen en ouders makkelijk maken om pesten te melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren; dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.

Groepsvorming

Dat pesten een groepsproces is, is bekend. Voor een duurzame oplossing is het interessant om pesten niet alleen als een groepsproces te zien, maar het ook op die manier aan te pakken. Hoe groter het aantal leerlingen is dat pesten afkeurt, hoe kleiner de kans op pesten in de klas. Dit ontstaat niet altijd vanzelf, als docent kun je daarin sturen. Door met elkaar afspraken te maken, teambuildingsactiviteiten te doen met de groep, elkaar goed te leren kennen en door als docent zelf het goede voorbeeld te geven. In een positieve groep is er minder behoefte om te pesten.

Week Tegen Pesten

Om scholen te helpen bij de aanpak van pesten, organiseren we in september de jaarlijkse Week Tegen Pesten. Dit jaar is het thema Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.Samenwerking met de hele groep staat centraal. Met elkaar zorg je voor een goede sfeer en ontstaat er minder behoefte om te pesten.


Meer informatie