De sleutel tot een positieve klas met sociogrammen | Stop Pesten NU

De sleutel tot een positieve klas met sociogrammen

Het creëren van een positieve groepsdynamiek in de klas is een van de belangrijkste taken van een leraar. Sociogrammen kunnen hierbij een krachtig hulpmiddel zijn. Een sociogram is een grafische weergave van de sociale interacties binnen een groep, die inzicht geeft in de sociale structuren en relaties. Door te begrijpen welke kinderen populair zijn en welke mogelijk geïsoleerd zijn of pestgedrag vertonen, kunnen leraren gerichte interventies plannen om een meer inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren. Dit artikel bespreekt de voordelen van het gebruik van sociogrammen, hoe ze kunnen worden gemaakt en gebruikt, en biedt een gedetailleerde handleiding voor leraren om deze tool effectief in te zetten.

Wat is een sociogram?

Een sociogram is een visuele representatie van de relaties tussen leden van een groep. Het wordt vaak gebruikt om de sociale dynamiek binnen een klas in kaart te brengen. Door middel van vragenlijsten en observaties kunnen gegevens worden verzameld over wie met wie omgaat, wie vrienden zijn, wie vaak wordt genegeerd en wie mogelijk wordt buitengesloten of gepest.

Waarom sociogrammen maken?

 1. Inzicht in sociale structuren: 
  Sociogrammen helpen leraren inzicht te krijgen in de sociale structuren binnen de klas. Dit kan helpen bij het identificeren van populaire kinderen, leiders, volgers, geïsoleerde kinderen en potentiële pesters.
 2. Gerichte interventies: 
  Met de informatie uit een sociogram kunnen leraren gerichte interventies plannen om de groepsdynamiek te verbeteren. Dit kan variëren van het stimuleren van positieve interacties tot het aanpakken van pestgedrag.
 3. Ondersteuning van geïsoleerde kinderen: 
  Sociogrammen maken het mogelijk om geïsoleerde kinderen te identificeren en hen extra steun te bieden. Dit kan helpen om hun gevoel van inclusie en welzijn te verbeteren.
 4. Bevordering van positieve relaties: 
  Door inzicht te krijgen in de bestaande relaties binnen de klas, kunnen leraren activiteiten en strategieën plannen om positieve relaties te bevorderen en negatieve interacties te minimaliseren.

Hoe sociogrammen maken?

Het maken van een sociogram omvat verschillende stappen, van het verzamelen van gegevens tot het analyseren en interpreteren van de resultaten. Hier is een stapsgewijze handleiding:

Stap 1: Gegevensverzameling

 1. Vragenlijsten: Een van de meest gebruikelijke methoden om gegevens te verzamelen voor een sociogram is door het gebruik van vragenlijsten. Vragen kunnen zijn:
  • Met wie werk je graag samen?
  • Wie nodig je uit voor je verjaardag?
  • Wie vind je aardig?
 2. Observaties: Naast vragenlijsten kunnen observaties waardevolle informatie bieden. Let op de interacties tussen kinderen tijdens groepsactiviteiten, pauzes en andere sociale momenten.
 3. Interviews: Individuele interviews met kinderen kunnen diepere inzichten geven in hun sociale relaties en eventuele zorgen of problemen die ze ervaren.

Stap 2: Analyse van de gegevens

 1. Visualisatie: Gebruik de verzamelde gegevens om een visuele weergave van de relaties binnen de klas te maken. Dit kan handmatig worden gedaan of met behulp van software.
 2. Identificatie van Patronen: Zoek naar patronen en clusters binnen de groep. Identificeer wie de centrale figuren zijn, wie vaak wordt genegeerd en wie mogelijk geïsoleerd is.
 3. Kwantitatieve Analyse: Bereken metrics zoals de centraliteit van leerlingen (hoe centraal een leerling staat in het netwerk), de dichtheid van het netwerk (hoeveel verbindingen er zijn in verhouding tot het mogelijke aantal verbindingen), en de mate van wederkerigheid (hoe vaak vriendschappen wederzijds zijn).

Stap 3: Interventie en actie

 1. Plan gerichte interventies: Gebruik de inzichten uit het sociogram om gerichte interventies te plannen. Dit kan variëren van het organiseren van teamactiviteiten om de sociale cohesie te verbeteren tot het bieden van extra steun aan geïsoleerde kinderen.
 2. Volg de vooruitgang: Monitor regelmatig de vooruitgang en pas de interventies aan op basis van de veranderingen in de groepsdynamiek.
 3. Betrek ouders & opvoeders en andere professionals: Communiceer met ouders over de bevindingen en betrek hen in het proces om een positieve groepsdynamiek te bevorderen. Werk samen met schoolpsychologen of andere specialisten indien nodig.

Voorbeelden van Succesvolle Interventies

 1. Sociale vaardigheidstrainingen: Deze trainingen kunnen kinderen helpen om betere sociale vaardigheden te ontwikkelen, waardoor ze effectiever kunnen communiceren en samenwerken.
 2. Mentorprogramma’s: Door oudere leerlingen als mentoren in te zetten, kunnen jongere of geïsoleerde leerlingen extra ondersteuning en begeleiding krijgen.
 3. Groepsactiviteiten: Teamactiviteiten en groepsprojecten kunnen de sociale banden versterken en samenwerking bevorderen.
 4. Anti-Pest programma’s: Specifieke programma’s gericht op het voorkomen en aanpakken van pestgedrag kunnen helpen om een veiliger en vriendelijker schoolklimaat te creëren.

 

Case Study: Een Sociogram in Actie

Context: In een middelbare schoolklas in Nederland werd een sociogram gemaakt om de sociale dynamiek te begrijpen en pestgedrag aan te pakken.

Proces: De leraar gebruikte vragenlijsten en observaties om gegevens te verzamelen. Na analyse van de gegevens bleek dat een klein groepje leerlingen een dominante rol speelde en bepaalde kinderen regelmatig werd buitengesloten.

Interventie: De leraar plande verschillende interventies, waaronder sociale vaardigheidstrainingen en teamactiviteiten. Ouders werden geïnformeerd en betrokken bij het proces.

Resultaat: Na enkele maanden was er een merkbare verbetering in de groepsdynamiek. Kinderen die eerder geïsoleerd waren, voelden zich meer betrokken en het aantal pestincidenten nam aanzienlijk af.

 

Bronnen:

Met deze aanpak kunnen leraren proactief werken aan het verbeteren van de sociale dynamiek in hun klas, wat uiteindelijk leidt tot een betere leeromgeving voor alle leerlingen.