Les idee 4: Film Spijt! | Stop Pesten NU

084-0035994

Les idee 4: Film Spijt!

Lesidee 4: Week tegen #pesten: Film Spijt! met lesmateriaal van PRIMA 

Samenvatting:

Jochem (Stefan Collier) heeft het niet makkelijk op school. Hij is het mikpunt van getreiter door het clubje van Sanne (Charlotte Bakker).Klassenleraar Tino (Dave Mantel) is veel te druk met populair doen voor de tieners en grijpt niet in als Jochem gepest wordt. Klasgenoot David (Robin Boissevain) ergert zich hieraan, maar durft er zelf ook niks van te zeggen. Dan organiseert meester Tino het klassenfeest, waar de band van David, Youssef (Brahim Fouradi), Niels (Gregory Samson) en Nienke (Fabiënne Bergmans) kan optreden. David hoopt zo indruk te maken op Vera (Dorus Witte), het leukste meisje uit zijn klas. Als dat helemaal misgaat heeft David geen oog meer voor Jochem, die te grazen wordt genomen door zijn pestkoppen. De volgende ochtend krijgt de klas van de rector te horen dat Jochem ‘s avonds niet is thuisgekomen… Spijtdefilm.nl

Waarom een lespakket bij de film Spijt!?

Om het onderwerp pesten op een aansprekende en positieve manier aan de orde te kunnen laten komen in de klas, is het bestaande Prima-lespakket in 2013 herzien en gekoppeld aan de populaire film Spijt!. De film loopt als een rode draad, in woord en in beeld, door alle lessen van het lespakket heen. Het lespakket geeft de mogelijkheid om op een gestructureerde manier in de klas met het onderwerp aan de slag te gaan. 

Doelgroep

Het lespakket is gemaakt voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Doelstellingen

Leerdoelen van het lespakket:

 • Leerlingen kennis geven over pestgedrag en hoe het voorkomen, verminderd of gestopt kan worden.
 • Leerlingen bewust maken van hun gedrag en de verantwoordelijkheid voor de sfeer in de klas die daarmee verbonden is.
 • Leerlingen kunnen en durven verantwoordelijkheid te nemen als er sprake is van pestgedrag.


Het lesmateriaal sluit aan bij het leerplan van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en sluit aan bij enkele kerndoelen van het basisonderwijs binnen de gebieden Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.

Tijdsduur

Aan te raden is om op meerdere momenten binnen een bepaalde periode aandacht te besteden aan het lespakket. Het leerlingenboekje is gemakkelijk op te splitsen in zes lessen. Per les komt dan één hoofdstuk aan de orde. Iedere les duurt circa 30-45 minuten. De laatste les zal meer tijd vergen, vanwege twee afsluitende opdrachten. Na afsluiting van het lespakket is het van belang dat u het onderwerp gedurende het schooljaar nog regelmatig laat terugkomen. 

Opzet

Het leerlingenboekje bestaat uit zes hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bevat circa 4 opdrachten waarin de informatie uit het hoofdstuk verwerkt is. De hoofdstukken zijn:

 • Plagen en pesten
 • Zes rollen bij pesten
 • Pesten doet pijn
 • Cyberpesten
 • Wat kun je doen?
 • Het pesten stoppen


Benodigde materialen

Het Prima-lespakket bestaat uit:

 • een docentenhandleiding van 24 pagina's;
 • leerlingenboekjes (inclusief rollenspellen en cyberpesten);
 • eventueel een dvd van de film Spijt!.

Ga hier naar het lespakket