Ouderavond over pesten of digitaal pesten | Stop Pesten NU

084-0035994

Ouderavond over pesten of digitaal pesten

Ouderavond over pesten Stichting Stop Pesten NuDe ouderavonden van Stop Pesten Nu zijn gericht op preventie en voorlichting met als doel om pesten te bestrijden. Het is namelijk belangrijk om alle partijen die te maken kunnen krijgen met pesten voor te lichten. Allemaal kunnen zij op hun eigen manier Stop! leren zeggen tegen pesten. Klik hier om de doelgroepen te bekijken.

Wij vinden het belangrijk om veel aandacht te vragen voor pesten, maar willen voorkomen dat mensen met een volle rugzak bij een bijeenkomst weggaan. SPN heeft de bijeenkomsten daarom zo georganiseerd dat er op een speelse, luchtige en interactieve manier kennis wordt overgedragen over het serieuze en belangrijke onderwerp (digitaal) pesten.

Ouderavond over pesten, wat is plagen en wat is pesten?

Duur:          2 - 2,5 uur
Tarief:        € 239,-

Tijdens de ouderavond wordt het verschil tussen plagen uitgelegd, de rollen, vormen van pesten, enz. Er worden tips gegeven waar ouders op kunnen letten en wat zij kunnen doen als zij met pesten te maken krijgen. Er kunnen vragen gesteld worden en kort gediscussieerd.

Ouderavond over digitaal pesten, cyberpesten

Duur:          2 - 2,5 uur
Tarief:        € 239,-

Een ouderavond is speciaal georganiseerd voor ouders om uit te leggen wat digitaal pesten is (de online leefwereld van hun kinderen). Er worden tips gegeven waar ouders op kunnen letten en wat zij kunnen doen als zij hiermee te maken krijgen. Er kunnen vragen gesteld worden en kort gediscussieerd.

Schoolbrede ouderbijeenkomst of ouderbijeenkomst 

Duur:          2 - 2,5 uur
Tarief:        € 239,-

Ouders/verzorgers zijn één van de belangrijkste voorbeelden én opvoeders van kinderen. Tijdens de ouderbijeenkomst wordt duidelijk wat pesten
is en dat dit op school niet wordt geaccepteerd.

 

Ouderavond digitaal pesten / cyberpesten: wat is digitaal pesten?

Duur:          2 - 2,5 uur
Tarief:        € 239,-

Deze workshop is uitermate geschikt voor ouders die meer inzicht willen verkrijgen in het digitaal pesten (cyberpesten).  Wat is rol ouders en wat is rol van de school? Er is ruimte voor eigen inbreng.

 

 

De tarieven zijn exclusief BTW, reis- en parkeerkosten.