PRIMA anti-pest programma | Stop Pesten NU

084-0035994

PRIMA anti-pest programma

Voor interventies en een schoolbrede anti-pestprogramma kunnen scholen in Nederland kiezen uit verschillende anti-pestprogramma’s. Eén van de dertien, door de Commissie Anti-pestprogramma’s (Nederlands Jeugdinstituut - NJI), goedgekeurde pest-aanpak is Prima van VeiligheidNL. 

Scholen die schoolbreed het Prima antipest programma willen inzetten kunnen contact opnemen met gecertificeerd begeleider op PRIMA methodePatricia Bolwerk om een advies en/of training op maat te geven. De scholen worden twee jaar begeleid bij het in- en uitvoeren van een integrale aanpak van pesten op schoolniveau (o.a. training van leerkrachten), groepsniveau (groepslessen) en individueel niveau (individuele begeleiding). Afhankelijk van de locatie van de school kunnen er andere Prima trainers worden ingezet

Effecten van de Prima-aanpak

Uit onderzoek* van TNO blijkt dat met de Prima-aanpak na twee jaar 60% minder kinderen wordt gepest. Kinderen, ouders en leerlingen geven aan dat de sfeer binnen de school echt beter is geworden. Deze effecten worden bereikt als scholen begeleid worden door een gecertificeerd Prima-begeleider. 

Voor wie?

Prima is ontwikkeld voor de bovenbouw van basisscholen, maar kan ook worden gebruikt in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Wat houdt de Prima-aanpak in?

De Prima aanpak is gebaseerd op het Pest Preventie Programma van pestdeskundige Dan Olweus. U voert gedurende twee jaar stapsgewijs de Prima-aanpak uit op school-, groeps- en individueel niveau. Om u bij deze aanpak te ondersteunen, hebben we verschillende tools voor u gemaakt die we aanbieden in een compleet pakket. 

Pesten komt helaas veel voor; ongeveer 1 op de 10 kinderen wordt gepest. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, de schoolprestaties en het welzijn van kinderen. En niet alleen op die van het gepeste kind, ook op die van de pesters. Terwijl je schooltijd leuk en leerzaam hoort te zijn, is vooral daar de kans op pesten groot. Omdat ieder kind recht heeft op een veilige en beschermende schoolomgeving is het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten op scholen cruciaal. 

De  PRIMA pestaanpak helpt scholen hierbij.

OVER DE PRIMA-AANPAK

PRIMA biedt een schoolbrede en modulaire aanpak  die inzetbaar is voor groep 1 tot en met 8. De totale aanpak  bestaat uit verschillende onderdelen.

  • Een digitale Pestmeter, in de vorm van een speelse en interactieve WhatsApp-chat, die de leerkracht inzicht geeft in het klassenklimaat.
  • Een lessenserie voor groep 1 tot en met 8, die zich richt op het groepsproces, weerbaarheidsstrategieën en pro-sociale vaardigheden, ondersteund met video’s voor de leerlingen.
  • Een e-learning voor leerkrachten en andere personeelsleden.
  • Prima begeleiding.

De onderdelen zijn complementair aan elkaar maar kunnen ook als losse modules ingezet worden.

Meer weten? Ga naar www.veiligheid.nl/prima

WAAROM PRIMA

PRIMA is een unieke en onderscheidende pestaanpak!

  • Door de schoolbrede aanpak; om pesten op school effectief aan te pakken, is het van belang alle betrokkenen, zowel schoolpersoneel als ouders en verzorgers, in de omgeving van de leerlingen erbij te betrekken. Zo’n schoolbrede aanpak zorgt ervoor dat de gehele sociale omgeving waarin gepest wordt, verandert.
  • Door de doorlopende leerlijn; het PRIMA lespakket is geschikt voor groep 1 t/m 8;
  • Het is een, door het NJI, erkende interventie;
  • Door de modulaire on- en offline elementen; door zelf de onderdelen te kiezen die bij de specifieke situatie passen, biedt PRIMA flexibiliteit;
  • Door de lage kosten; VeiligheidNL heeft geen winstoogmerk en houdt daarom de kosten zo laag mogelijk.

PRIMA zorgt voor een pro-sociaal en veilig schoolklimaat: kinderen gaan zorgzaam met elkaar om en de school is een positieve plek voor iedereen!

GA OOK VOOR EEN PESTVRIJE SCHOOL!

Bestel PRIMA nu

Bron