Interview student MBO Jill Cooiman met Stop Pesten Nu | Stop Pesten NU

Interview student MBO Jill Cooiman met Stop Pesten Nu

Interview deskundige

1 op de 5 jongere is het slachtoffer van pesterijen. Het pesten kent meerdere vormen: verbaal of fysiek, in levenden lijve of online. Deskundige Patricia Bolwerk uit de stichting ‘Stop Pesten Nu’ is het er met al haar collega’s mee eens: Pesten moet worden aangepakt.

Stop Pesten Nu

‘Met de stichting ‘Stop Pesten Nu’ willen wij mensen bewust laten worden van pesten en de gevolgen hiervan’, verteld Deskundige Patricia Bolwerk. Deze stichting zet zich in om pesten te stoppen. Pesten begint bij jezelf, daarom richten zij zich vooral op de bewustwording.

Pesten op het mbo

Pesten komt overal voor, zo ook op het mbo. ‘Er is niet specifiek onderzoek gedaan naar het pestgedrag op het mbo. We merken wel dat vanaf het voortgezet onderwijs het pesten voornamelijk online gebeurd.’ Online pesten noem je cyberpesten. Naast het cyberpesten is er ook sprake van het ‘gewone’ pesten, waaronder; roddelen, buitensluiten, chanteren en negeren. Onder cyberpesten vallen bijvoorbeeld; elkaar uit de WhatsApp groep verwijderen, nare foto’s of video’s maken en doorsturen, gemene berichtjes en dreigingen.

Vergeleken met de lagere school komt online pesten op het mbo vaker voor. Toch blijft het een combinatie van het ‘gewone’ pesten en het cyberpesten. ‘Het valt wel op dat het pesten na de lagere school veel vaker online doorgaat.' Als je op de lagere school zit ben je waarschijnlijk nog niet heel veel online bezig. Het online pesten heeft dan ook minder impact op je. Maar zodra je naar het mbo gaat, kom je op een leeftijd waar social media erg belangrijk voor je is. ‘Je hebt dan waarschijnlijk een relatie, en deelt misschien eens een foto. Wanneer die relatie dan uit gaat, krijg je de foto nooit meer helemaal van het internet af.’

De gevolgen van pesten

‘De gevolgen van pesten zijn heel wreed. Je tast iemand zijn volledige zelfvertrouwen en eigenwaarde aan, met alle schade van dien.’ Volgens Patricia Bolwerk kan dat jarenlange gevolgen hebben, zelfs tot 40 jaar later. Mensen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met hun baan, vriendschappen en relaties aangaan of juist afsluiten. ‘Puur omdat ze standaard denken dat ze niet goed genoeg zijn.’

De stichting Stop Pesten Nu biedt indirect hulp. Zij zorgen echt voor het stukje bewustwording, zodat iedereen weet wat pesten is en ze het dus zelf kunnen stoppen. ‘We hoeven niet per se te wachten op een directeur of leraar. Wij kunnen er allemaal iets aan doen.’‘Wij willen als partij laten zien dat het ontzettend belangrijk is om erover te praten. Door dat soort stappen makkelijker te maken voor mensen, kunnen ze daarna makkelijker hulp krijgen.’ De stichting maakt andere partijen, zoals scholen, bewust van de ernst van het pesten en de gevolgen hiervan, zodat zij weten hoe ze dit het beste kunnen aanpakken wanneer er iemand gepest wordt.

Tips voor iemand die gepest wordt:

‘Het allerbelangrijkste wat je kunt doen als je gepest wordt is praten. Praat erover met iemand die je vertrouwt, het maakt niet uit wie. Leg je verhaal voor en vertel wat er gebeurd. Want als jij er niet over gaat praten, is het voor andere heel moeilijk om het te stoppen.’ Patricia Bolwerk vertelt dat je Pester eigenlijk helpt door het niet over te praten. Dan is er namelijk niemand die er iets van zal zeggen, des te meer reden voor de Pester om door te gaan.

Tips voor mensen die iemand gepest zien worden:

Probeer altijd iets te doen, maar kijk dan wel goed wat je zelf kunt doen. ‘Kijk of je er iets van kan en durft te zeggen. Als je dit kan en durft moet je het zeker doen. Zo niet? Kijk dan of er iemand in de buurt staat waarvan je denkt dat hij/zij wel iets kan doen of zeggen. Mocht dat niet lukken, dan kun je er misschien samen met een paar mensen iets van zeggen. Heb je echt niet de mogelijkheid om er iets van te zeggen, houd dan het slachtoffer zo lang mogelijk in de gaten. Loop na het pesten gelijk naar het slachtoffer toe en probeer samen een manier te bedenken om het bespreekbaar te maken.’ Een persoon die gepest wordt voelt zich vaak onzichtbaar en denkt dat niemand hen ziet. Dus ook al loop je er achteraf naartoe, dan kun je toch samen hulp gaan zoeken. Ook dan ben je het pesten al aan het stoppen, ook al is het iets kleins. De kleine dingen kunnen zeker veel helpen. ‘Vraag eens hoe iemand zijn dag was, glimlach aardig, geef een compliment of vraag of hij/zij erbij komt staan. Er zijn heel veel kleine dingen die je kunt doen om een wereld van verschil te maken.’

Door: Jill Cooiman
Doelgroep: 
Kinderen en jongeren

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):