Pesttest NJI | Stop Pesten NU

084-0035994

Pesttest NJI

De Pesttest is een digitale vragenlijst voor leerlingen uit groep 6-8 van het basisonderwijs en klas 1-3 van het voortgezet onderwijs om pestgedrag in kaart te brengen, zodat het pestbeleid van de school daar concreet op aangepast kan worden.

Toelichting
De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) heeft een digitale test gemaakt om pesten op het spoor te komen: De Pesttest. In de Pesttest zijn niet alleen vragen opgenomen over verbale en fysieke vormen van pesten, maar ook vragen over digitaal pesten.

Doel
Doel van het instrument is het pestgedrag van leerlingen in kaart te brengen, zodat docenten het antipestbeleid daarop kunnen aanpassen.

Gebruik
Kinderen maken de test in de klas en docenten kunnen vervolgens aan de resultaten zien waar, wanneer en hoe pesten op school plaatsvindt. Ook kunnen leerlingen zelf aangeven wat zij daarvan vinden en of het anti-pestbeleid op school goed werkt. De test start met vragen, waarmee leerlingen zelf bepalen of zij behoren tot de groep van de pesters, de gepesten of de zwijgende middengroep. Elke categorie krijgt vervolgens op maat gesneden vragen, specifiek voor de eigen situatie. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende groepen het pesten ervaren. Leerkrachten kunnen na afloop van de test gezamenlijk rapportages uitdraaien. Hierin zijn de resultaten snel en overzichtelijk te bekijken. Leerkrachten kunnen resultaten van een eerste en tweede afgenomen test met elkaar vergelijken om inzicht te krijgen in veranderingen in pestgedrag en het effect van het gevoerde beleid. Rapportages kunnen zowel op klas- als schoolniveau worden uitgedraaid. Dit biedt de mogelijkheid om aan de hand van de uitkomsten gericht in te grijpen op pestgedrag.

Tijdsinvestering
Het invullen van de tekst kost leerlingen gemiddeld tussen de zes en twaalf minuten, afhankelijk van de leeftijd.

De pesttest kost Eur 150,=. Leden van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) en leden van de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (LOBO) betalen slechts Eur 112,50

lees verder in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI)