Plagen en Pesten | Wat is het verschil | Pesten

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Plagen en Pesten | Wat is het verschil | Pesten

Er is een groot verschil tussen plagen en pesten. Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Dan komen er geen problemen. Plagen is niet gemeen, plagen is grappig. Om plagen kun je lachen en een volgende keer is een ander aan de beurt.Toch moet je met plagen ook opletten. Als hetzelfde kind lang geplaagd wordt, dan vindt diegene dat misschien niet meer leuk. En dan is het pesten. Er zijn ook gevoelige kinderen die niet goed tegen plagen kunnen en dat eerder als pesten ervaren. Het is belangrijk dat je daar goed op let. 

Het verschil tussen plagen en pesten

Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet gemeen, plagen is voor alle partijen grappig. Om plagen kun je lachen, niet iedere keer dezelfde is aan de beurt. Plagen is ook meestal 1 tegen 1 en is makkelijk te stoppen.
Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten opletten. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden.

De ontvanger bepaalt of het Plagen of Pesten is. De zender kan het nog net zo leuk bedoelt of gezegd hebben, de ontvanger bepaald.

Bij Pesten is de sfeer negatief en er is altijd sprake van meer tegen één. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje worden gestopt. 

‘Iemand wordt gepest wanneer hij of zij herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door één of meer personen’.

Deze definitie is door verschillende bronnen aangevuld met de volgende criteria:

  • er is sprake van een negatieve bedoeling;
  • de negatieve handelingen zijn structureel en tegen dezelfde persoon gericht;
  • er is sprake van machtsongelijkheid. Pesters staan hoger in de sociale groepshiërarchie en/of hebben meer medestanders dan de gepeste.

Wanneer er niet wordt voldaan aan één of meerdere van deze criteria kan er sprake zijn van plagen of ruzie. Dat is echt iets anders dan pesten, maar het verschil is niet altijd in één oogopslag te zien. Door alert te zijn op signalen en deze goed te interpreteren kan onderwijspersoneel beter inschatten of het gaat om pesten.

Als je het niet fijn, of vervelend vindt wat iemand doet dan is het geen plagen, maar PESTEN!
 

De verschillen tussen plagen en pesten in een overzicht 

PLAGENPESTEN
Gebeurt af en toeGebeurt vaak en lang
Iedereen is gelijk. Eerst plaagt de één en dan plaagt de ander weerEén of meer kinderen spelen de baas
Het gaat heen en weerGaat altijd één kant op met vaak hetzelfde slachtoffer
Voor de lolGemeen bedoelt
Je kunt zeggen als het niet meer leuk isHet is moeilijk of niet te stoppen
Voor iedereen is het leukVoor de één is het leuk maar voor de ander nietBelangrijk om te onthouden: De ontvanger bepaalt of het plagen of pesten is!

 
Doelgroep: 
Bejaarden
Kinderen en jongeren
Professionals
Sport en Vrije Tijd
Pesten op het werk
Ouders

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):