Les idee 315: Zelfvertrouwen na pesten Docentenhandleiding Human | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les idee 317: Zelfvertrouwen na pesten Docentenhandleiding Human

DOCENTENHANDLEIDING

Leeftijd: 13-15 jaar, 16-18 jaar

Geschikt voor: vmbo, havo en vwo vanaf de eerste klas

Vakgebied en kerndoelen: Deze les vindt aansluiting bij vakken Maatschappijleer, Maatschappijwetenschappen, Filosofie en Kunstzinnige Oriëntatie. Daarnaast sluit dit materiaal aan bij het eindadvies van Platform Onderwijs2032. Zo draagt het bij aan Burgerschap en 21e eeuwse vaardigheden.

 

De Locker

De Locker is een online verzamelplaats voor deze en andere verborgen verhalen van jongeren tussen de 14 en 20 jaar. In korte documentaires, gemaakt door jonge makers (<33) worden allerlei onderwerpen uitgelicht waar jongeren mee bezig zijn, maar waar ze vaak niet zo makkelijk over praten. Het project is een samenwerking tussen Human, NPO 3Lab en NPO3Extra. Dit lesmateriaal is ontwikkeld door Human en IDFA educatie. Ik ben geen kopie: Zelfvertrouwen na pesten.

Elisa was een periode onzeker toen ze op de basisschool zat, maar door gedichten te schrijven kon ze zich uiten. Nu gebruikt ze haar eigen vorm van Spoken Word om haar verhaal te delen en anderen te inspireren om met liefde naar zichzelf te kunnen kijken.

Opbouw les

Deze les bestaat uit het bekijken van de documentaire “Ik ben geen kopie” (5 minuten). Voorafgaand aan de documentaire kan de opdracht ‘wat is een documentaire?’ worden gemaakt. Na het bekijken van de documentaire gaan de leerlingen individueel aan de slag met verdiepingsvragen. Vervolgens kan er een verwerkingsopdracht naar keuze worden uitgevoerd, zoals een discussie of het schrijven van een gedicht.

DE L CKER

Wat is een documentaire? [voor de film] Het is handig als de leerlingen een duidelijk beeld hebben over wat een documentaire precies is, voordat ze “Ik ben geen kopie” gaan kijken.

Geef de leerlingen de volgende opdracht:

  • Wat is volgens jou een documentaire?
  • Noem minstens twee kenmerken en beantwoord daarna de onderstaande vragen.
    • Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de verschillende documentaires die je gezien hebt?
  • Wat is het verschil tussen een documentaire en een speelfilm?
  • Wat is het doel van een documentaire?
  • Geeft een documentaire de werkelijkheid weer zoals we die kennen?

Toelichting

In omschrijvingen van het begrip documentaire zijn de begrippen op feiten gebaseerd en realiteit uiteraard belangrijk. Maar net zo belangrijk om te bespreken is dat we in documentaires kijken naar het subjectieve beeld dat de maker schetst van de realiteit. In hoeverre is de in de documentaire gepresenteerde werkelijkheid echt? En is de documentairemaker, die altijd manipuleert, eigenlijk wel in staat in het brengen van dé waarheid? Waar het in speelfilms gaat om het vertellen van een fictief verhaal, worden documentaires gestuurd door een zekere argumentatie. De maker heeft een bepaalde visie over iets of iemand. Met behulp van hetgeen een documentaire toont, worden als het ware bewijzen aangeleverd die deze visie onderbouwen. De ene documentaire presenteert dit als een zeer objectieve argumentatie, de andere documentaire geeft een meer persoonlijke invulling. In alle gevallen is er sprake van een subjectieve benadering. De maker gunt ons immers een blik op de wereld om ons heen, waarbij zijn/haar visie het uitgangspunt is. Dit onderscheidt documentaire film van de journalistieke praktijk.

Als voorbereiding kan je ook met de leerlingen een van de vele documentaires kijken via Docschool Online op www.idfa.nl/nl/info/docschoolonline.

Bij de films is ook lesmateriaal beschikbaar.

De Locker - Ik ben geen kopie

  • Rosa Boesten
  • 6 min

Docschool Online is IDFA's online collectie werkzaam voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs, en mbo. De collectie bestaat uit meer dan honderd films, elk met bijbehorend lesmateriaal.

Elisa was een periode onzeker toen ze op de basisschool zat, maar door gedichten te schrijven kon ze zich uiten. Nu gebruikt ze haar eigen vorm van Spoken Word om haar verhaal te delen en anderen te inspireren om met liefde naar zichzelf te kunnen kijken.

Credits

  • 6 min
Regisseur
Rosa Boesten
 
Commissioning Editor
Els van Driel
 
Download de docentenhandleiding