Scholen | Kenniscentrum Pesten

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Scholen | Kenniscentrum Pesten

Wij delen, ontwikkelen & brengen kennis samen over pesten & online pesten (cyberpesten), om Scholen in Nederland te voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf aan te pakken. AngelaDe inhoud op onze website wordt met de grootste zorg samengesteld. Wij spannen ons dagelijks in om de informatie zo actueel mogelijk te houden.

Heeft u haast? Navigeer snel naar de indelingen per functie 

► Schooldirectie & MT 

► Anti-pest coördinatoren 

► Leerkrachten 

► Mentoren

► Ouderraad & MR

  
Voor vragen van Leerlingen of Opvoeders kunt u verwijzen naar:  

► Leerlingen

► Ouders & Opvoeders

  

Geen haast? Scroll dan rustig naar beneden op deze pagina, lees de informatie, bekijk de video's en tips. 

Pesten aanpakken is een complex probleem | Wat doe jij?

Pesten is een complex, hardnekkig en veelvoorkomend probleem. In onderzoek wordt pesten meestal omschreven als: 'doelbewust agressief gedrag dat zich herhaaldelijk voordoet en waarbij slachtoffers zich moeilijk kunnen verdedigen'. Deze omschrijving werd in de jaren 90 geïntroduceerd door de Noorse onderzoeker Dan Olweus en wordt tot op de dag van vandaag gebruikt in wetenschappelijk onderzoek.

Er zijin ook veel misvattingen rondom pesten. Het is belangrijk om die eerst weg te nemen om te kunnen bepalen hoe pesten wél aangepakt kan worden. Zo zou elke leraar, leidinggevende, coach zich er van bewust moeten zijn, dat in iedere klas/team wordt gepest. "Iemand die zegt dat in zijn of haar klassen/team niet wordt gepest" hebben vaak ongelijk, zo blijkt uit onderzoeken.

Deze onderstaande video laat de complexiteit van het aanpakken van pesten zien in de omgeving van school (dit kan je ook eenvoudig doorvertalen naar een: werkomgeving, sportvereniging of bejaardentehuis).

► of zie video hier van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft een goede weergave 'waarom' het pesten aanpakken zo complex is.

Bijzondere momenten voor de schoolagenda's: 

 

Pesten heeft tal van negatieve consequenties (Salmivalli & Peets, 2009).

 • Slachtoffers kunnen last hebben van psychische klachten, zoals gevoelens van eenzaamheid, gebrek aan zelfwaardering, geen vertrouwen hebben in anderen of depressiviteit. Niet alleen slachtoffers ondervinden (soms blijvende) problemen, ook pesters lopen het risico in hun ontwikkeling slechter af te zijn.
 • Pesters leren niet met overleg of met begrip voor anderen iets te bereiken en blijven vaak onaangepast gedrag vertonen. Daardoor hebben ze een grotere kans om op latere leeftijd probleemgedrag te vertonen, zoals delinquentie (Nansel e.a., 2004).
 • Klasgenoten die niet direct bij het pesten betrokken zijn, ondervinden vaak ook hinder van ernstige pesterijen; ze voelen zich minder veilig en zijn bang om het volgende slachtoffer te worden (Nishina & Juvonen, 2005).
 • Pesten heeft tot slot ook negatieve gevolgen voor het welbevinden van leerkrachten (zie Espelage e.a., 2013). Bron RUG. 
 

Breng snel een bezoekje aan ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Kenniscentrum Pesten 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Kenniscentrum Online pesten ~ Cyberpesten
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Kennisbank ~ Inclusief Downloadcentrum
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Lesideëen & Lesmaterialen ~ Pesten & Online Pesten
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► Dag tegen Pesten ~ Landelijk, Jaarlijks 19 april
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
►  Week tegen Pesten ~ Nationaal & Internationaal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Wij bieden naast tips & adviezen tegen Pesten en Online Pesten, voor Scholen ook informatie, zoals (zie Kennisbank):

 • Beleidsinstrumenten
 • Factsheets, Wegwijzers
 • Cijfers & Feiten, Richtlijnen
 • Wet- en regelgevingen
 • Handreikingen
 • Protocollen
 • Wetenschappelijke Onderzoeken
 • Posters
 • en veel gratis Lesmaterialen.

 
 

Pesters leren niet met overleg of met begrip voor anderen iets te bereiken en blijven vaak onaangepast gedrag vertonen. Daardoor hebben ze een grotere kans om op latere leeftijd probleemgedrag te vertonen, zoals delinquentie (Nansel e.a., 2004). Klasgenoten die niet direct bij het pesten betrokken zijn, ondervinden vaak ook hinder van ernstige pesterijen; ze voelen zich minder veilig en zijn bang om het volgende slachtoffer te worden (Nishina & Juvonen, 2005). Pesten heeft tot slot ook negatieve gevolgen voor het welbevinden van leerkrachten (zie Espelage e.a., 2013).

