Protocol opgesteld voor hervatten onderwijs op VO-scholen | Stop Pesten NU

084-0035994

Protocol opgesteld voor hervatten onderwijs op VO-scholen Bron: CNV onderwijs

Het kabinet heeft gisteren aangekondigd dat leraren in het voortgezet onderwijs waarschijnlijkvanaf 2 juni weer op school les mogen geven. Het definitieve besluit wordt uiterlijk 20 mei door het kabinet genomen. Ook het voortgezet onderwijs is door het kabinet gevraagd om een protocol te maken met een verdere uitwerking van het kabinetsbesluit en de richtlijnen van het RIVM. CNV Onderwijs heeft samen met de andere bonden en de VO-raad een protocol gemaakt datscholen kunnen gebruiken bij de uitwerking van hun beleid. Veiligheid en uitvoerbaarheid staan daarin voorop.

In het protocol is uitgegaan van een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van toepassing is. In de praktijk betekent dit dat in veel gevallen ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijkertijd in de school aanwezig kan zijn. Alle leerlingen gaan (gespreid) naar school. Daarnaast moet er tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Naar aanleiding van nieuwe inzichten dan wel nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM, kan dit protocol worden herzien.

Veiligheidseisen

CNV Onderwijs-voorzitter Jan de Vries: ‘We zijn blij dat leerlingen in het voortgezet onderwijs nu ook naar school kunnen. Door de specifieke veiligheidseisen is dit echter niet zo makkelijk te organiseren. Wij hopen daarom met dit protocol  het onderwijspersoneel voldoende houvast te bieden. Veel zal nog uitgewerkt worden in de school. Vanzelfsprekend in goed overleg met de medezeggenschapsraad. Ook daarin kan CNV Onderwijs ondersteunen.’

Klik hier voor het protocol voor het voortgezet onderwijs.

 

Bron CNV Onderwijs

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):