Pesten in de klas bespreken na de kerstvakantie met deze leuke tips | Stop Pesten NU

Pesten in de klas bespreken na de kerstvakantie (Zilveren Weken) met deze leuke doe tips

Het proces van groepsvorming in de klas begint na elke schoolvakantie weer opnieuw. De periode na de kerstvakantie wordt ook wel de Zilveren Weken genoemd. Deze periode is bij uitstek geschikt om stil te staan bij de sfeer en dynamiek in de groep. Gebruik deze weken om te werken aan een positieve groepssfeer en veilige groep waar iedereen de rest van het schooljaar profijt van heeft. Met de oefeningen in deze uitgave kun je tijdens de Zilveren Weken aan de slag met de klas, individueel of in een duo. De oefeningen helpen om te werken aan het wederzijds vertrouwen tussen leerkracht en leerlingen. Bij wederzijds vertrouwen stappen leerlingen makkelijker naar een leerkracht toe als er gepest wordt. Zo bouw je aan een sociaal veilig schoolklimaat waarin aandacht is voor het voorkomen en aanpakken van pesten.

De Zilveren Weken zijn een goed moment om weer even stil te staan bij de sfeer in de klas. De kerstvakantie en de eerste weken daarna is een periode van hervorming. De jaarwisseling en het feit dat leerlingen elkaar twee weken niet zien hebben invloed op de dynamiek in de groep.

“Ook als het voor de vakantie goed ging in de klas is het belangrijk om de groepsvorming aandacht te geven.” (Wouter Siebers, leerkracht po)

Vertrouwen

Vertrouwen in elkaar is de basis voor een goede sfeer in de groep. Tijdens de Week Tegen Pesten 2018 stond de vertrouwensband tussen leraar en leerling centraal. Met het thema ‘Laat je zien’ nodigden we de leraar uit om het goede voorbeeld te geven: investeer in de vertrouwensband met je leerlingen en vergroot daarmee de kans dat ze naar je toe komen als er iets speelt.

Het klinkt allemaal vrij simpel, maar het is niet altijd eenvoudig. We vroegen daarom Wouter Siebers (leerkracht, teamleider en gedragsspecialist in het primair onderwijs) en Lucy Reijnen (docent op een vmbo school en ontwikkelaar van pestpreventie materiaal) om informatie en tips te geven voor de Zilveren Weken.

Groepsdynamiek

De vier fases van de groepsdynamiek die in de Gouden Weken gedurende een week of zes worden doorlopen, komen na de kerstvakantie in korte tijd weer voorbij. In de Zilveren Weken bevinden we ons in de fase van performing, legt Siebers uit. “Zie het als een pas op de plaats. Welk gedrag zie je bij de leerlingen na de vakantie? Kijk hoe je daar op in kunt spelen.”

“Oliebollen en kerstboom de klas uit. Energizers de klas in!” (Wouter Siebers)

Doe het samen

Lucy Reijnen stelt voor het thema van de Week Tegen Pesten op te poetsen in de Zilveren Weken. “Hoe mooi zou het zijn als je je binnen het team kunt ‘laten zien'”, zegt ze. Je kwetsbaar op te stellen en te praten over je moeilijk vind. Juist dat zorgt volgens haar voor nadere professionalisering en visievorming en het het terugdringen van sociale onveiligheid.

“Deel je kennis, kunde maar ook je onzekerheden binnen je team. Leer van en met elkaar door ervaringen uit te wisselen.” (Lucy Reijnen)

Aan de slag

Naast de tips uit het filmpje van Wouter Siebers hebben we twee oefeningen geselecteerd voor de Zilveren Weken. Download hier PDF met oefeningen.

Veel succes en een fijne vakantie!

 
Doelgroep: 
Kinderen en jongeren
Professionals

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):