Tal van factoren Pesten en Gepeste

De rol van de groep is echter een belangrijke factor waardoor pestgedrag op school ontstaat en in stand gehouden wordt:

 • Pesten is namelijk een groepsproces
 • Je hebt een groep nodig om te pesten
 • Pesten is een probleem van de hele groep
 • Je hebt de hele groep nodig om het op te lossen
 • Het zijn de normen in de groep en gerelateerde groepsprocessen die bepalen of leerlingen met risicofactoren worden in- of buitengesloten, of de kans krijgen om te pesten.

Bron RUG

 

Pesten komt voor op en om scholen, maar ook buiten de school kan het pesten verder gaan. Steeds vaker worden leerlingen online gepest via whatsapp, snapchat of facebook. Hoewel deze online manier van pesten buiten schooltijd en buiten het schoolterrein plaats kunnen vinden, heeft het wel een grote impact op de leerling op school. Daarom is het ook in deze situaties belangrijk om de school te betrekken. Stichting Stop Pesten Nu biedt veel informatie over pesten en sociale media.

Online pesten voelt veilig voor de dader omdat niemand het kan zien (lees meer profielen bij cyberpesten). Dit maakt het voor velen aantrekkelijk om op deze manier te pesten. De dader blijft anoniem en hoeft het slachtoffer niet in de ogen te kijken. Eigenlijk is het de meest laffe manier van pesten. Online zijn er vele valse profielen, lees hier meer over hoe je een vals profiel kan ontmaskeren.

Online Pesten (Cyberpesten)

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook online gebeurt: het komt extra hard aan en houdt niet op wanneer je thuis in je zetel zit.
Hoe gaat cyberpesten precies in z'n werk? Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt toe? Bestaat er een perfecte aanpak, waarom moet je vooral praten en hoe begin je daaraan? Dankzij deze sessie in de onderstaande video kun je ten strijde trekken tegen de cyberpest-plaag. Bron Veilig Online.be

 

Video Stickers op What's app leuk maar je kunt er ook mee pesten NOS Jeugdjournaal

Spammen in appgroep Jeugdjournaal

► klik op afbeelding om de video te bekijken ► of  klik hier ♦ 

"Zorgen over online pesten nu kinderen thuis zitten" NOS Jeugdjournaal

Gemene stickers in What's app

► klik op afbeelding om video te bekijken ► of klik hier ♦

Kinderen vaak uitgescholden en bedreigd op YouTube NOS Jeugdjournaal

Pesten op YouTube

 

► klik op afbeelding om video te bekijken ► of klik hier ♦

Er zijn een aantal organisaties waar je cyberpesten kan melden. Wij zien ook steeds vaker fraudes met mensen die zich eerst voordoen als jouw ideale online liefde, zie deze video of op een andere manier jou om te tuin willen leiden bijvoorbeeld  waarin jou wordt gevraagd om tijdelijk geld voor te schieten, lees dit bericht. Dit is geen cyberpesten maar cybercrime! Bij de les suggesties tref je ook vele lesmaterialen aan om cyberpesten te bespreken zoals ook de lessenserie Cyber Helden (les idee 232)

Bij online pesten zijn de effecten merkbaar tot in het klaslokaal ook al speelt het pesten zich buiten school af. 

 • Leer leerlingen bewust om te gaan met sociale media, internet en goed gedrag online en bespreek ook de risico’s en gevaren (online pesten - cyberpesten). Informeer leerlingen over strafbaar gedrag zoals het ongevraagd doorsturen van naaktfoto’s van leerlingen, iemand bedreigen  en afpersen.
 • Bespreek school- /klassenregels en afspraken
  Ga met leerlingen in gesprek over hoe je leuk met elkaar omgaat online. Weet welke afspraken en regels gelden op school- ook over online gedrag- en bespreek dit regelmatig in de klas. Wat mag wel en wat mag niet? Ga op een leuke manier aan de slag met het maken van afspraken over hoe de klas met elkaar wil omgaan op sociale media. Maak bijvoorbeeld gebruik van de gratis les Whatshappy.
 • Bied hulp aan
  Vertel leerlingen bij wie ze op school terecht kunnen als ze te maken krijgen met ongewenst online gedrag (leerkracht, mentor, vertrouwenspersoon, aanspreekpunt pesten). Vertel ze over het bestaan van: de organisaties onder de oranje buttons. Daar kunnen ze terecht met hun verhaal en hulp krijgen. Adviseer leerlingen om altijd bewijsmateriaal (screenshots, chats, mails) te bewaren.

 

Online pesten

Veel pestgedrag tussen leerlingen speelt zich online af op sociale media en internet. Bij online pesten oftewel cyberpesten gaat het om onder meer buitensluiten op social media, bedreigen, afpersen, nep-accounts maken, het verspreiden van ongewenst beeldmateriaal en shame-sexting.

 

Kenniscentrum Pesten & Online Pesten 

Hoofddoel kenniscentra Pesten & Online Pesten

Het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over pesten en online pesten (nationaal & internationaal) van 0-100 jaar voor een sociaal veilige omgeving voor ieder mens, onderverdeelt in de volgende doelgroepen:

 Werkgevers | Werknemers | Scholen | Sport | Kinderen & Jongeren | Ouders & Opvoeders  | Bejaardentehuizen 

Wij bieden niet alleen tips & adviezen tegen pesten en online pesten maar ook informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wet- en regelgevingen, Handreikingen, Protocollen, Wetenschappelijke Onderzoeken en Lesmaterialen.

