Les idee 135: Estafette stellingenspel (+10) over pesten (in de sport) | Stop Pesten NU

Les idee 135: Estafette stellingenspel (+10) over pesten (in de sport)

Een thematraining is een training waarbij je aan de hand van spelvormen en een groepsgesprek pesten bespreekbaar maakt binnen de groep. De TOP-campagne biedt drie actieve spellen aan (zie actie 5 ‘doe de thematraining’ op www.topindesport.be/acties). Je kan ervoor kiezen om alle spellen te doen in één training of de spellen verspreiden over meerdere trainingen, als opwarmer of afsluiter. Aan jou de keuze. De oefeningen kunnen aangepast worden naargelang de sport of de leeftijd van de sporters. We rekenen hiervoor op jouw expertise als sportbegeleider of trainer. In bijlage voorzien we tips om het groepsgesprek in goede banen te leiden. TIP: speel eerst de thematraining ‘kwartetspel’. Dit spel geeft de basis van pesten weer zodat de stellingen beter kunnen geïnterpreteerd worden. 

Stilstaan bij pesten: estafette stellingenspel (+10)

Duur 30 minuten spel- en bespreektijd

Benodigdheden 4 kegels, 2 maal 10 kaartjes met stellingen (zie bijlage Download het Estafette stellingenspel hier of kijk in het downloadcentrum bij 'Lesmaterialen pesten en cyberpesten')

Doel van het spel
Zo snel mogelijk alle kaartjes in volgorde van 1 tot 10 verzamelen. Op de kaartjes staat een nummer & een stelling rond pesten. Achteraf wordt stilgestaan bij de stellingen in groep. Kinderen en jongeren leren hun mening uiten over pesten. 

 

Bron: TopInDeSport.be