In 2018 gebruikte 95 procent van de jongeren van 12 tot 25 (bijna) dagelijks internet, een aandeel dat ongeveer even groot is als in 2012. Er zijn vrijwel geen jongeren die nooit internet gebruiken. De manier waarop jongeren internetten is wel veranderd. Net als bij andere leeftijdsgroepen maken ook jongeren steeds minder gebruik van een pc of desktop. Meer jongeren gebruiken een mobiele telefoon. In 2012 gebruikte 86 procentvan de jongeren internet op een mobiele telefoon, in 2018 was dit 99 procent. Het gebruik van spelcomputers met internet is in deze periode toegenomen van 47 naar 59 procent.

Personal Computer (PC) of desktopLaptop of netbookTabletMobiele telefoon of smartphoneSpelcomputer020406080100Internetgebruik naar apparaat door jongeren 12 tot 25 jaar 1)
2018
2012
%
1)De categorie tablet is voor het eerst in 2013 uitgevraagd. Toen maakte 57,7 procent van de jongeren gebruik van een tablet om te internetten.
Laptop of netbook
 2018: 95,8%

 

Meer op professionele netwerken

In 2012 gebruikte 67 procent van de jongeren sociale media om tekstberichten te versturen, in 2018 was dat gestegen naar 94 procent. Het gebruik van sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat is onverminderd populair. In 2018 maakte 87 procent hiervan gebruik. Ook zijn steeds meer jongeren actief op een professioneel netwerk, zoals LinkedIn. In 2012 deed 14 procent van de jongeren dit, in 2018 bijna een kwart. Daarnaast is het bellen via internet toegenomen van 34 naar 77 procent.

 

Tekstberichten uitwisselenSociaal netwerkProfessioneel netwerkVersturen/ontvangen e-mailsTelefoneren via internet020406080100Communiceren via internet door jongeren van 12 tot 25 jaar
2018
2012
%
Professioneel netwerk
 2018: 24,1%
 2012: 14,0%

 

Sociale netwerken

Meisjes gebruiken vaker sociale netwerken als Facebook en Instagram dan jongens. In 2018 gebruikte 91 procent van hen netwerken als Facebook en Instagram tegen 83 procentvan de jongens. Bij andere online communicatievormen zijn er vrijwel geen verschillen tussen jongens en meisjes.

 

Tekstberichten uitwisselenSociaal netwerkProfessioneel netwerkVersturen/ontvangen e-mailsTelefoneren via internet020406080100Communiceren via internet door jongeren van 12 tot 25 jaar, 2018
Jongens
Meisjes
%

 

Jongens meer via spelcomputer online

Jongens gebruikten in 2018 vaker dan meisjes een pc of spelcomputer met internet. Van de jongens gebruikte 70 procent een pc om te internetten, bij meisjes is dit 56 procent.70 procent van de jongens gebruikte een spelcomputer met internettoegang en 47 procentvan de meisjes.

 

Personal Computer (PC) of desktopLaptop of netbookTabletMobiele telefoon of smartphoneSpelcomputer020406080100Internetgebruik naar apparaat door jongeren van 12 tot 25 jaar, 2018
Jongens
Meisjes
%

 

Relevante links