Een veilige omgeving leidt tot een beter leer-, werk- en sportklimaat en biedt weinig tot geen ruimte voor ongewenst gedrag. Wij spreken van een sociaal veilige omgeving als de sociale, psychische en fysieke veiligheid niet door handelingen van anderen wordt aangetast.  

Subdoel kenniscentra Pesten & Online Pesten

Zoveel mogelijk mensen voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf  aan te pakken (in de eigen omgeving) om te komen tot een sociaal veilige werk-, leer- en sportomgeving.

Stop Pesten Nu op uw school, voor tarieven zie ons aanbod ... Gastles
(VO, PO, Speciaal Onderwijs, Cluster 4, Middelbare scholen, Hogescholen, Universiteiten)

 • Gastles in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 

 • Klassenmiddag / Creatieve workshop over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 

 • Gastles & afspraken maken 'hoe gaan wij met elkaar om', Blokuur: (2 lesuren) in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 

 • 1e lesuur: gastles over Pesten of Cyberpesten 2e lesuur: gezamenlijke afspraken maken

   

 • Ouderavond / Lezing Pesten of Online gevaren voor kinderen en jongeren, Cyberpesten (Online Pesten) 

 • Studiedag pesten, online pesten (cyberpesten)Studiedag docenten

 

Algemeen

 • (Klassen/kind/team) Observatie 

  • ​Klassenobservatie: 1 observatie, 1 nabespreking, 1 verslag
  • Kindobservatie: voorgesprek met leerkracht (1x), observatie met video (1x), nabespreking (1x), verslag + begeleidingsadviezen (1x)   
 • Externe Vertrouwenspersoon op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode en geschat aantal uren 

 • Coaching on-the-job leerkrachten, IB'ers, anti-pestcoördinatoren, re-integratie trajecten

  • Individueel coachingstraject
  • Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)
 
 

 

Beleid & Factsheets, Lesmaterialen, Posters, Wetenschappelijke onderzoeken

Deze documenten zijn te downloaden in ons kennisbank / downloadcentrum

 

Downloadcentrum

In onze kennisbank (inclusief downloadcentrum) tref je allerlei materialen en informatie aan over pesten & online pesten (nationaal en internationaal), ter inspiratie of om te downloaden:kennisbank (inclusief downloadcentrum) | Stop Pesten Nu

 • Handleidingen
 • Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers)
 • Wetenschappelijke Onderzoeken 
 • Posters Stop Pesten Nu
 • Lesmaterialen Pesten & Cyberpesten
 • Kleurplaten Stop Pesten Nu
 • Rebussen

Onderstaande bestanden worden door Stichting Stop Pesten Nu aangeboden voor preventie- en voorlichtingsdoeleinden. Stichting Stop Pesten Nu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder grafisch materiaal, logo’s en teksten. Wij verwijzen ook naar externen die waardevolle content hebben ontwikkeld om pesten en online pesten te stoppen en uiteraard liggen de intellectuele eigendomsrechten bij deze externe partijen.

U mag informatie op deze website en het Stop Pesten Nu logo alleen kopiëren of op ander wijze openbaar maken voor niet-commerciële doeleinden (met bronvermelding). Voor commerciële doeleinden is vooraf schriftelijk toestemming nodig van Stichting Stop Pesten Nu.

 

Stichting Stop Pesten Nu is hèt kenniscentrum, informatiecentrum, expertise- en adviescentrum van Nederland gericht op pesten en online pesten (cyberpesten). 

 

