Les materiaal 379 12-14 jaar Gratis groepsspel: GELUK(T) van Kies Kleur tegen Pesten

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Les materiaal 379 12-14 jaar Gratis groepsspel: GELUK(T) van Kies Kleur tegen Pesten

Zin in een tof spel dat jullie 12-14-jarigen uitdaagt om een sterkere groep te worden?  Download de handleiding en het materiaal.

Lees alles even door. En voor je het weet, ben je aan het spelen.

INTRO VOOR SPELBEGELEIDERS

Hoi spelbegeleiders!!

Het spel dat je in je handen houdt, werd ontwikkeld door het Jeugdnetwerk tegen Pesten. Dat is een groep van jeugdwerkorganisaties die zich wil inzetten om pesten bij kinderen en jongeren terug te dringen. Je vindt hun logo’s op de achterkant van deze handleiding.

Waarom gaan wij de strijd aan tegen pesten? Omdat pesten ervoor zorgt dat heel wat kinderen en jongeren zich niet goed in hun vel voelen. Omdat pesten een negatieve invloed heeft op hoe kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor alle betrokkenen: slachtoffer, dader en omstaanders. En omdat slachtoffers vaak, zelfs vele jaren na de pesterijen, zelfs in het volwassen leven, nog steeds kwalijke gevolgen van de pesterijen ondervinden.

Toch moet je niet aan je deelnemers vertellen dat ze een spel over pesten zullen spelen.

Want dit spel gaat over véél meer dan pesten. Het gaat over wie jullie willen zijn als groep.

Pesten is niet het verhaal van een slachtoffer en één of meerdere pesters, het is ingewikkelder dan dat. Als je pesten wil voorkomen en aanpakken, merk je snel dat pesten gaat over groepen. Meer bepaald gaat het over groepen waarin pesten een winnende strategie is. Pesten levert in zo’n groepen een sterk(er)e positie op. Maar ten koste van wat? De negatieve gevolgen van pestgedrag zijn groot.

Niet in alle groepen loont het om te pesten. Er bestaan groepen waarin niemand de verleiding voelt om te pesten, groepen die snel reageren bij negatief gedrag. Misschien herken je je groep daarin? Misschien helemaal niet? Wellicht zitten veel groepen ergens tussenin.

Het goede nieuws is dat je aan zo’n positieve groep kan bouwen. Daar wil dit spel bij helpen. Gewoon door het spel te spelen, maar ook door jullie als begeleiding aan het denken te zetten.

GELUK:):T draait rond groepsgeluk. Niet rond het geluk van elk groepslid apart. Groepsgeluk is de optelsom van alle gelukkige en ongelukkige gevoelens binnen de groep. Een gepeste, een pester die zich onzeker voelt, iemand die thuis gewoon een moeilijke week had, ... Iedereen die zich niet goed voelt in de groep, heeft een bepaalde impact op het geluk van de groep. Logisch. Maar hoe sterk het groepsgeluk daaronder lijdt, hangt af van de reacties van iedereen.

Elke dag met de hele groep perfect gelukkig zijn, is niet haalbaar. Dat mag je tijdens en na het spel zeker ook aan je groep meegeven. Maar een groep kan wel meestal op een hoog geluksniveau zitten.

In dit spel werk je met de belangrijkste ingrediënten die het groepsgeluk van jullie groep kunnen bevorderen.

Veel succes.

En vooral: bedankt voor jullie engagement.

Het Jeugdnetwerk tegen Pesten en het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten 

Kies Kleur tegen Pesten