Opnieuw naar school in het basisonderwijs Bron Stichting School & Veiligheid | Stop Pesten NU

084-0035994

Opnieuw naar school in het basisonderwijs Bron Stichting School & Veiligheid

Vanaf 11 mei 2020 mogen de basisscholen voorzichtig weer open. De impact van de maatregelen rondom het nieuwe coronavirus heeft bij iedereen in meer of mindere mate de afgelopen weken getekend. Dat de scholen weer mogen opstarten betekent echter nog niet dat alles weer als vanouds is.

Het stappenplan voor een goede en sociaal veilige start biedt u overzichtelijk een aantal aandachtspunten waar u en uw team gebruik van kunnen maken tijdens de voorbereiding op de opstart van het onderwijs aan leerlingen in uw school:

Download het ‘Stappenplan opnieuw naar school’

 

Tips voor de voorbereiding

Organiseer een opstartmoment voor het team. Lees voor inspiratie ook het stuk Gedachten over de eerste ontmoeting.

Organiseer daarnaast ook een opstartmoment voor de leerlingen. Maak hier gerust iets feestelijks van. Omdat één gezamenlijke bijeenkomst voor alle leerlingen – met inachtneming van de geldende maatregelen – waarschijnlijk niet haalbaar is, kan een beginritueel een goed alternatief zijn. Dit kunt u in alle verschillende groepen doen. Lees voor meer informatie en inspiratie de handreiking Rituelen voor een verbonden start na corona (pdf) van Arkade en het Humanistisch Verbond.

U kunt denken aan het zingen van een lied, het voorlezen van een verhaal, of het maken van een gedicht. Dit kunt u opnemen of verzamelen om vervolgens dit samen te voegen en te delen met alle leerlingen, ouders en collega’s.

Tips voor de lessen

Het hervatten van de lessen en het zorgdragen voor het welbevinden van de individuele leerling en voor het groepsproces gaan hand in hand. Het bieden van normalisering enerzijds en ruimte voor verwerking anderzijds zijn twee parallelle processen die met elkaar verweven zijn. Bij de hervatting van het onderwijs is er ongetwijfeld veel aandacht voor de sociaal emotionele kant. Dat laatste vraagt continue aandacht, maar dat beperkt zich niet tot speciaal georganiseerde momenten. Zo kunt u tijdens het lezen van verhalen en het lesgeven ook aandacht hebben voor de sociaal emotionele impact van de coronatijd.

Mogelijke vragen die u aan leerlingen kunt stellen:

 • Wat je vond je vervelend / niet fijn?
 • Wat was er juist wel fijn / bijzonder?
 • Wat vond je leuk aan thuisonderwijs?
 • Wat heb je het meest gemist van school?
 • Hoe hebben je ouders je ondersteund bij het thuisonderwijs?
 • Vond je dat wel of niet fijn? En waarom (niet)?
 • Wat deed de leraar / mentor goed en wat had hij/zij beter kunnen doen?
 • Wat deed school goed en wat had de school beter kunnen doen?
 • Wat zouden we alle drie (jij, school, ouders) moeten meenemen uit deze periode?
 • Zijn er ook dingen die we nooit meer moeten doen (jij, school, ouders)?
 • Wat miste je het meest?
 • Wat ga je missen nu je weer gewoon naar school kunt gaan?
 • Wat heeft je geholpen op de momenten dat je je rot / verdrietig / bang / … voelde?
 • Had je iemand met wie je kon praten over je gevoelens?
 • Waren er mensen die jou een goed gevoel konden geven als je het moeilijk had? Bijvoorbeeld door je te troosten of door je te helpen met je huiswerk als het even niet meezat?
 • Heb je nieuwe dingen geleerd over je jezelf of je broertjes, zusjes, vader of moeder?

Wanneer de school weer begint, heeft dat invloed op de groepsdynamiek. Natuurlijk is dit proces tijdens het onderwijs op afstand ook doorgegaan: het online gedrag van leerlingen verschilt doorgaans niet veel van wat er in de klas te zien is. Toch kan extra aandacht aan de te doorlopen groepsvormingsfases bij het opnieuw naar school gaan geen kwaad. Enkele nuttige informatieve links (niet corona-specifiek):

 

Tips voor de afronding

In de komende periode zult u ongetwijfeld nog verschillende keren te maken krijgen met veranderingen. Dat vraagt veel van uw flexibiliteit en creativiteit. Op enig moment is de situatie echter weer ‘normaal’.

De rol van de ouders heeft tijdens het afstandsonderwijs een nieuwe invulling gekregen. Doe hier uw voordeel mee. Zijn hier lessen uit te trekken die u in de toekomst graag zou willen voortzetten?

Met het zicht op het nieuwe schooljaar kunt u het contact en de (wijze van) communicatie met ouders wellicht aanpassen aan de ervaringen van de afgelopen tijd. Probeer ouders te blijven betrekken. Neem bijvoorbeeld voorafgaand aan de eerste schooldag contact op met alle ouders. Dat kan digitaal of telefonisch. Mogelijke vragen die u dan kunt stellen zijn:

 • Hoe ging het in de afgelopen tijd met uw zoon/dochter?
 • Hoe ging het met uzelf in de afgelopen periode?
 • Hoe ging het thuisonderwijs met uw zoon/dochter?
 • Hoe hebt u uw zoon/dochter begeleid en hoe ging dat?
 • Wat deed de leraar/mentor goed en wat had hij/zij beter kunnen doen?
 • Wat deed de school goed en wat had de school beter kunnen doen?
 • Wat zouden we alle drie (u, uw zoon/dochter, de school) moeten meenemen uit deze periode?
 • Zijn er ook dingen die we nooit meer moeten doen (u, uw zoon/dochter, de school)?
 • Welke dingen zijn belangrijk voor school om te weten hoe het thuis ging in de afgelopen periode?
 • Wat wilt u nog meer kwijt?

En wellicht zijn er daarnaast nog andere onderwerpen of lessituaties die om nieuwe of hernieuwde afspraken vragen.

 

Bron: Stichting School en Veiligheid

 

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):