BN'ers steunen Stop Pesten Nu

Beleid & Factsheets
STAYING SAFE ONLINE Practical strategies to best support all children and young people online, including those who identify as LGBTDownloaden
Goede Praktijken tegen Geweld Preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen op de werkplekDownloaden
Vertrouwenspersoon INTEGRITEIT IN DE PRAKTIJK Bron Huis van KlokkenluidersDownloaden
29240-119 Inspectierapport over de joods-orthodoxe school Cheider 2020Downloaden
29240-121 Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijsDownloaden
29240-122 Beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op schoolDownloaden
29240-123 Inspectierapport Cheider 2021Downloaden
31289-503 Reactie op brief COC en Rutgers: ‘Situatie LHBTI’s op school – urgent verzoek COC en Rutgers’Downloaden
Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raadDownloaden
Anti-Bullying Week - What is it and what does it achieve?Downloaden
Antipestslang voor Internaten Poster om te werken aan welbevinden en preventie van pesten op school Bron VlorDownloaden
BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige BijstandDownloaden
BasisInspectieModule Agressie en Geweld Inspectie SZWDownloaden
Be in Ctrl Information and Resources for Schools Addressing Online Sexual Coercion and ExtortionDownloaden
Bijlage Cartoon Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage Inspiratie visie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Bijlage: Inspiratie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Bijlage: Link met de leerlijn Mediawijsheid Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen Bron Kennisnet en School en VeiligheidDownloaden
Brochure Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school RijksoverheidDownloaden
Buiten spel. Uitsluiting van kinderen (h)erkennen en aanpakken! KinderombudsmanDownloaden
CBF donateursvertrouwen weer omhoog maart 2021Downloaden
CNV-onderzoeksresultaten: meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd op werkvloerDownloaden
Communicatie protocol na (poging tot) zelfdoding van een student ingevuld voorbeeld Bron ZonMW Trimbos instituutDownloaden
Cyberincidenten kunnen maatschappij verlammen 2020 Bron Ministerie Justitie en VeiligheidDownloaden
Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJIDownloaden
Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2020Downloaden
Digitaal VeiligheidsplanDownloaden
Digitaal Veiligheidsplan School & BestuurDownloaden
Download 'Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018'Downloaden
Drie adviezen voor een veilig schoolklimaat Bron KennisnetDownloaden
Drie vragen om nep nieuws te ontmaskeren Bron Facebook 2020Downloaden
Eindrapport van de Onderzoekscommissie De Vries iov NOC NSF seksuele intimidatie en misbruik in de sport 2018Downloaden
Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL NieuwsDownloaden
Evaluatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNODownloaden
Factsheet gendernormen en geweld onder jongeren Bron Act4RespectDownloaden
factsheet Hoe herken je een Broodje aap?Downloaden
Factsheet Interne ongewenste omgangsvormen TNODownloaden
Factsheet Online sexual intimidation 2020 Ministerie VWSDownloaden
FACTSHEET Peiling ‘Effect coronacrisis op LHBTI’s in Nederland’ Bron MovisieDownloaden
Factsheet Pesten in het Basis Onderwijs 2021Downloaden
Factsheet Pesten in het Voortgezet Onderwijs 2021Downloaden
Factsheet Video conferencing apps - Privacy and security measures Source EuropolDownloaden
Factsheet Week van de Werkstress 2020 Bron TNODownloaden
Framework for reopening schools UNESCODownloaden
Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) Bron NOC-NSFDownloaden
Gedragscode Vertrouwenspersonen aangesloten bij LVVDownloaden
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF ConsortiumDownloaden
Groepsdynamica in de klas van School & VeiligheidDownloaden
Guidelines for industry on Child Online Protection 2020 Source ITU-COPDownloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection 2020Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ICU-COPDownloaden
Handleiding Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De KindertelefoonDownloaden
Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNODownloaden
Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen NederlandDownloaden
Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW ArboportaalDownloaden
Handreiking verminderen van bi+ discriminatie MovisieDownloaden
Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.beDownloaden
Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Infographic Cyberpesten van Beau OldenburgDownloaden
Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron RendementDownloaden
Infographic Pesten 2019 door Beau OldenburgDownloaden
Infographic Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt Centrum Veilige SportDownloaden
Infographic Sport 2020 NOC-NSFDownloaden
infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron MovisieDownloaden
Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Ministerie Sociale Zaken en WerkgelegenheidDownloaden
Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossenDownloaden
informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf)Downloaden
Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedragDownloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & VeiligheidDownloaden
Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon publicatie van het Huis voor KlokkenluidersDownloaden
Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021Downloaden
Jaarverslag Integriteit Defensie 2020'Downloaden
Kaartjes met Bouwstenen Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018Downloaden
Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021Downloaden
KNGU Ongelijke leggers 2021Downloaden
Legplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raadDownloaden
Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZWDownloaden
Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.beDownloaden
Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followupDownloaden
MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010Downloaden
Model protocol Social Media VersusDownloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCMDownloaden
Monitor Sportief Wedstrijdgedrag 2020 Mulier instituutDownloaden
Monitor Veilig Sport Klimaat 2018Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSFDownloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar OnderwijsDownloaden
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport 2021Downloaden
Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron KindertelefoonDownloaden
Ongewenste omgangsvormen Publicatie ArbeidsinspectieDownloaden
Wetenschappelijke onderzoeken
2021 Effectiveness of school‐based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta‐analysisDownloaden
51 Critical Cyberbullying Statistics in 2020 - BroadbandSearchDownloaden
Breakfast Skipping, Psychological Distress, and Involvement in Bullying: Is There a Connection?Downloaden
Bullying and Victimization Trajectories in the First Years of Secondary Education: Implications for Status and AffectionDownloaden
Caught in a vicious cycle? Explaining bidirectional spillover between parent-child relationships and peer victimizationDownloaden
Cognitive Predictors of Relational and Social Bullying, Overt Aggression, and Interpersonal Maturity in a Late Adolescent Female SampleDownloaden
Core beliefs and culture Chairman’s survey findings DeloitteDownloaden
Download 'Eindrapportage vignettenstudie kwetsende content online'Downloaden
Feeling Cybervictims’ Pain The Effect of Empathy Training on Cyberbullying University of Oxford and BerlinDownloaden
How Does Individualism-Collectivism Relate to Bullying Victimisation?Downloaden
MICTIVO3 rapport svz op het gebied van onderwijs en ICTDownloaden
Ontwikkeling van cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van jongens en meisjes OnderwijsraadDownloaden
Prevention 2.0: Targeting Cyberbullying School Society for Prevention Research 2013Downloaden
Report Harmful Content (RHC) is a national reporting centre provided by the UK Safer Internet CentreDownloaden
Risk Factors of Cyberbullying Perpetration Among School-Aged Children Across 41 Countries: a Perspective of Routine Activity TheoryDownloaden
The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in SchoolsDownloaden
The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in Schools 2020 Tessa Kaufman, Gijs Huitsing, Rene VeenstraDownloaden
Trends in emotioneel welbevinden van jongerenDownloaden
Verminderen van discriminatie tegen bi+ mensen. Wat werkt? MovisieDownloaden
'Sexting: do, dare or don't?' Een kwalitatief onderzoek naar de rol van peers, media en ouders UGent 2016Downloaden
2019 Belgische onderzoek (2019) onder jongeren staan succesvolle acties tegen pesten Bron Pimento beDownloaden
2019 Change Starts With Us a Literature reviewDownloaden
2019 onderzoeksrapport naar succesvolle acties tegen pesten bij 7 Antwerpse scholen door Pimento BelgiëDownloaden
2021 KU Leuven Teachers4Victims Onderzoeksrapport hoe leerkrachten pesten op school kunnen helpen voorkomen en verminderenDownloaden
2021 Onderzoek financiële afpersing onder jongens sextortion HelpwantedDownloaden
2021 Testing how teachers’ self-efficacy and student- teacher relationships moderate the association between bullying, victimization, and student self- esteemDownloaden
2021 Wie zet de norm?! Populaire jongeren als mogelijke sleutel naar positievere klassen in het middelbaar onderwijsDownloaden
3108 volledige tekst WODC-onderzoek: Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content september 2020Downloaden
A nationally representative Pew Research Center survey of 4,248 U.S. adults exploring online abuse and harassment from various perspectives.Downloaden
A report outlining recommendations to address bullying face to face and online 2019 Source Anti Bullying AllianceDownloaden
A study into the effectiveness of the Anti-Bullying Procedures on Traveller and Roma pupils' experiences in the school systemDownloaden
Aanpak van Pesten in de Brugklas van het Reguliere Voortgezet OnderwijsDownloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention ProgramDownloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention ProgramDownloaden
Advies over welbevinden en preventie van pesten op school 2019 VLOR BelgiëDownloaden
Amygdala activity to angry and fearful faces relates to bullying and victimization in adolescentsDownloaden
An Internet Young People Can Trust How young people are managing reliability and misleading content onlineDownloaden
Anti-Bullying Week 2018 EVALUATION REPORTDownloaden
Anti-Bullying Week 2019 - Impact ReportDownloaden
Artificial Intelligence to Address Cyberbullying, Harassment and Abuse: New Directions in the Midst of ComplexityDownloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld groepen 6 7 en 8 basisschoolDownloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld in de laatste drie groepen van de basisschoolDownloaden
Bidirectional relationships between bullying, victimization and emotion experience in boys with and without autismDownloaden
Bijlage CNV-onderzoek: meer dan twee miljoen werknemers wordt gepest op werk 09-2020Downloaden
Blijven kinderen pesten en gepest worden?Downloaden
