Les idee 400 Vlaamse Animatievideo Mijn naam is Courgette + lesmateriaal | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les idee 400 Vlaamse Animatievideo Mijn naam is Courgette + lesmateriaal

Vlaamse Animatievideo Mijn naam is Courgette 

In Ma vie de Courgette komen enkele zware en realistische thema’s aan bod. Zo krijgen we in de film te maken met onderwerpen als mishandeling, dood, misbruik, alcoholisme, psychologische problemen, diefstal, gevangenis, adoptie, afscheid nemen... Maar tussen Courgette en Camille groeit ook een ontluikende verliefdheid. Zo genieten we van een flinke portie liefde, vriendschap en vertrouwen.

Ondanks de zware thema’s is de uitwerking vrij lichtvoetig, wat voor een goeie balans zorgt in dit fijngevoelige verhaal. De thema’s kunnen wat losmaken bij de leerlingen. Hou daar dus rekening mee en laat ruimte voor gesprekken tussen de leerlingen. Zie het als een uitdaging om deze thema’s samen te bespreken.

Bekijk de Animatievideo

Vragen na het bekijken van de film

 • Wat vond je goed aan de film?
 • Wat vond je minder goed aan de film?
 • Kan je de film samenvatten in één zin?
 • Waren er dingen die je niet begreep?
 • Welke scène is jou het meeste bijgebleven? Waarom? h Wie vond jij het leukste personage? Waarom?
 • Loopt de film goed af? Waarom denk je van wel/niet? h Waar was je van onder de indruk?
 • Vond je de film eigenlijk mooi? Waarom?

Mogelijke vragen:

 • Courgette verstopt zich op zolder wanneer de volwassenen ruzie maken. Hij bedekt zijn oren en probeert niet te luisteren. Maken ze bij jou thuis wel eens ruzie? Wat doe je dan?
 • Welke spullen neemt Courgette mee naar het tehuis? Waarom betekenen deze spullen veel voor hem, denk je?
 • Courgette doet alsof hij slaapt in de slaapzaal voor kinderen. Doe jij wel eens alsof je slaapt? Waarom doe je dat?
 • Courgette maakt een nachtelijk uitstapje met Simon en zo komt hij te weten wat Camille overkomen is. Ken jij ook mensen in jouw omgeving die iets ergs hebben meegemaakt? Vertellen ze daar vaak over? Waarom denk je van wel/niet
 • Hoe merk je dat Courgette verliefd is op Camille?
 • In de film neemt Camille de stem van haar tante op met een mp3 die verstopt zit in het papieren bootje dat ze van Courgette kreeg. Mensen geloven je namelijk soms niet zo maar als je een verhaal vertelt. Gebeurt dat soms wel eens bij jou? Wat doe je dan?

 

In het lespakket staan vele opdrachten en leuke suggesties om te bespreken nav deze film, download het lesmateriaal hier

 

Voorbeeldopdracht We lijken meer op elkaar dan je denkt! 

Tip voor de leerkracht: Voor je de opdracht uitvoert kan je hier via onze Pinterest-pagina een inspirerend fragment bekijken. Het ligt niet in de bedoeling om dit samen met de klas te bekijken, maar het is interessant om de mogelijkheden te wikken en wegen (Speelduur: 3’).

 1. Trek met krijt of papierplakband een streep op de vloer in de klas.
 2. Alle leerlingen gaan aan één kant van de lijn staan.
 3. Stel ze nu de volgende vragen (vul de lijst gerust aan).
 4. Vraag ze om eerlijk te antwoorden:
 • Wie in deze ruimte haalt wel eens een grapje uit?
 • Wie heeft stiefbroers en/of –zussen?
 • Wie heeft al zo’n erge buikpijn gehad dat hij/zij zelfs geen snoep meer wou eten?
   
 • Wie heeft een strenge papa?
 • Wie slaapt met de deur op een kier? h Wie is ooit al eens verliefd geweest? h Wie houdt er van dansen?
 • Wie voelt zich soms alleen?

Wissel de zware vragen af met een vleugje humor. Telkens als iemand zich aangesproken voelt, steekt hij/zij de lijn over. Zo zal zelfs de stoerste leerling uit de klas plots naast een meer verlegen leerling staan – ze hebben allen wel iets gemeenschappelijks. Dit is een mooie oefening alvorens je met de klas gaat filosoferen of meer diepgaande gesprekken voert omdat dit uiteindelijk bijdraagt tot een veilige omgeving.

Simon

Simon schermt zijn gevoelens af met pestgedrag. Hij weet alles beter en gebruikt vaak gemene taal tegenover de andere kinderen. Hij kent ieders verhaal en lijkt erg zelfzeker. Maar schijn bedriegt, want ook hij is diep van binnen een zachte jon- gen. Wanneer hij en Courgette samen onder een boom zitten, zegt Simon: “We zijn allemaal hetzelfde. Er is niemand meer die van ons houdt.” Dit is het kantelpunt waarbij hij niet langer de pestkop is, maar samen met de anderen speelt en hen ook zal helpen. Simon beseft dat ze allemaal ergens iets gemeenschappelijks hebben, hoeveel ze ook van elkaar verschillen.