Cyberpesten: volwassenen kunnen ook slachtoffers zijn | Stop Pesten NU

084-0035994

Cyberpesten: volwassenen kunnen ook slachtoffers zijn

Cyberpesten kan iedereen overkomen, op eender welk ogenblik en op eender welke leeftijd. Hoe kunnen volwassenen omgaan met verschillende vormen van online misbruik en lastig vallen?

Telkens cyberpesten vermeld wordt, kijken we gewoonlijk in de richting van kinderen en tieners. Er werd veel gezegd door psychologen, organisaties, publieke figuren en andere bezorgde partijen. Maar we vergeten te vaak dat ook volwassenen het slachtoffer kunnen worden van cyberpesten.
Als je denkt dat volwassenen geen slachtoffers kunnen zijn, kijk gewoon naar de commentaren onder sociale media berichten van bekende personen, atleten of zeker die van politiekers. Misschien denk je: “Dat zijn publieke figuren; ze moeten met zo’n zaken om kunnen gaan!” Als het om constructieve kritiek gaat, moeten ze daar inderdaad mee kunnen omgaan. Maar wanneer kritiek de grens oversteekt en cyberpesten wordt?
Cyberbullying blijft niet beperkt tot publieke figuren. Ieder van ons kan een doelwit worden. Skeptisch? Het Pew Research Center zegt iets anders. In een onderzoek naar online lastigvallen stelden ze vast dat ongeveer vier op de tien volwassenen persoonlijke ervaring hebben met online lastig gevallen te worden, terwijl een kwart van de mensen die reageerden gaven aan dat het er stevig tot extreem inhakte.
En als dat nog niet overtuigend genoeg klonk, dan doet deze quote van het PEW onderzoek dat misschien. Het komt van een 59-jarig slachtoffer: “Cyberpesters die anoniem zijn, kennen geen grenzen. Ze vinden een zwak punt en blijven daarop hameren.”

Wat is cyberpesten?

Het Merriam-Webster woordenboek definieert cyberpesten als “het elektronisch delen van gemene boodschappen over iemand (zoals een student), vaak anoniem uitgevoerd,” terwijl stopbullying.gov zegt dat “cyberpesten pesten is dat gebeurt via digfitale toestellen zoals smartphones, computers en tabletten.”

Het gebeurt op sociale media, fora, commentaar secties of zelfs game platformen. Sociale media is het meest gebruikte kanaal; bijna 60% van de ondervraagden in het Pew onderzoek gaven aan dat ze lastig gevallen werden via sociale media.

Je kan verschillende types van cyberpesten tegenkomen. Sommige pesters richten zich op je overtuigingen – politiek, religieus of iets anders – terwijl anderen zich richten op hoe je eruit ziet, je karakter, geslacht, afkomst, seksuele geaardheid of eender wat dat van je een gemakkelijk slachtoffer maakt.

Je pesters zullen je proberen te raken door persoonlijke gevoelige informatie over jou te lekken terwijl jij het liever geheim hield. De persoon die je lastig valt kan een vreemde zijn, een vriend, een medewerker of iemand uit een vroegere relatie.

Wanneer verschillende mensen meedoen met cyberpesten, noemen we het mobbing. Dit wordt wel eens geassocieerd met de werkplek, waar andere werknemers iemand dwingen ontslag te nemen via intimidatie, vernedering, het verspreiden van kwaadaardige geruchten of op een andere manier.

We hebben ook al gaming platformen aangegeven. Cyberpesten komt erg veel voor in de gamer gemeenschap. Het vindt gewoonlijk plaats wanneer een speler minder goed presteert binnen zijn of haar team. De andere teamleden wijzen hem dan wat terecht, waarbij ze persoonlijke aanvallen gebruiken of vunzige taal hanteren. De ergste vorm van cyberpesten (en niet enkel in de gaming gemeenschap) is swatting, een taktiek waarbij hulpdiensten een team van de politie naar iemand’s adres sturen op basis van een valse gijzelactie of bombedreiging. In een aantal gevallen hebben deze incidenten al tot doden geleid.

Politieke discussies op sociale media of verschillende fora kunnen ook plaatsen voor cyberpesten zijn. Alle deelnemers proberen je te overtuigen dat hun partij de oplossing is voor de problemen van het land. Beschaafde discusies verworden zo tot haat gevulde vloektirades. En om het allemaal nog wat erger te maken, doen trollen graag mee om te zien of ze het nog erger kunnen maken.

Wat kan je doen om jezelf tegen cyberpesten te beschermen? Beschermende en reactieve maatregelen

Wanneer kinderen en tieners online gepest worden, wordt ze meestal aangeraden hulp te zoeken bij een volwassene. Maar wat kunnen volwassenen doen? Waar kunnen zij terecht?

Verrassend genoeg blijft het advies ook voor hen grotendeels gelijk. Volwassenen moeten naar andere volwassenen gaan – in dit geval authoriteiten. Cyberpesten wordt in heel wat delen van de beschaafde wereld als een misdaad aanzien. De politie, of de organisaties die hiermee om gaan, kunnen dan een onderzoek starten.

Maar wat moet je doen als je niet meteen naar de politie wil gaan en die optie enkel als laatste alternatief wil gebruiken?

De meeste sociale media platformen beschikken over systemen waarmee je dit soort van online misbruik kan aanklagen. Op Facebook kan je beledigende commentaren, berichten en profielen rapporteren. Die laatste kunnen geblokkeerd worden. De sociale media gigant heeft ook pagina’s die je verder helpen met misbruik en pesten of lastigvallen. Instagram medigt gebruikers ook aan om pesten en lastigvallen te rapporteren en biedt bronnen aan om zij die hiermee te maken kregen, verder te helpen. Twitter biedt ook advies  over hoe je met online pesten kan ongaan op haar platform.

Hetzelfde geldt trouwens ook op gaming platformen. De meerderheid van de populaire platformen hebben beschermingen ingebouwd tegen pesten en lastigvallen. Dit omvat meestal een combinatie van manuele rapportering door spelers en geautomatiseerde detectie die kunnen zorgen voor tijdelijke of zelfs permanente verwijdering (voor mensen die anderen blijven lastig vallen). Ze kunnen inderdaad nog eens inschrijven vanaf een ander e-maiadres, maar ze moeten dan hun reis doorheen het spel vanaf scratch beginnen – iets wat cyberpesters toch wel kan tegenhouden.

Nooit vergeten

Cyberpesten is nooit de schuld van het slachtoffer: niemand hoort op die wijze behandeld of aangevallen te worden, ongeacht wie ze zijn, waar ze vandaan komen of van wie ze houden – onder geen enkele omstandigheid; punt. Als zoiets jou overkomt, zwijg dan niet en zoek help. Praat met vrienden, familieleden, HR medewerkers of zelfs gezondheidswerkers. Ze zijn er om je te helpen en een oplossing te vinden.

Het is ook belangrijk om bewijsmateriaal van het cyberpesten en het online misbruik bij te houden, zodat je kan bewijzen wat er gebeurd is als je ooit beslist het aan te klagen. Hou kopieën bij van berichten, blog berichten, sociale media berichten, e-mails, foto’s of wat er ook gebruikt wordt.

 

 

Bron Computertaal

 

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):