Bullied, Not Believed and Blamed The Experiences of Gypsy, Roma and Traveller Pupils: Recommendations for Schools and Other Settings 2020 ABADownloaden
Bullied, Not Believed and Blamed The Experiences of Gypsy, Roma and Traveller Pupils: Recommendations for Schools and Other Settings 2020 ABADownloaden
Bullying and symptoms among school-aged children: international comparative cross sectional study in 28 countries 2005Downloaden
Bullying and Victimization Trajectories in the First Years of Secondary Education: Implications for Status and AffectionDownloaden
Bullying as a Group Process in Childhood: A Longitudinal Social NetworkAnalysis 2019Downloaden
Bullying in schools: The role of teachers and classmates door Beau Oldenburg RUGDownloaden
Bullying victimisation through an interpersonal lens: focussing on social interactions and risk for depression Minita Franzen RUG Nederlandse samenvattingDownloaden
Bullying, Harassment and Stress in the Workplace —A European PerspectiveDownloaden
Causale verbanden tussen pesten en psychosociale problematiek Universiteit UtreachtDownloaden
Childhood and Adolescent Bullying Perpetration and Later Substance Use: A Meta-analysisDownloaden
Childhood bullying involvement predicts low-grade systemic inflammation into adulthood 2014Downloaden
Childhood Risk and Protective Factors as Predictors of Adolescent Bullying RolesDownloaden
Closing the sextortion sentencing gap: A legislative proposalDownloaden
Coaching Teachers to Detect, Prevent, and Respond to Bullying Using Mixed Reality Simulation: an Efficacy Study in Middle SchoolsDownloaden
Competentiebeleving, dominantie en populariteit bij pesten: Daders, slachtoffers en niet-betrokken kinderen vergelekenDownloaden
Crossnationale vergelijking naar de aanpak van pesten op school België, Nederland & Zweden doorgelicht.Downloaden
Cultural mindset and bullying experiences: An eight-year trend study of adolescents' risk behaviors, internalizing problems, talking to friends, and social supportDownloaden
Cyberbullying Research In Review Justin Patchin and Sameer Hinduja Cyberbullying Research Center www.cyberbullying.org (2019)Downloaden
Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupilsDownloaden
Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen Heidi Vandebosch professor, Doctor, departement communicatiewetenschappen, universiteit antwerpenDownloaden
Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen?Downloaden
Cyberweerbaarheid Risicobewustzijn en zelfbeschermend gedrag rondom cybercrime onder jongeren en mkb’ers Bron SaxionDownloaden
Dadertyperingen in sociale competentie bij pestenDownloaden
De banaliteit van het pesten Alicja Anna Gescinska (UGent)Downloaden
De effecten van pesten op het werk voor de werknemer Universiteit AmsterdamDownloaden
De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden Bron Friendly AttacDownloaden
De Relatie tussen Narcisme en Pestgedrag in de Vroege AdolescentieDownloaden
Digitale Leefwereld van Jongeren 2020 Bron ApestaartjarenDownloaden
Digitale Leefwereld van Kinderen 2020 Bron ApestaartjarenDownloaden
Direct and indirect punishment of norm violations in daily life 2020Downloaden
Direct and indirect punishment of norm violations in daily life 2020Downloaden
Disparities in Perpetrators, Locations, and Reports of Victimization for Sexual and Gender Minority Adolescents 2021 Tessa Kaufman Laura Baams RUGDownloaden
Ditch the label The Annual Bullying Survey 2017Downloaden
Ditch the label The Annual Bullying Survey 2018Downloaden
Do (Microtargeted) Deepfakes Have Real Effects on Political Attitudes? 2020Downloaden
Do interpersonal conflict, aggression and bullying at the workplace overlap? A latent class modeling approachDownloaden
Do troublesome pupils impact teacher perception of the behaviour of their classmates?Downloaden
Duiveltjes op Internet een onderzoek naar digitaal pesten op vier middelbare scholenDownloaden
Effects of Bullying Forms on Adolescent Mental Health and Protective Factors: A Global Cross-Regional Research Based on 65 Countries 2022Downloaden
Eindrapport (verkort) Wat werkt tegen pesten PO-scholen mei 2018Downloaden
Eindrapport Commissie Anti-pestprogramma's mei 2018 PDFDownloaden
Eindrapport uitgebreid Wat Werkt Tegen Pesten? NRO mei 2018Downloaden
Ending the torment: tackling bullying from the schoolyard to cyberspace Source United Nations 2016Downloaden
EOKM onderzoek EEN VERKENNEND ONDERZOEK .. NAAR FINANCIELE AFPERSING MET NAAKTBEELDEN ONDER JONGENSDownloaden
ESF- Project: Geweld op het werk II: organisationele risicofactoren op de werkplek 2005 KU LeuvenDownloaden
Examining the Potential Mental Health Costs of Defending Victims of Bullying: a Longitudinal AnalysisDownloaden
Exploring the perceived negative and positive longterm impact of adolescent bullying victimization 2021 Bron UGentDownloaden
Exposure to Bullying and General Psychopathology: A Prospective, Longitudinal StudyDownloaden
Facts and Figures: slachtofferschap van (cyber)pestenDownloaden
Factsheet IBA 2020 Pesten en seksuele intimidatie in de juridische beroepsgroepDownloaden
Focus on: BULLYING 2017 Peter K Smith & Fethi Berkkun - Goldsmiths University of LondonDownloaden
Focus on: BULLYING 2018 Peter K Smith & Fethi Berkkun Goldsmiths, University of LondonDownloaden
Focus on: BULLYING 2019 Peter K Smith Goldsmiths, University of LondonDownloaden
Forms of Bullying and Associations Between School Perceptions and Being Bullied Among Finnish Secondary School Students Aged 13 and 15Downloaden
Friendly Schools Universal Bullying Prevention Intervention: Effectiveness with Secondary School StudentsDownloaden
Gender politics and Exploring Masculinities in Irish EducationDownloaden
Gendered Analysis of Cyberbullying Victimization and Its Associations with Suicidality: Findings from the 2019 Youth Risk Behavior Survey 2022Downloaden
GLOBAL STATUS REPORT ON PREVENTING VIOLENCE AGAINST CHILDREN 2020 UNESCODownloaden
Goede humor, slechte smaak: een sociologie van de mopDownloaden
Groepsprocessen bij pesten factoren die groepsproces positief en negatief beïnvloeden Evelien Hoekstra RUGDownloaden
Halo and association effects: Cognitive biases in teacher attunement to peer-nominated bullies, victims, and prosocial students April 2020Downloaden
Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021 MovisieDownloaden
Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege AdolescentieDownloaden
HET EFFECT VAN PESTEN OP DE MENTALE GEZONDHEID VAN JONGE ADOLESCENTEN: EMOTIEREGULATIE ALS BUFFER OF RISICOFACTORDownloaden
Het einde van pesten op school in zichtDownloaden
Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?Downloaden
Hoe narcisten tot bloei komen: Over gezonde en ongezonde zelfgevoelens bij kinderen en adolescentenDownloaden
How dislike andbullying co-develop: a longitudinal study of negative relationships among children DorottyaKisfalusi MarianneHooijsma GijsHuitsing. RenéVeenstraDownloaden
Impact and dynamics of hate and counter speech online Bron ResearchGateDownloaden
Inclusion and education/ALL MEANS ALL 2020 Unesco.pdfDownloaden
Is narcisme een risicofactor voor pesten? Een longitudinaal onderzoek van groep 6 naar groep 7 van de basisschoolDownloaden
JGZ-richtlijn Pesten 2014Downloaden
Julia Brailovskaia, Tobias Teismann, Jurgen Margraf, Cyberbullying, Positive Mental Health and Suicide Ideation/Behavior, Psychiatry Research (2018).Downloaden
KiDiCoTi: Kids’ Digital Lives in Covid-19 Times: A Comparative Mixed Methods Study on Digital Practices, Safety and WellbeingDownloaden
Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringenDownloaden
Literatuuronderzoek'Het fenomeen online seksueel geweld Bron: RijksoverheidDownloaden
Making a difference in bullying Debra J. Pepler & Wendy Craig Aprl 2000Downloaden
Marktonderzoeksbureau Ipsosdeed onderzoek in 28 landen naar cyberpesten juni 2018Downloaden
Master Too Bee or to Queen Bee? Meidenvenijn in groep 5 2014Downloaden
Mediagebruik en de mediawijsheid van 0 tot 18 en hun ouders medianest cijfers 2021 VlaanderenDownloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 1 StudentenDownloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 2 MedewerkersDownloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 3 BeleidDownloaden
Moral Courage Fostering Bystander Intervention Against Workplace BullyingDownloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class Danelien A. E. van Aalst ,Frank van TubergenDownloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class May 2021Downloaden
Naaktfoto's gelekt? Kwalitatieve studie naar ervaringen van slachtoffers 2020 UGentDownloaden
Offline netwerken, online pestenDownloaden
onderzoek 'Aantal gepeste leerlingen per klas: leerkracht maakt het verschil' van de Rijks Universiteit Groningen (RUG)Downloaden
Onderzoek 2017 Hoofdrolspeler, bijrol en figurant: socialisatie of individueel kenmerk Bron UGentDownloaden
Onderzoek Academisch Pesten BMJ Open Systematic review of academic bullying in medical settings: dynamics and consequencesDownloaden
Onderzoek Discriminatie in de schoonmaak 2021 FNVDownloaden
Onderzoek Discriminatie in de schoonmaak 2021 FNVDownloaden
Onderzoek In hoeverre zijn middelbare scholen in Nederland aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW voor schade die een leerling lijdt als hij op die school wordt gepest Tom RotteveelDownloaden
Onderzoek ISO Eén op de vijf studenten is wel eens slachtoffer geweest van een sociaal onveilig incident 2022Downloaden
onderzoek Kwalitatief onderzoek naar visie en aanpak van vak- en groepsleerkrachten omtrent pesten binnen het gymnastiekonderwijs op basisscholenDownloaden
Onderzoek Lachen voorbij de grens Een filosofische bespreking van humorDownloaden
Onderzoek Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringenDownloaden
Onderzoek n in de kindertijd als predictor van psychopathische trekken in de adolescentie 2014 Bron UGentDownloaden
Onderzoek Over daders, slachtoffers, dader/slachtoffers en niet-betrokken leerlingenDownloaden
Onderzoek The Social Cognitions of Victims of Bullying: A Systematic Review 2021 RUGDownloaden
Onderzoeksverslag van het consortium Wat Werkt tegen Pesten PDFDownloaden
Online ontspoord schadelijk en immoreel gedrag op het internet in NederlandDownloaden
Online veiligheid Terre des Hommes mei 2021Downloaden
Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten
Beyond Blame Educator Guide (English) source Center for Media LiteracyDownloaden
Beyond Blame Student Guide (English)Downloaden
50 ideas for schools for Anti-Bullying Week Anti Bullying AllianceDownloaden
Anti-Bullying prevention and intervention strategies support materials PrimaryDownloaden
Anti-Bullying Week 2018 Social Media ToolkitDownloaden
Bijlage 1 WOW1 Catfishing-mysteriespel Pimento.pdfDownloaden
Bijlage 284 Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage 284 Handout 2 Powerpoint Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage 284 Handout 2 What roles can we play Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage 284 Powerpoint deel 2 Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage 285: Anti-bullying Week Ariana’s story Source BBCDownloaden
Bijlage 285: foto met 2 kinderen Anti-bullying Week Ariana’s story Source BBCDownloaden
Bijlage bij De jongen die het liet regenen lesbrief VO-scholen bovenbouwDownloaden
