Partners en samenwerkingen | Stop Pesten NU

084-0035994

Partners en samenwerkingen

Vanaf onze 1e dag is All-websdesign onze grote steun en toeverlaat voor onze website. Elke dag ontvangen wij nog heel veel steun en inzet van ons vaste aanspreekpunt en technische man Peter Grob.

All-webdesign is een bedrijf dat websites ontwerpt en ontwikkelt voor het midden- en kleinbedrijf, instellingen en verenigingen. Door de lange ervaring kunnen zij op basis van Open Source systemen professionele websites bouwen die geheel naar de wens van de klant worden samengesteld en ontwikkeld. De websites zijn volledig aanpasbaar omdat ze modulair zijn opgebouwd en te allen tijde uitbreidbaar. De websites houden rekening met de W3C webstandaarden en zijn voorzien van een Content Management Systeem waardoor de inhoud indien gewenst zelf op een eenvoudige wijze kan worden bijgehouden.

Met Stop Pesten Nu zet Patricia Bolwerk zich elke dag heel hard in op het gebied van preventie van pesten. Zij ontwikkelt & bedenkt hiervoor maatwerk voorlichtingen, workshops en campagnes. Via BOLWERKen kan zij meer inhoudelijke steun en coaching aanbieden om meer met u en uw organisatie de diepte te gaan (hoe pesten op het werk of op school top-down preventief kan worden aangepakt). Voor elke doelgroep ontwikkelt zij op maat producten. Daarnaast is zij trainer van de PRIMA erkende anti-pestmethode. Enkele leerdoelen zijn (op individueel niveau & coaching on the job):  Leren omgaan met pesten voor zowel pestkop, slachtoffer, meeloper als omstander; Aanpak pesten in teams en/of verenigingen; Verminderen van examenvrees en/of faalangst; Verhogen weerbaarheid en/of zelfvertrouwen; Omgaan met bovengemiddeld gevoelig zijn voor prikkels en signalen van buitenaf (Hoog Sensitieve Personen en Hoog Sensitieve Kinderen), Omgaan met stress.

 

Samen tegen pesten

“Ach joh, het is maar een plagerijtje…” Iedereen die weleens gepest is, heeft die opmerking gehoord. Maar pesten gaat verder dan plagen. Veel verder. Pesten is structureel, gemeen bedoeld en vaak met meer tegen één. Het gebeurt niet alleen op scholen, maar ook op sportclubs, op het werk, in bejaardentehuizen en online. Voor de slachtoffers zijn de gevolgen heel ingrijpend. Zij kunnen onder andere last krijgen van angst, eenzaamheid en een laag zelfbeeld. Soms zelfs voor de rest van hun leven. Maar ook voor pesters en meepesters heeft het pesten veel impact. Dat maakt pesten tot een groot maatschappelijk probleem.

Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Dat doet de stichting door mensen bewust te maken van hun eigen gedrag. Pas als je duidelijk ziet wat je rol is binnen een groep, kun je proberen die rol te veranderen. Stop Pesten Nu verzorgt onder andere voorlichting, gastlessen en workshops. Bekende ambassadeurs zijn zanger Ralf Mackenbach en acteur Joep Sertons.

JPR Advocaten draagt het werk van Stop Pesten Nu een warm hart toe. De stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers en krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom heeft JPR Advocaten in het kantoor in Deventer werkruimte beschikbaar gesteld. Vanuit deze ruimte kan Stichting Stop Pesten Nu haar belangrijke werk blijven coördineren en uitvoeren. Op weg naar een ‘pestvrije’ samenleving!

Wilt u Stichting Stop Pesten Nu financieel ondersteunen in haar strijd tegen pesten? Op de website van Stichting Stop Pesten Nu  leest u hoe u dat kunt doen.

 Auteur: JPR Advocaten

Samen tegen pesten
 
 

Producent Bas van den Heuvel (bekend van o.a. het RTL Live 4 You), tekstschrijfster Annika Bos en clipmakerDe Moor Creative Industries (bekend van o.a. Zoop,  RTL Telekids en de Jungleclub Bamboo Bill) werkten geheel belangeloos mee aan de nieuwe single en clip van Ralf Mackenbach.

