Onderzoek NOS: Kamerleden voelen zich geïntimideerd, houden mening soms voor zich | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Onderzoek NOS: Kamerleden voelen zich geïntimideerd, houden mening soms voor zich

Scheldpartijen, intimidaties, bedreigingen en zelfs fysieke confrontaties. Tweede Kamerleden merken in hun privéleven steeds sterker de gevolgen van de polarisatie, zeggen ze tegen de NOS. Dat heeft ook politieke gevolgen: sommige politici houden zich daarom in en zeggen hun mening niet altijd hardop.

De NOS heeft een onderzoek gehouden onder Tweede Kamerleden, via een vragenlijst en achtergrondgesprekken, om in kaart te brengen wat Kamerleden meemaken aan intimidaties.

Supermarkt

Een Kamerlid noemt de bedreigingen en online scheldpartijen "een dagelijks fenomeen". Een ander wordt "pislink" dat zelfs zijn dochter wordt bedreigd. Weer een ander schrijft: "Af en toe word ik intimiderend benaderd, bijvoorbeeld in de supermarkt. Dat maakt ook dat ik publieke plekken steeds meer vermijd."

Van de 150 Kamerleden hebben er 51 onze vragenlijst ingevuld. De uitslag zegt iets over hoe deze groep het werk beleeft, maar niet per se iets over degenen die de vragenlijst niet hebben ingevuld.

Bijna een kwart van de respondenten (12 van de 51) zegt dat ze hun standpunt wel eens voor zich hebben gehouden vanwege mogelijke bedreigingen of intimidaties. In een toelichting vertelt een Kamerlid dat ze merkt dat ze sommige meningen niet meer op sociale media plaatst. Ook denkt ze wel twee keer na voor ze in een debat de confrontatie met Forum voor Democratie zoekt, de partij die in gesprekken met Kamerleden van andere partijen wordt genoemd als de grootste katalysator van online bedreigingen.

Ervaren Kamerleden zien dat de noodzaak van beveiliging door de jaren is toegenomen, waar voorheen vooral de bekendste politici daarmee te maken hadden.

Privéleven

Van de Kamerleden die onze vragenlijst invulden, zegt 71 procent de gevolgen van polarisatie steeds sterker te merken in het privéleven. 61 procent zegt bedreigd of geïntimideerd te worden of op andere manieren lastiggevallen te worden. Dat maken niet alleen Kamerleden zelf mee. Van de 51 parlementariërs die onze vragenlijst invulden, zeggen er zeven dat naasten van hen dat ook is overkomen, vanwege het werk dat zij als Kamerlid doen.

Van enkele politici is bekend dat zij thuis zijn opgezocht door mensen die het niet met hen eens zijn. Bekende voorbeelden zijn de ministers Kaag van Financiën en Van der Wal voor Natuur en Stikstof. Maar het gebeurt vaker. Van de 51 respondenten zeggen er tien dat ook zij thuis zijn bezocht, omdat mensen het niet eens waren met hun politieke overtuigingen.

Kamervoorzitter Bergkamp: dit mag nooit normaal worden

Tweede Kamervoorzitter Bergkamp heeft via Twitter gereageerd op de bevindingen van het NOS-onderzoek onder Kamerleden. Ze noemt die afschuwelijk. "Dit mag nooit normaal worden. Volksvertegenwoordigers moeten hun werk in vrijheid en veiligheid kunnen doen. Helaas waren we vanwege de bedreigingen en intimidaties al eerder genoodzaakt verder te investeren in ons team dat Kamerleden bijstaat bij beveiligingszaken."

Vrouwelijke Kamerleden die we spreken, merken vooral dat ze seksistische taal over zich heen krijgen. Een schrijft bij de vragenlijst: "Ik ben een vrouw en krijg berichten die daarmee te maken hebben. Kankerhoer, slet, kakelkip, muts, trut en suggesties voor handelingen die ik moet doen."

Kamerleden noemen 'sociale media' het meest als bron van bedreigingen en intimidaties. Een ervaren Kamerlid zegt dat door sociale media Kamerleden de hele dag negativiteit over zich heen krijgen, zoals doodsbedreigingen, waar dat vroeger eens in de zoveel tijd een boze brief of mail was.

In de gesprekken met Kamerleden blijkt dat menig Kamerlid zich privé voorzichtig gaat gedragen, terwijl ze tegelijk ook vinden dat volksvertegenwoordigers midden in de samenleving moeten staan.

Argwaan

Kamerleden benadrukken ook dat het debat is gepolariseerd. Partijen zijn het niet gewoon oneens met elkaar, maar schilderen de ander direct af als een gevaar, zo schetst een Kamerlid het huidige debat. De argwaan sijpelt zo door dat het soms zelfs moeilijk is een goed gesprek te voeren met je buren, omdat je van een bepaalde partij bent en zij je niet vertrouwen, is een van de opmerkingen.

Een Kamerlid zegt dat ze in een winkel is geweigerd vanwege haar politieke kleur. Sommige Kamerleden vertellen dat ze twijfel hebben of ze minister of fractievoorzitter willen worden, omdat ze dan nog meer over zich heen krijgen.

Uit welke hoek de dreiging komt, verschilt per Kamerlid. Demonstranten tegen coronamaatregelen worden met regelmaat genoemd, net als de achterban van Forum voor Democratie die vooral reageert bij bepaalde filmpjes. Kamerleden hebben ook te maken met extremistische gelovigen, boze boeren en zelfs de onderwereld die geen zin heeft in harde politieke maatregelen tegen misdadigers.

Onderzoeksverantwoording

De NOS heeft alle Tweede Kamerleden een vragenlijst gestuurd met vragen over bedreigingen, intimidatie en polarisatie. 51 van de 150 Kamerleden hebben die ingevuld. Daarnaast hebben we achtergrondgesprekken gehouden met politici over het onderwerp.

