Werkgevers Stop Pesten Nu op het werk | Stop Pesten NU

084-0035994

Pesten op het Werk pak het aan met hulp van Stop Pesten Nu

Ons aanbod

U ziet hieronder voorbeelden van activiteiten voor diverse doelgroepen. TIjdens de activiteiten maken wij gebruik van verschillende werkvormen o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten. Tevens is veel gelegenheid om ervaringen te delen. De precieze invulling ervan stemmen wij vooraf met u af. Daarom kunnen de prijs en duur van de activiteit verschillen. Stichting Stop Pesten Nu richt zich op bewustwording, de preventieve diensten worden verzorgd door BOLWERKen 

* Voor al onze activiteiten geldt: de tarieven zijn exclusief reis- en parkeerkosten.​

Pesten
Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht?

(Trainingen) Pesten op het werk

 • Voorlichtingen (vanaf 1 uur): Directie & Management, OR, Leidinggevenden, Personeelsfunctionarissen en ARBO functionarissen, beleidsadviezen preventie pesten op het werk (vanaf € 375,=) 
   
 • Project preventieve aanpak Pesten op het Werk, lees hier meer over het programma Stop Pesten op het Werk  
  Dit project wordt volledig op maat gemaakt voor iedere organisatie: Indicatie  4 à 5 voorlichtingen over herkennen pesten op het werk voor Management & Directie, OR, HRM en leidinggevenden (€ 375,= per voorlichting)  Gemiddelde voorbereidings- & ontwikkeltijd: 15 uur (inclusief vooroverleggen per organisatie),  uitvoeringsuren op locatie: ca 15 uur à € 95,- per uur (aantal uren afhankelijk van de grote van de organisatie)  
   
 • Lezing / Gastspreker over Stop Pesten Nu op het Werk of Online Pesten (cyberpesten) 
  (vanaf 20 minuten / € 259,-)
   
 • Workshops voor professionals Stop Pesten Nu op het Werk
  (vanaf 2 uur / € 470,-)
   
 • Vertrouwenspersoon op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode en geschat aantal uren (€ 95,- per uur)
   
 • Mediation bij Pesten op het Werk zakelijke mediation € 149,- per uur, particuliere mediation € 95,- per uur
   
 • Coaching mbt Pesten op het werk 
  • Individueel coachingstraject van 5 gesprekken á 1,5 uur, totaal 7,5 uur € 95,- per uur
  • Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)
  •