Het Landelijke Campagne Team zet zich geheel belangeloos in voor de campagne Stop Pesten Nu!. Het doel van deze campagne is bewustwording creëren dat pesten is te stoppen en dat het begint bij jezelf. Het team bestaat uit:

Stefan Schipper, de fotograaf van Twente, website: stefanschipper.nl/

Jeroen Wevers, GI Business Promotors, website: www.graphic-i.nl/

Martijn Guillot, Hardt Online, website: hardtonline.nl
 

Patricia Bolwerk, initiatiefneemster van Stop Pesten Nu, is ambassadeur van It's up to you. Dit is een interactieve film die als interventie tegen cyberpesten wordt ingezet op scholen. Kijkers bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon en creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal, waardoor ze direct de gevolgen van hun acties ervaren. Samen met de aansluitende discussie in de klas, dient de film als volwaardig lespakket dat uitstekend past in een schoolbrede aanpak tegen pesten. It’s up to you is als interventie officieel erkend door het RIVM. http://www.reactif.nl/projecten/itsuptoyou/

Stop Pesten Nu is aangesloten bij Mediawijzer.net, een expertisecentrum voor mediawijsheid. Dit is in mei 2008 opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Jeugd & Gezin. Binnen de netwerkorganisatie Mediawijzer.net werken de aangesloten partners samen en delen kennis en informatie over mediawijsheid. Mediawijzer.net en haar netwerkpartners doen dit door meer samenhang aan te brengen in hun beleid en activiteiten, door zich gezamenlijk te presenteren en door nieuwe initiatieven te ontwikkelen op het gebied van mediawijsheid. Zij richten zich daarbij op een brede doelgroep van burgers en instellingen.

Stichting Stop Pesten Nu en BOLWERKen werken samen met SportMPower voor een speciaal tienwekelijks project voor vo-scholen (wordt ook ingezet voor zeer moeilijke leerlingen VO-scholen) voor het onderdeel workshops over pesten. Dit project is in samenwerking van Jeroen van de Ven met onze hoofdtrainer Patricia Bolwerk

Stichting Stop Pesten Nu en BOLWERKen werken samen met de Eagles4Deventer voor een project op VMBO scholen voor het onderdeel workshops over pesten.

Het project Bootcamp Second Chance is speciaal ontwikkeld door BOLWERKen in samenwerking met Jeroen van de Ven voor het Project SportMPower van de Eagles4Deventer VMBO leerlingen. Dit kunnen thuiszitters zijn of kinderen die op het punt staan om van school te worden gestuurd. Dit product leent zich ook uitermate goed als onderdeel van een sportdag. Er is aandacht voor wat is plagen en wat is pesten met aansluitend een bootcamp. 

Stichting Stop Pesten Nu gaat de strijd tegen Pesten op het Werk in samenwerking met Stichting Pesten op de Werkvloer. Wij hebben hiermee een eerste start gemaakt met een gezamenlijke koffiepostercampagne, petitie Stop Pesten op het Werk (welke is aangeboden en besproken in de Tweede Kamer) en met adviesgesprekken bij het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ivm met de nieuw te lanceren campagne tegen pesten op het werk.

Samen met Niel Brinkhuis van ‘DHC Sterk door ervaring’ ontwikkelden wij een workshop tegen pesten. Deze is bedoeld om in te zetten binnen groepen waar een (groot) pestprobleem speelt. Deze workshop geeft een 'reset' van de klas of groep. 

Scholen die schoolbreed het Prima antipest programma willen inzetten kunnen contact opnemen met onze hoofdtrainer Patricia Bolwerk (gecertificeerd begeleider op PRIMA methode), om een advies en/of training op maat te geven. De scholen worden (indien gewenst) twee jaar begeleid bij het in- en uitvoeren van een integrale aanpak van pesten op schoolniveau (o.a. training van leerkrachten), groepsniveau (groepslessen) en individueel niveau (individuele begeleiding). Afhankelijk van de locatie van de school kunnen er collega Prima trainers worden ingezet.