Profielen & gevolgen bij cyberpesten | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Profielen & gevolgen bij online pesten (cyberpesten)

Profielen & gevolgen

Bij cyberpesten hebben we veel aandacht voor het slachtoffer, maar ook voor de pester zelf.  De omstaanders die het pesten zien gebeuren kunnen veel doen om het pesten te voorkomen en te verhelpen.

We bekijken profielen en gevolgen vanuit:

 • Slachtoffer: ondergaat het cyberpesten
 • Cyberpester: dader van het cyberpesten
 • Omstaander: getuige van het cyberpesten

Slachtoffer online pesten (cyberpesten)

Profiel:

 • Ze zijn meer afhankelijk van internetgebruik.
 • Meer kans bij onveilig internetgebruik:
  • contact met onbekenden
  • wachtwoorden delen
  • slecht beveiligen van eigen profielsite
 • Ouders die minder gebruik van media toelaten.
 • Zijn minder populair en hebben minder vrienden.
 • Het is vaak iemand die zelf dader of omstaander is van cyberpesten.
 • Is vaker slachtoffer van klassiek pesten.
 • Voelt sneller stress.
 • Zoekt minder snel oplossingen.
 • Holibi-jongeren worden vaker geviseerd.

Gevolgen:

 • Dit hangt af van de persoonlijkheid van het slachtoffer:
  • gaan zichzelf minder leuk vinden
  • vertrouwen hun leeftijdsgenoten niet
  • zijn bang om naar school te gaan
  • leidt tot isolement en depressieve gevoelens
 • Dit hangt af of ze steun hebben van hun omgeving of niet.
 • Cyberpesten met foto's en video's vinden jongeren erger dan beledigingen via gsm/online.
 • Het effect wordt erger wanneer de jongere geen controle heeft over de situatie.
 • Schadelijk effect op korte en lange termijn:
  • funtioneren op school komt onder druk
  • psychisch en lichamelijk in de knoei
  • omgaan met anderen wordt moeilijk(er)
  • kans op drepressie, zelfdoding, maar ook crimineel gedrag verhoogt.

Online Pestkop (Cyberpester)

Profiel:

 • Meer jongens dan meisjes
 • Surfen vele uren op internet, wat het risicovol maakt.
 • Band met de ouders in minder ok; laten minder gebruik van nieuwe media toe.
 • Vaker slachtoffer en omstaander van cyberpesten en minder steun van vrienden.
 • Kunnen zich minder inleven en zijn brutaler.
 • Het is ook vaak een dader van klassiek pesten.
 • Ze zijn niet erg met school bezig.
 • Ze overschatten de beloning van cyberpesten; denken meer te winnen dan ze eigenlijk doen.

Wat pestkoppen nodig hebben = 'Zeg me dat ik ertoe doe!'

Gevolgen:

 • Gaan soms te ver: stalking, hacking, smaad, racisme,...
 • Hebben een grotere kans op ernstige problemen als ze ouder worden (adolescentie):
  • ze komen vaker met justitie in aanraking, drinken meer alcohol en plegen vaker zelfmoord.
  • jongens die pesten zijn later vaker bij vechtpartijen betrokken.
 • Zijn niet bewust van de impact van hun daden.

Omstanders

Profiel: 

 • 35% is getuige van cyberpesten
 • Omstaanders beginnen met zichzelf te onderhandelen om op die manier te beslissen wat de beste reactie is:
  • wat zijn de gevolgen voor mezelf?
  • wat zijn de gevolgen voor het slachtoffer?
  • wat zijn eventuele oplossingen?
 • Omstaanders kunnen verschillende reacties hebben:
  • hulp geboden (eerder discreet) = 45,6%
  • mee gepest = 5%
  • niets gedaan = 56,9% --> Jongeren weten soms niet wat ze moeten doen, anderen zijn bang om nadien zelf gepest te worden en het grootste deel zegt dat het hun zaken niet zijn.
 • Uit onderzoek kunnen we de volgende feiten concluderen:
  • dat jongeren sneller zullen helpen als de situatie ernstig is.
  • dat jongeren meer en sneller in privé situaties helpen dan in het openbaar.
  • dat andere omstaanders een heel belangrijke invloed hebben.
  • dat de normen van ouders een belangrijke rol spelen.

Bron