De vragenlijst is ingevuld door Kamerleden van een breed aantal partijen. De respondenten zitten verspreid over de hele Kamer, maar politici van de coalitiepartijen zijn wel oververtegenwoordigd. Ook omdat we niet weten of vooral parlementariërs die met intimidatie te maken hebben de vragenlijst hebben ingevuld, kunnen we niet zeggen dat dit onderzoek representatief is voor de gehele Kamer. Wel zeggen de uitkomsten natuurlijk iets over de 51 Kamerleden die de enquête wél hebben ingevuld.

Veiligheidsdiensten raden Kamerleden af in het openbaar te spreken over dit onderwerp. Kamerleden voelen zich mede daarom vrijer om er op anonieme basis over te spreken en om toch voldoende antwoorden te krijgen over het onderwerp, worden de gesprekken en ingevulde vragenlijsten geanonimiseerd gebruikt.

Minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid zegt bezorgd te zijn over het feit dat politici zich meer en meer onveilig voelen en te maken hebben met online of offline intimidatie en bedreigingen. Ze benadrukt dat er een heldere grens is; bij bedreigingen en intimidatie treden politie en het OM hard op. "Het mag niet normaal worden dat volksvertegenwoordigers of bestuurders hun werk niet meer vrij en veilig kunnen doen."

 

Bron NOS

 

 

Het herkennen van pesten is van groot belang in de problematiek rondom de aanpak van (pest)gedrag. Pesten gebeurt overal! Als manager is het belangrijk de emotionele en de financiële gevolgen van getreiter op het werk niet te onderschatten. Het aantal medewerkers dat zich ziek meldt, of minder presteert in hun werk is groot. Sommige fijne werknemers (collega's) besluiten zelfs ontslag te nemen omdat zij niet willen werken in een giftige omgeving. 

 • Jaarlijks 500.000 werknemers slachtoffer van pesten op de werkvloer 1:8 (TNO)
 • Pesters & meelopers kosten werkgevers veel geld, leed & schade
 • 4 miljoen extra verzuimdagen p.j., totaal geschatte kosten 2,3 miljard euro
 • 900 miljoen p.j., 2,2 miljard euro p.j. psychosociale arbeidsbelasting (zoals loonkosten)
 • Maatschappelijke kosten: ziekte, verzuimbegeleiding, hoger personeelsverloop, imagoschade​ 

► Navigeer snel naar de informatie - Kenniscentrum Pesten voor Werkgevers

  Wat is Pesten op het werk?

  Pesten op het werk is herhaald, onredelijk gedrag gericht tegen een medewerker of een groep medewerkers dat een risico vormt voor de gezondheid en veiligheid. Pesten omvat niet redelijke managementpraktijken of prestatiebeheer, die op een redelijke manier worden uitgevoerd. Pesten kan de vorm aannemen van verbaal, fysiek, emotioneel, sociaal en/of seksueel misbruik. Het kan face-to-face gebeuren of via kanalen zoals sociale media, internetchatrooms, e-mail, sms, telefoon en videoconferentie.

  Pesten valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Pesten kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die worden gepest op het werk raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld.

  De pester maakt gebruik van (een combinatie van)

  • Woorden (verbaal) gesproken (face-to-face of per telefoon) geschreven (per brief, e-mail, sms, social media)
  • Gebaren, gezichtsuitdrukkingen (non-verbaal)
  • Direct lichamelijk contact (fysiek) 

  Voorbeelden pesten op het werk​

  • Belachelijke maken of beledigende taal, beledigingen, spot, imiteren, sarcasme of intimiderende opmerkingen.
  • Het verspreiden van gemene toespelingen of geruchten over een persoon en/of zijn haar privéleven.
  • Plagen of zogenaamde praktische grappen (streken) vooral nadat de beoogde persoon bezwaar heeft gemaakt.
  • Agressief gedrag, zoals: fysieke agressie, schreeuwen, vloeken, intimidatie
  • Roddelen.
  • Bellen of brieven of e-mails versturen die bedreigend, beledigend of vernederend zijn.
  • Inmenging in of schade aanbrengen aan eigendommen van een persoon.
  • Zinloze taken geven of onterecht slechte beoordeling.
  • Herhaaldelijk bekritiseren of opmerkingen maken die bedoeld zijn om een ​​persoon in diskrediet te brengen, te ondermijnen of hun werk devalueren.
  • Iemand opzettelijk niet groeten, negeren, buitensluiten van werkgerelateerde of studiegerelateerde evenementen, sociale activiteiten of netwerken.
  • Opzettelijk werkgerelateerde / studiegerelateerde informatie of middelen achterhouden of verstrekken.
  • Onjuiste informatie doorgeven of belangrijke informatie juist niet doorgeven aan een persoon.
  • Een student met lage cijfers of een medewerker op ongepaste wijze bedreigen met ontslag, disciplinaire maatregelen of degradatie.
  • Onrealistische baanveranderingen, waaronder te veel of te weinig werk, onredelijke deadlines of werkdoelen, of taken onder of ver boven het vaardigheidsniveau van een persoon.
  • Een persoon onderwerpen aan constant toezicht of overdreven gedetailleerd toezicht en ongerechtvaardigd controleren van de prestaties.
  • Toegang weigeren tot opleiding en ontwikkeling of carrièremogelijkheden zonder rechtvaardiging. 
  Doelgroep: 
  Pesten op het werk

  Tip van de redactie

  Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

  ► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

  ► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

  ► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

  ► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

  Tip Stop Pesten Nu

   

  Breng snel een bezoekje aan ...

  Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

  Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

  Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

  ► Ik word gepest, wat kan ik doen

   

   

  Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

  CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco