Rapport De Staat van het Onderwijs 2024 | Stop Pesten NU

Rapport De Staat van het Onderwijs 2024

Samenvatting van de secties in het rapport "De Staat van het Onderwijs 2024" die over pesten gaan. Deze secties benadrukken de prevalentie van pesten, de uitdagingen bij het aanpakken ervan, en het belang van proactieve maatregelen om de veiligheid en het welzijn van leerlingen te waarborgen.

Download de rapporten

Pesten neemt toe

 • Statistieken:
  17% van de basisschoolleerlingen (po) en 9% van de middelbare schoolleerlingen (vo) geven aan gepest te worden.
 • LGBTQ+ leerlingen:
  LGBTQ+ leerlingen ervaren vaker pesten dan andere leerlingen.
 • Rapporteren:
  Scholen moeten ervoor zorgen dat leerlingen zich veilig voelen om pestincidenten te melden en dat deze meldingen worden opgevolgd.
 • Online Pesten:
  Pesten gebeurt ook buiten de school en steeds vaker online, waardoor het moeilijker wordt voor leraren om dit te monitoren.
 • Impact:
  Pesten heeft een negatieve invloed op welzijn en geluk en kan langdurige gevolgen hebben tot in de volwassenheid​​.
 1. Handelingsverlegenheid bij pesten

  • Lerarenbewustzijn:
   Leraren merken pestincidenten vaak niet op of interpreteren ze niet correct.
  • Perceptie:
   Sommige leraren zien pesten als een normaal onderdeel van het opgroeien en grijpen daarom niet in.
  • Sociale dynamiek:
   Leraren hebben vaak een onjuiste inschatting van de sociale dynamiek in de klas.
  • Schoolbeleid:
   Meer dan 30% van de pestmeldingen in het voortgezet onderwijs wordt niet opgevolgd, en incidenten worden vaak geregistreerd maar niet geëvalueerd.
  • Groepsdynamiek:
   Pesten is een groepsproces, en het bevorderen van positieve groepsdynamiek kan helpen om pesten te verminderen​​.
 2. Sociale veiligheid

  Scholen zijn wettelijk verplicht om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te verbeteren. Dit omvat het hebben van een beleid voor sociale veiligheid, een contactpunt voor het melden van pesten, een coördinator voor anti-pestbeleid, en maatregelen voor het monitoren van de veiligheid en het welzijn van leerlingen​​.
 3. Specifieke aanbevelingen voor scholen en besturen

 • Handel naar meldingen van pesten en betrek ouders bij het aanpakken van deze problemen​​.

 • Registreer niet alleen pestincidenten, maar analyseer ze ook om gerichte aanpakken te ontwikkelen.

 • Zorg ervoor dat naleving van wetten niet gelijk staat aan daadwerkelijke veiligheid; betrek het hele team bij het vaststellen van normen en afspraken.
   
 • Bespreek en stel duidelijke doelen met betrekking tot welzijn en sociale veiligheid.