Research Exposure to Bullying and General Psychopathology: A Prospective, Longitudinal Study | Stop Pesten NU

084-0035994

Research Exposure to Bullying and General Psychopathology: A Prospective, Longitudinal Study

Abstract

Although there is mounting evidence that the experience of being bullied associates with both internalizing and externalizing symptoms, it is not known yet whether the identified associations are specific to these symptoms, or shared between them. The primary focus of this study is to assess the prospective associations of bullying exposure with both general and specific (i.e., internalizing, externalizing) factors of psychopathology.

This study included data from 6,210 children participating in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Child bullying was measured by self-report at ages 8 and 10 years. Child psychopathology symptoms were assessed by parent-interview, using the Development and Well-being Assessment (DAWBA) at ages 7 and 13 years. Bullying exposure significantly associated with the general psychopathol- ogy factor in early adolescence. In particular, chronically victimized youth exposed to multiple forms of bullying (i.e., both overt and relational) showed higher levels of general psychopathology.

Bullying exposure also associated with both internalizing and externalizing factors from the correlated-factors model. However, the effect estimates for these factors decreased considerably in size and dropped to insignificant for the internalizing factor after extracting the shared variance that belongs to the general factor of psychopathology. Using an integrative longitudinal model, we found that higher levels of general psychopathology at age 7 also associated with bullying exposure at age 8 which, in turn, associated with general psychopathology at age 13 through its two-year continuity. Findings suggest that exposure to bullying is a risk factor for a more general vulnerability to psychopathology.

Keywords Bullying exposure · General psychopathology · Longitudinal · ALSPA

Download full report PDF 

 

Vertaling via Google translate *fouten voorbehouden*

Abstract

Hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn dat de ervaring van gepest worden samengaat met zowel internaliserende als externaliserende symptomen, is het nog niet bekend of de geïdentificeerde associaties specifiek zijn voor deze symptomen, of onderling worden gedeeld. De primaire focus van deze studie is om de potentiële associaties van blootstelling aan pesten met zowel algemene als specifieke (d.w.z. internaliserende, externaliserende) factoren van psychopathologie te beoordelen.

Deze studie omvatte gegevens van 6.210 kinderen die deelnamen aan de Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Pesten van kinderen werd gemeten door zelfrapportage op de leeftijd van 8 en 10 jaar. Symptomen van kinderpsychopathologie werden beoordeeld door middel van ouderinterview, met behulp van de Development and Well-being Assessment (DAWBA) op de leeftijd van 7 en 13 jaar. Blootstelling aan pesten significant geassocieerd met de algemene psychopathologische factor in de vroege adolescentie. Vooral jongeren die chronisch slachtoffer zijn en die zijn blootgesteld aan meerdere vormen van pesten (d.w.z. zowel openlijk als relationeel), vertoonden hogere niveaus van algemene psychopathologie.

Blootstelling aan pesten wordt ook geassocieerd met zowel internaliserende als externaliserende factoren uit het model met gecorreleerde factoren. De effectschattingen voor deze factoren namen echter aanzienlijk in omvang af en daalden tot onbeduidend voor de internaliserende factor na het extraheren van de gedeelde variantie die behoort tot de algemene factor van psychopathologie.

Met behulp van een geïntegreerd longitudinaal model ontdekten we dat hogere niveaus van algemene psychopathologie op 7-jarige leeftijd ook verband hielden met blootstelling aan pesten op 8-jarige leeftijd, die op zijn beurt geassocieerd was met algemene psychopathologie op 13-jarige leeftijd gedurende de tweejarige continuïteit ervan. Bevindingen suggereren dat blootstelling aan pesten een risicofactor is voor een meer algemene kwetsbaarheid voor psychopathologie.

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):