Materialen om pesten ter sprake te brengen | Stop Pesten NU

084-0035994

Materialen om pesten ter sprake te brengen

Pesttest NJI

De Pesttest is een digitale vragenlijst voor leerlingen uit groep 6-8 van het basisonderwijs en klas 1-3 van het voortgezet onderwijs om pestgedrag in kaart te brengen, zodat het pestbeleid van de school daar concreet op aangepast kan worden.

Toelichting
De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) heeft een digitale test gemaakt om pesten op het spoor te komen: De Pesttest. In de Pesttest zijn niet alleen vragen opgenomen over verbale en fysieke vormen van pesten, maar ook vragen over digitaal pesten.

Stop Pesten Nu kan u helpen door middel van voorlichting over pesten en digitaal pesten (cyberpesten). Dit kan door middel van het inzetten van: Gastlessen, Lezingen, Voorlichtingen, Workshops (op maat), Ouderavonden, Studiemiddag, Klassenmiddag

Daarnaast ontwikkelen wij constant nieuwe materialen die bij anti-pest campagnes kunnen worden ingezet (zoals bij: Landelijke Dag tegen Pesten 19 april & Week tegen Pesten - 4e week van september) zoals gratis posters en kleurplaten, zie meer in ons downloadcentrum

Daarnaast zijn onderstaande materialen erg leuk om in de klas of groep in te zetten om pesten bespreekbaar te maken: