Aly (27) werd op school gepest om haar lengte, maar verbaast nu iedereen | Stop Pesten NU

Aly (27) werd op school gepest om haar lengte, maar verbaast nu iedereen

De 27-jarige Aly Stolz was op haar twaalfde al 1.91 meter en torende letterlijk boven al haar klasgenoten uit. Het maakte haar het mikpunt van pesterijen. “Andere kinderen noemden me Godzilla.” In bovenstaande video vertelt Aly hoe ze haar lijf uiteindelijk accepteerde én hoe ingewikkeld het is om te winkelen als je zo lang bent.

BronLittle Things. Beeld: Kijk.nl

Workshops, gastlessen, ouderavonden of lezingen over pesten of cyberpesten (online gevaren)

Wij hebben vele mogelijkheden om bij pesten stil te staan hiervoor maken wij gebruik van verschillende werkvormen tijdens de interactieve bijeenkomsten (o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten) er is veel gelegenheid om ervaringen te delen. Deze bijeenkomsten over Pesten of Cyberpesten verzorgen wij voor:

  • Professionals (o. a. docenten, BSO, TSO, pestcoördinatoren, IB'ers)
  • Sport en Vrije Tijd (o.a. voetbal-, handbalverenigingen)
  • Opvoeders & Ouders
  • Kinderen en jongeren (o.a. basis- en voorgezet onderwijs, ZMOK scholen, cluster 4 scholen, PABO-scholen)
  • Op het Werk (o.a. directie & management, HRM, OR, teams)
  • Bejaardentehuizen. (o.a. teamleiding, bewoners)

Onderwerpen die aan bod komen: Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht? Wat is cyberpesten? Welke social media zijn er? Wat kan er online gebeuren en gevaren? Wat kan je doen tegen cyberpesten? Waar kan je terecht? Bekijk hier ons aanbod