Onderzoeksresultaten thema kindermishandeling 2020 De Kindertelefoon | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Onderzoeksresultaten thema kindermishandeling 2020 De Kindertelefoon

Toename gesprekken voorjaar

In 2020 namen kinderen gemiddeld 15 keer per dag contact op over huiselijk geweld, 5 keer over incest en 2 keer over verwaarlozing. Meisjes in de leeftijdsgroep 13-15 jaar belden en chatten hierover het vaakst. De meeste gesprekken over deze thema’s werden gevoerd in de maanden april, mei en juni. Dit waren substantieel meer gesprekken dan in dezelfde maanden in 2019 en 2018. 

1 op de 3 niet gehoord of serieus genomen

Het onderzoek laat zien dat veel kinderen kampen met gevoelens van angst, verdriet, schaamte en machteloosheid. Vaak doen ze bij ons voor de eerste keer hun verhaal. Uit een steekproef blijkt dat ruim 40% van de kinderen die contact met ons opnam al wel iemand in vertrouwen had genomen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een vriend, mentor of familielid. Helaas blijkt dat ruim 1 op de 3 zich daarbij niet gehoord of serieus genomen voelt.

Niet gehoord of serieus genomen

Veel kinderen durven niemand te vertellen over hun zorgelijke thuissituatie. Binnen een steekproef van 80 chats bleek dat 40% nog niemand in vertrouwen had genomen over de thuissituatie, 43% had dit al wel gedaan (bijv. bij een vriend, mentor of familielid) en van 17% was dit onbekend. Van de kinderen die wel iemand in vertrouwen had genomen voelde 35% zich niet gehoord of serieus genomen. Binnen forumtopics is minder bekend of kinderen iemand in vertrouwen hebben genomen of niet. 

Leven in angst

Veel kinderen vertellen in forumtopics en chats dat zij bang zijn. In 41% van de forumtopics en in 47% van de chats over (getuige van) huiselijk geweld vertellen kinderen over hun angstgevoelens. Dit komt ook voor in 43% van de chats over verwaarlozing en 44% van de chats over incest. Kinderen vertellen over de angst die zij thuis voelen of de angst dat broers of zussen iets overkomt, de angst om hulp te zoeken of ze vinden het eng wat er gaat gebeuren als ze wel iemand in vertrouwen nemen (niet geloofd worden, uit huis geplaatst worden of bang zijn dat het geweld verergerd).

Verdriet & schaamte 

Ook hebben kinderen het over het verdriet wat zij ervaren in de thuissituatie. In bijna een kwart van de forumtopics vertellen kinderen hierover. Dit is ook zo in 13% van de chats over incest, 22% in de chats over verwaarlozing en ruim een kwart van de chats over (getuige van) huiselijk geweld. In 11% van de chats over incest geven kinderen aan zich te schamen. 

Schreeuwen & schelden
In ruim de helft van de forumtopics kwam geestelijk geweld voor, zoals schelden, bedreigen en negeren. Bij 19% van de chats over verwaarlozing en bijna een kwart van de chats over (getuige van) huiselijk geweld hadden kinderen het over schelden en schreeuwen.

Lees meer in deze handout met de uitkomsten van het onderzoek, overzichtelijk samengevat: 
De Kindertelefoon - onderzoeksresultaten – thema kindermishandeling - 2020

 

Bron De Kindertelefoon

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):