Les idee 133: 6 TOP acties tegen pesten in sportorganisatie Bron TopInDeSport.be | Stop Pesten NU

Les idee 133: 6 TOP acties tegen pesten in sportorganisatie Bron TopInDeSport.be

Hoe pakken we het samen aan? Het hele jaar door lanceren we 6 concrete TOP-acties om te groeien tot een pestvrije sportorganisatie. Per actie krijg je informatie, praktische tips en hulpmiddelen om aan de slag te gaan in jouw sportorganisatie en zo het hele parcours af te leggen!

Icoon van medaille

ACTIE 1 WERK SAMEN AAN IETS POSITIEFS

Samen werken aan een positief groepsklimaat, aan een omgeving met een positieve sfeer en een gevoel van verbondenheid, is werken aan een omgeving waarin pesten weinig kans krijgt om te groeien. Groepsverdelers en samenwerkingsspelen dragen bij aan het creëren van deze omgeving. Ook stilstaan bij het eigen trainersgedrag hoort bij deze actie. Stel jezelf de vraag: betrek ik alle kinderen? Werk ik zelf pesten in de hand? Krijgen alle kinderen evenveel kansen? De campagne ontwikkelt hiervoor originele groepsverdelers, voorbeelden van samenwerkingsspelen en een reflectiechecklist voor begeleiders.

DOWNLOADS

TOP SAMENWERKINGSSPELEN 

TOP GROEPSVERDELERS 

TOP REFLECTIECHECKLIST SPORTBEGELEIDERS

Icoon van vlag

ACTIE 2 ZORG VOOR EEN AANSPREEKPUNT

Een pestvrije sportomgeving heeft behoefte aan een laagdrempelig aanspreekpunt en een duidelijke meldingsprocedure die gekend zijn bij iedereen. Melden is positief en betekent hulp zoeken voor jezelf of iemand anders. Melden hoort geen taboe te zijn en moet gestimuleerd worden in elke sportorganisatie.
Hoe doe je dat concreet? De campagne geeft je tips en omkadering voor een aanspreekpunt, een rapporteringsformulier voor het opvolgen van meldingen, en een aantrekkelijke affiche om het taboe rond klikken te doorbreken.

DOWNLOADS

TOP AANSPREEKPERSOON 

TOP RAPPORTERINGSFORMULIER 

TOP AFFICHE ‘MELDEN VS. KLIKKEN’

ACTIE 3 STEL EEN GEDRAGSCODE OP

Goede afspraken zijn belangrijk in een sportorganisatie. Een gedragscode is daarvoor hét perfecte instrument. En gedragsregels die pesten kunnen voorkomen mogen hierin niet ontbreken. Zorg ervoor dat de gedragscode geen dode letter blijft. Hou iedereen in de organisatie op de hoogte over de geldende afspraken en spreek mensen aan bij ongewenst gedrag. Hoe doe je dat concreet? De campagne reikt je een stappenplan aan om een gedragscode op te stellen met aandacht voor regels omtrent pesten en implementatietips om de code kenbaar te maken en levendig te houden bij iedereen in de sportorganisatie.

DOWNLOADS

OPSTELLEN GEDRAGSCODE 

IMPLEMENTATIE GEDRAGSCODE

Icoon van vlag

ACTIE 4 GEEF DE JUISTE REACTIE

Gepast reageren op pesten is belangrijk voor alle betrokken. Als je getuige bent van een pestvoorval moet je een kordate reactie voorzien. Om het pesten te doen stoppen is een herstelgerichte aanpak nodig. Hoe doe je dat concreet? We reiken je twee methodieken aan om te reageren op pesten: de ALKAES-methode geeft houvast om onmiddellijk te reageren op pestgedrag en te tonen dat je het storend gedrag afkeurt. Met de No Blame-aanpak kan je aan de slag gaan om het pestgeval op te lossen en de groepssfeer te herstellen.

DOWNLOADS

ALKAES-METHODE 

NO BLAME-AANPAK

Icoon van vlag

ACTIE 5 DOE DE THEMATRAINING

Aandacht besteden aan het thema pesten tijdens het sporten? Het kan! We reiken je drie thematrainingen aan die sportbegeleiders kunnen koppelen aan spel- en bewegingsvormen. Zo leren kinderen en jongeren al sportend en spelenderwijs wat pesten is, welke vormen pesten kan aannemen, wat het verschil is tussen plagen en ruzie, en nog veel meer. Voor jongeren 12+ is er een thematraining rond cyberpesten. Elke thematraining geeft concrete tips om te variëren en differentiëren naargelang leeftijd en de grootte van de groep, en bevat al het nodige achtergrondmateriaal voor de sportbegeleider om snel van start te gaan.

DOWNLOADS

TOP KWARTETSPEL 

TOP STELLINGENSPEL 

TOP HOGER LAGER SPEL

 

Bron: Topindesport.be