Ik zie dat iemand gepest wordt. Wat kan ik doen? - 7 tips

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Ik zie dat iemand gepest wordt. Wat kan ik doen? - 7 tips

Uit recent Ditch the Label- onderzoek is gebleken dat 69% van de jongeren getuige is geweest van pesten door iemand anders, waarvan 43% dit minstens één keer per week ziet. Met dit in gedachten hebben we 7 dingen samengesteld die je kunt doen als je ziet dat iemand gepest wordt. 

- Nederlandse vertaling, Google translate -

Zo kunt u degene zijn die helpt:

1. VRAAG OF ZE IN ORDE ZIJN/OF ZE HULP NODIG HEBBEN

Als het veilig voelt om dit te doen, benader dan de persoon die gepest wordt en vraag hem of hij in orde is of dat hij wil dat je namens hem of haar hulp krijgt. Als het erop lijkt dat de persoon in gevaar is of ernstig letsel dreigt op te lopen, zoek dan onmiddellijk hulp bij een volwassene die u vertrouwt, meld dit onmiddellijk bij een leraar of bel de politie op 999.

2. DOE NIET MEE EN KIJK NIET TOE HOE HET PESTEN PLAATSVINDT

Doe niet mee aan het pesten dat plaatsvindt; denk aan de gevolgen van uw woorden/daden en hoe deze een negatieve invloed zullen hebben op de persoon die wordt aangevallen. Blijf ook niet staan ​​kijken naar wat er gebeurt; de aandacht kan de dader ertoe aanzetten dergelijk gedrag te blijven vertonen. Handel snel, zoek hulp bij een volwassene die je vertrouwt of benader en richt je energie op de persoon die gepest wordt (alleen als het veilig voelt om dat te doen - zie punt 3 voor referentie).

3. HAAL DE PERSOON DIE GEPEST WORDT WEG UIT HET SCENARIO 

In plaats van je energie te richten op de persoon die pest, focus je op het weghalen van de persoon die gepest wordt uit het scenario en naar een veilige plek. Als het veilig voelt om dit te doen, vraag dan de persoon die gepest wordt om met je mee te gaan. Als je eenmaal weg bent van de dader, concentreer je er dan op om hem kalm te houden en hem gerust te stellen dat alles goed komt. Zorg ervoor dat ze weten dat ze op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor wat er met hen gebeurt en dat ze op jou kunnen rekenen voor steun. Van daaruit kunnen jullie allebei beslissen wat de beste manier van handelen is.

4. VERGEET NIET OM KALM TE BLIJVEN

Door vaak op een agressieve manier te reageren, kan de situatie erger worden en kunt u zelfs lichamelijk letsel oplopen. Als je denkt dat het een veilige en gepaste actie is om te ondernemen, probeer dan misschien kalm te praten met de persoon die het pesten doet. Vergeet niet om het gedrag aan te vechten, niet de persoon – dus in plaats van de persoon ervan te beschuldigen een 'pestkop' te zijn, leg je rustig uit waarom zijn of haar acties of woorden de andere persoon van streek maken. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen "je maakt ze van streek", zou je kunnen zeggen "wat je zegt/doet maakt ze van streek". Het kan gepast zijn om te suggereren dat een leraar of verantwoordelijke volwassene een bemiddeling tussen hen beiden organiseert. Een mediation kan voor betrokkenen beangstigend aanvoelen, maar is vaak ontzettend krachtig;

5. VRAAG ZE NA HET EVENEMENT HOE JE ZE KUNT HELPEN

Het is belangrijk dat u de persoon die gepest wordt niet betuttelt; zorg ervoor dat ze het gevoel hebben dat ze de macht in handen hebben en dat je er bent om ze bij elke stap te ondersteunen. Een goede manier om dit te doen is hen te vragen hoe u hen kunt helpen, of welke stappen zij vervolgens willen nemen.

6. WEES EEN VRIEND

Jouw vriendschap kan op dit moment het verschil voor hen maken. Breng tijd met ze door, zorg ervoor dat ze weten dat ze niet alleen zijn en probeer dingen te doen die hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten. Het is belangrijk dat ze nog steeds voor hun gezondheid zorgen en een goed dieet, bewegingsregime en zaken als meditatie en yoga behouden. Het is ook belangrijk dat u niet vergeet om ook voor uzelf te zorgen en niet te veel op u te nemen.

 

Bron