LESpakket Buitensluiten Uitgesloten Week tegen Pesten 2021

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les idee .... lesbrief Buitensluiten? Uitgesloten! Stop Pesten Nu Week tegen pesten 2021

Het thema van deze Week Tegen Pesten gaat over buitensluiten. Het is, naast één van de kinderachtigste, ook één van de meest pijnlijkste vormen van pesten waarbij iemand buiten de groep wordt geplaatst. Meestal gaat het om één persoon of soms enkele personen waartegen een grotere groep zich (af-) keert door deze buiten te sluiten. Dit kan zijn door iemand te weren uit groepsactiviteiten zoals bij spelletjes en sport. Door iemand niet uit te nodigen – op feestjes, in appgroepen, enz. – of altijd als laatste te kiezen bij bijvoorbeeld een potje voetbal op het schoolplein.

Lespakket met thema “Buitensluiten? Uitgesloten!. Het lespakket bestaat uit 2 delen:

 1. Informatie over buitensluiten als vorm van pestgedrag (deel 1). Dit kan gebruikt worden om dit probleem met jongeren op uw school bespreekbaar te maken. Wat is het, wat is de impact en hoe kun je het tegengaan?  
   
 2. Les ideeën (deel 2):
  • Cartoons of korte strips rondom het stoppen van buitensluiting die je ook kunt inzetten als (digitale of uit te printen) poster en flyer.
  • Whatsup?

► Download (gratis) lespakket Buitensluiting; (digitale) posters en flyers; Whatsup?" voor de Week tegen Pesten 2021'

Beschadigen

Het negeren en doodzwijgen van iemand, door te doen alsof iemand niet gehoord wordt als die wat vraagt, zich wil mengen
in een gesprek of gezellig mee wil doen met een groep heeft een verschrikkelijke uitwerking op de genegeerde persoon.
Zelfvertrouwen wordt ernstig aangetast – maar ook vertrouwen in anderen – en een gevoel van niks waard te zijn en tal van
andere negatieve gedachten kunnen iemand een leven lang(!!) beschadigen, en in sommige gevallen zelfs tot zelfmoord (pogingen) leiden. Terwijl het voor de anderen een “lolletje” is, vaak zichzelf groter makend ten koste van een ander, of bang om zelf de “pispaal” te worden en dus maar onnadenkend meelopen met de pester(s). En dan te bedenken dat dit soort gedrag óók een negatieve uitwerking heeft op de pesters en meelopers!

Eens een keer niet worden uitgenodigd, of niet mee mogen doen met een groepsactiviteit is niet leuk maar op zichzelf niet meteen heel erg. Als dit keer op keer gebeurt wèl. Dan is er sprake van (stelselmatige) buitensluiting. Dan wordt iemand bewust buiten een groep gehouden.

Dat is net zoals iemand treiteren een vorm van pestgedrag.

Grenzen

Het probleem van buitensluiten kunnen kinderen en jongeren (en vaak ook volwassenen) vaak niet in hun eentje oplossen. Het is belangrijk dat leerlingen weten dat er hulp voor iemand is als zij hiermee te maken krijgen. Dat zij weten dat dit onacceptabel gedrag is waar zij mee te maken hebben. Ouders en familieleden, vrienden, leraren kunnen hierin helpen.

 Lees verder >> (gratis) lespakket Buitensluiting; (digitale) posters en flyers; Whatsup?" 
 

To do tips & inspiratie ... bekijk via deze link meer dan 300 lessuggesties nationaal & internationaal.

Neem ook een kijkje in onze kennisbank, hier tref je allerlei materialen & informatie aan over pesten & online pesten, ter inspiratie of om te downloaden:

► Handleidingen

► Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers)

► Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Posters Stop Pesten Nu

► Bijlagen bij Lesmaterialen Pesten & Cyberpesten

► Kleurplaten Stop Pesten Nu

► Rebussen

 

Stichting Stop Pesten Nu is hèt kenniscentrum, informatiecentrum, expertise- en adviescentrum van Nederland gericht op pesten en online pesten (cyberpesten).

Naast de  lesideeën, les suggesties kan je pesten en cyberpesten ook bespreekbaar via de materialen in de  kennisbank, of aan de hand van ondertaande suggesties. Wij hopen dat jij veel plezier met je klas hebt om op een creatieve manier stil te staan bij pesten & cyberpesten (online pesten). 

 

 

 

 

 • Posters, Kleurplaten, Rebussen en meer zijn gratis te downloaden 

  Heb jij deze posters tegen pesten al in jouw klas of school opgehangen? 

  Ik ben een superhero Stop Pesten Nu Held

  Download bovenstaande posters hier 'Ik ben een Super Hero!' en hang ze op!

   Of deze nieuwe onderstaande posters? 

 • ► Poster Cyberpesten Stop Pesten Nu, download hier of klik op afbeelding
 • ► Poster Animatie Stop Pesten Nu 1 van 3, download hier of klik op afbeelding
 • ► Poster Animatie Stop Pesten Nu 2 van 3, download hier of klik op afbeelding
 • ► Poster Animatie Stop Pesten Nu 3 van 3, download hier of klik op afbeelding

    

 • ► Poster Animatie Fysiek Pesten Ik Stop Pesten Nu 1 van 4, download hier of klik op afbeelding
 • ► Poster Animatie Verbaal Pesten Ik Stop Pesten Nu 2 van 4, download hier of klik op afbeelding
 • ► Poster Animatie Cyberpesten Ik Stop Pesten Nu 3 van 4, download hier of klik op afbeelding
 • ► Poster Animatie Fysiek Pesten Ik Stop Pesten Nu 4 van 4, download hier of klik op afbeelding

   

 

Deze en vele andere posters zijn (kosteloos) te downloaden in het downloadcentrum  net als vele andere (gratis) materialen tegen pesten ... #StopPestenNu 

 
      

Door aan het begin van het schooljaar in te zetten op de normen en waarden en op samenwerking in de groep, ga je op een duurzame manier aan het werk om pesten aan te pakken. Leerlingen leren op die manier dat ook zij iets kunnen doen tegen pesten. Ook in kleine acties kunnen leerlingen laten zien dat ze pestgedrag afkeuren.

De eerste zes tot acht weken zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de groep, ookwel de Gouden weken genaamd.  Onderzoeken tonen aan deze eerste 6 tot 8 weken van een nieuwe schooljaar het meeste ruimte bieden om invloed uit te oefenen op een positieve groepsvorming.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de uitvoering van de Week tegen Pesten ondergebracht bij Stichting School & Veiligheid om o.a. jaarlijks de Week tegen Pesten op de kaart te zetten met ieder jaar een ander thema. Ook dit jaar heeft Stichting Stop Pesten Nu weer kosteloos lesmaterialen ontwikkeld ter ondersteuning van de Week tegen Pesten.