Protocol opstart basisonderwijs PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS | Stop Pesten NU

084-0035994

Protocol opstart basisonderwijs PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders,
OCW en SZW.

Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de scholen. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Dit protocol wordt door partijen aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk en is daarmee een levend document. Bij de heropening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke, er kunnen goede redenen zijn om op onderdelen af te wijken van dit protocol (handreiking).

Versie 6 mei 2020

  1. Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school.

  2. Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, waarbij wel uit wordt gegaan van hele dagen onderwijs (om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren en de aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang zo optimaal mogelijk te houden).

  3. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

  4. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

  5. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

  6. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen, en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.

  7. Er wordt gebruik gemaakt van vaste cohorten. Dit betekent dat alle leerlingen van de school worden verdeeld in twee helften en de samenstelling van die helften wijzigt niet. De leerlingen rouleren niet over de cohorten. Scholen streven ernaar om kinderen uit 1 gezin zoveel als mogelijk in hetzelfde cohort te plaatsen.

  8. De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school.

  9. Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

Download hier het PDF document Protocol opstart basisonderwijs

 

Bron PO les op afstand 

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):