Digitale Pestmeter | Stop Pesten NU

084-0035994

Digitale Pestmeter

Prima heeft een (gratis) Digitale Pestmeter gemaakt. Deze pestmeters bevatten: pestmeter voor leerlingen, pestmeter voor ouders, pestmeter voor leerkrachten. Klik op de afbeelding en ga naar direct naar de Digitale Pestmeter of klik hier.

Waarom de Pestmeter?

Veel scholen erkennen dat pesten een groot probleem is bij andere scholen, maar zien niet of onvoldoende in dat zij zelf ook met dit probleem te maken hebben. De Prima-Pestmeter wordt ingezet als 'eye-opener'. Het is een digitale vragenlijst over pesten op school, die wordt afgenomen bij de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. 

Doelgroep

De Pestmeter is bedoeld voor drie verschillende doelgroepen:

  • De Pestmeter voor leerlingen. Leerlingen vullen tweemaal de Pestmeter in.
  • De Pestmeter voor leerkrachten. Alle leerkrachten en andere personeelsleden op school vullen deze Pestmeter in.
  • De Pestmeter voor ouders. Minimaal 30 ouders van de school vullen deze Pestmeter in.

Bestel de PRIMA anti-pestmethode hier

De belangrijkste doelen van de Pestmeter zijn:

Pestmeter voor leerlingen:

  1. Vaststellen van de beginsituatie (0-meting) ten aanzien van pesten op school/in de klas
  2. Bewustwording van aard en omvang van de pestsituatie op school.
  3. Het tweede meetmoment van de Pestmeter voor leerlingen is bedoeld als evaluatiemiddel. De effecten van de Prima-aanpak worden zichtbaar gemaakt.

Pestmeter voor leerkrachten:

  1. Inzicht geven in beginsituatie van de school wat betreft de pestaanpak.
  2. Adviezen en tools aanreiken voor concrete actiepunten.

Pestmeter voor ouders:

  1. Het doel van de Pestmeter voor ouders is een externe controle van hoe de schoolsituatie is ten aanzien van pesten.
  2. Het is tevens een middel om ouderbetrokkenheid te stimuleren.

 

Digitale pestmeter Prima (gratis)