Pesten komt vaak voor in de juridische werkomgeving 1 op de 3 Wereldwijde studie | Stop Pesten NU

084-0035994

Pesterijen en seksuele intimidatie in de juridische wereld

 

Uit een recente wereldwijde studie van de Internationale Orde van Advocaten (IBA) blijkt dat pesten en seksuele intimidatie vaak voorkomen in de wereld van het recht. Voor velen is deze situatie al langer gekend, maar het is positief dat er nu gezocht wordt naar oplossingen vanuit de IBA zelf.

De wereldwijde studie van de IBA (International Bar Association) over psychosociale risico’s binnen juridische beroepen werd uitgevoerd in 2019. Er werden bijna 7.000 medewerkers uit de juridische sector bevraagd in 135 landen (waarvan 50% Europese en 25% Amerikaanse); twee op drie respondenten was een vrouw. 53% van de respondenten was jonger dan 40 jaar.
In 75% van de gevallen ging het om advocaten werkzaam in advocatenkantoren. Maar ook gelijkaardige beroepsgroepen werden bevraagd: bedrijfsjuristen, magistraten van justitie en overheidsjuristen.

De belangrijkste bevindingen in de studie zijn de volgende:
 • Pesten in de juridische werkomgeving komt voor bij één op twee vrouwelijke respondenten en bij één op drie mannelijke respondenten. Voor België rapporteert de IBA percentages tussen 15% en 28% van de respondenten die gepest waren.
 • Seksuele intimidatie komt voor bij één op drie vrouwelijke en één op veertien mannelijke respondenten. Voor België rapporteert de IBA percentages tussen 24% tot 35% van de respondenten die geconfronteerd waren met ongewenst seksueel gedrag; in Europa is België op dit vlak de (trieste) koploper.
 • In 57% van de pestgevallen en in 75% van de gevallen van seksuele intimidatie werd het incident niet gemeld. Hiervoor worden verschillende oorzaken aangehaald: 
  • de status van de dader
  • angst voor eventuele gevolgen
  • het feit dat dit soort incidenten vaker voorkomen in de werkomgeving (“het hoort er gewoon bij”)
 • 65% van de respondenten die gepest zijn en 37% van de respondenten die seksueel geïntimideerd zijn, hebben hun werkomgeving verlaten of overwegen om hun werkomgeving te verlaten.
 • 53% van de werkomgevingen van de respondenten heeft een beleid terzake.
 • 22% heeft training ondergaan om te leren omgaan met pesten en seksuele intimidatie.
 

IBA doet tien aanbevelingen om dit soort misbruiken tegen te gaan:

 • creëer bewustzijn: dat is de eerste stap in het verkrijgen van verbetering
 • bewustzijn creëren betekent in de eerste plaats toegeven of erkennen dat er inderdaad een probleem is
 • betrek de jongere leden in de juridische beroepsgroep, want jonge advocaten worden onevenredig getroffen door pesten en seksuele intimidatie; ze moeten deel uitmaken van dit erkennings- en bewustzijnsproces en een grote rol spelen in het ontwikkelen en implementeren van oplossingen
 • verhoog de (sociale) dialoog (meer praten!) en deel goede praktijken
 • verzamel gegevens en verbeter de transparantie
 • de manieren om melding te doen, moeten verbeterd worden; er moeten ook nieuwe manieren gezocht worden om de ervaring van het melden te verbeteren voor de slachtoffers
 • beleid implementeren (indien dit er nog niet is) of herzien (indien het er al is): vreemd genoeg hebben respondenten van werkplaatsen met beleid evenveel kans om gepest en seksueel geïntimideerd te worden als degenen in werkplaatsen zonder een specifiek beleid (qua beleid wordt in de eerste plaats verwezen naar ILO-Verdrag nr. 190 en ILO-Aanbeveling nr. 206: beide documenten van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO)
 • introduceer regelmatige en aangepaste training
 • let op het bredere verband: geestelijke gezondheidsproblemen, een gebrek aan werkplaatsvoldoening en onvoldoende diversiteit zijn allemaal gerelateerd aan psychosociale risico’s: deze dynamiek moet beter begrepen worden en gezamenlijk aangepakt worden
 • de aanhouder wint: het is mogelijk om als individuen, werkomgevingen en organisaties samen te werken en dit probleem aan te pakken

Op de website van IBA worden de belangrijkste bevindingen samengevat in enkele infografieken (pdf)

 

 

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):