Voorlichtingen | Pesten & Online Pesten | Stop Pesten Nu

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Opleidingen en Trainingen Stop Pesten Nu & BOLWERKen

Alle trainingen en opleidingen zijn sinds 1/1/21 afgestoten door Stichting Stop Pesten Nu en ondergebracht bij BOLWERKen

Het volledige 'Stop Pesten Nu' trainingsaanbod wordt verzorgd door BOLWERKen, alle inkomsten vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu.

Wij hebben vele mogelijkheden om bij pesten, online pesten (cyberpesten) en de online gevaren op social media stil te staan hiervoor maken wij gebruik van verschillende werkvormen tijdens de interactieve bijeenkomsten (o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten) er is veel gelegenheid om ervaringen te delen en voor het stellen van vragen.

De voorlichtingen hebben verschillende vormen met als hoofddoel: Kennis & inzichten bij de deelnemers te vergroten over pesten of online pesten gericht op bewustwording en preventie en wat kan ik doen? 

 

Online en op locatie * Workshops * Lezingen * Trainingen * Gastlessen * Ouderavonden * Studiedagen * Congresspreker 

 

 

Peter AertsPesten

Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht?

 

* Workshops * Lezingen * Trainingen * Gastlessen * Ouderavonden * Studiedagen * Congresspreker *

 

Online Pesten / Cyberpesten
Wat is cyberpesten (online pesten)? Welke social media zijn er? Wat kan er online gebeuren en gevaren? Wat kan je doen tegen cyberpesten? Waar kan je terecht?  

 

* Voor al onze activiteiten geldt: de tarieven zijn exclusief reis-, verblijf- en parkeerkosten

** Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden en Annuleringsvoorwaarden van BOLWERKen van toepassing

 

 

Deze voorlichtingen verzorgen wij voor verschillende doelgroepen:

  • Werkgevers  (o.a. directie & management, HRM, OR, teams, SW bedrijven)
  • Scholen - Professionals (o. a. docenten, BSO, TSO, pestcoördinatoren, IB'ers)
  • Sport en Vrije Tijd (o.a. trainers en bestuur voetbal-, handbalverenigingen)
  • Opvoeders & Ouders
  • Gastlessen basis-, voorgezet en hoger onderwijs, ZMOK scholen, cluster 4 scholen, PABO
  • Bejaardentehuizen. (o.a. teamleiding, bewoners)