Bijlage bij Les idee 171 Laat je zien Doeboek, Week tegen Pesten 2018 School en VeiligheidDownloaden
Bijlage bij Les idee 172 Anti-Pest Club Bron Zapp voor juffen en meestersDownloaden
Bijlage bij Les idee 186 Lezen over pesten en werkkaart opdrachten Bron KidsweekDownloaden
Bijlage bij Les idee 241: Handboek voor Superhelden deel 1 docentenhandleidingDownloaden
Bijlage bij Les idee 262: 13 tm 16 jaar Grappig of gepest? Bron: JongProtestantDownloaden
Bijlage bij Les idee 262: JCM 1 Download Humor Hoe ver gaan we cartoonsDownloaden
Bijlage bij Les idee 262: JCM 1 Download Humor Hoe ver gaan we cartoonsDownloaden
Bijlage bij Les idee 268 Online safety activity book TEACHER’S GUIDE Source ITU/COPDownloaden
Bijlage bij Les idee 268 Workbook for Children Online safety activity book work with Sango Source ITU/COPDownloaden
Bijlage bij Les idee 269: Storybook Online with Sango safety online for children under 9 years old (Engels) Source ITU-COPDownloaden
Bijlage bij Les idee 276: Choose how you want to act online and offline... Vicky's partyDownloaden
Bijlage bij Les idee 279: KiVa-lesbrief: Samen aan zet!Downloaden
Bijlage bij Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage bij Les idee 40: Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfjeDownloaden
Bijlage bij les idee Hé, het is oké over online seksualiteit HandleidingDownloaden
Bijlage bij les idee Hé, het is oké over online seksualiteit Vlaggensysteem 1Downloaden
Bijlage bij les idee Hé, het is oké over online seksualiteit Vlaggensysteem 2Downloaden
Bijlage bij les idee voor MBO leerlingen - Omgaan met Media - Cyberpesten Docentenhandleiding van MBO MediawijsheidDownloaden
Bijlage bij lesidee 172 Clubregels Anti-Pest Club Bron ZappDownloaden
Bijlage bij lesidee 172 Complimentenposter Anti-Pest Club Bron ZappDownloaden
Bijlage bij lesidee 172 Contract Anti-Pest Club Bron ZappDownloaden
Bijlage bij lesidee 172 EMOJI poster Anti-Pest Club Bron ZappDownloaden
Bijlage bij lesidee 172 Extra tips Anti-Pest Club Bron ZappDownloaden
Bijlage bij lesidee 172 Tips tegen pesten Anti-Pest Club Bron ZappDownloaden
Bijlage bij lesidee 197 Rewriting the rulesDownloaden
Bijlage bij lesidee 198 UP2US – Lesson 9: Making a stand against cyber bullying (Part 1)Downloaden
Bijlage bij lesidee 199 Making a stand against bullying (Part 2)Downloaden
bijlage bij lesidee 201 What's cyberbullying Source Webwise.ieDownloaden
Bijlage bij lesidee 204 Flipkaarten voor piekeraars Bron: Klasse.beDownloaden
Bijlage bij lesidee 208 Digiducks Famous Friend ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee 209 Digiducks Big Decisions ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee 210 Up2Us Anti-Bullying Teachers’ Handbook with Junior Cycle SPHE lesson ideas Source Webwise.ieDownloaden
Bijlage bij lesidee 232 Voor leerkrachten Cyber Helden - lessenpakket Bron: Cybersimple.beDownloaden
Bijlage bij lesidee 306 Stripboek Nederland Blurred Lines ProjectDownloaden
Bijlage bij lesidee 311 A practical PSHE toolkit for educators to explore online behaviour and consequences Peer pressure lesson plan FILM 3: “BACK ME UPDownloaden
Bijlage bij lesidee 311 Cyberbullying lesson 1 Film gone to far Peer pressure lesson plan Crossing the LineDownloaden
Bijlage bij lesidee Activiteiten in de Week Tegen Pesten 2019 voor onder-, midden- en bovenbouw KwinkDownloaden
Bijlage bij lesidee Activity Menu Werkboek voor leerlingen 2022 Digiduck and the Magic Castle Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Assembly Script Ages 3-7 Digiduck and the Magic Castle Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Assembly Slides Powerpoint Ages 3-7 Digiduck and the Magic Castle Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Digiduck and the Magic Castle PDF Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Educators Guidance Learn more and get involved in Safer Internet Day Digiduck and the Magic Castle Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee How to use the Safer Internet Day 2022 resources Digiduck and the Magic Castle Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Les idee 282: havo/vwo 1, 2, 3 Door de ogen van iemand anders van Poezie PaleisDownloaden
Bijlage bij lesidee lyrics Hou me vast Soundtracks uit de film SpijtDownloaden
Bijlage bij lesidee lyrics Space Soundtracks uit de film SpijtDownloaden
Bijlage bij lesidee lyrics Tuned Off Soundtracks uit de film SpijtDownloaden
Bijlage bij lesidee Stellingenspel pesten Bron Katholiek Onderwijs VlaanderenDownloaden
Bijlage bij lesidee Story A Smartie the Penguin for EYFS (Powerpoint presentatation) 3-7 jaar Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Story A Smartie the Penguin for Year 1 (Powerpoint presentatation) 3-7 jaar Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Story A Smartie the Penguin for Year 2 (Powerpoint presentatation) 3-7 jaar Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Story B Smartie the Penguin for EYFS (Powerpoint presentatation) 3-7 jaar Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Story B Smartie the Penguin for Year 1 (Powerpoint presentatation) 3-7 jaar Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij lesidee Story B Smartie the Penguin for Year 2 (Powerpoint presentatation) 3-7 jaar Source ChildnetDownloaden
Bijlage bij Mbo-niveau: 3 en 4 - Cyberpesten - mediawijsheid van MBOmediawijsheidDownloaden
Bijlage Educator Guidance Establishing a safe learning environment and responding to disclosures Digiduck and the Magic Castle Source ChildnetDownloaden
Bijlage Les idee 207 Digibord Sextortion Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 207 Docentenhandleiding Sextortion Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 207 Werkblad Sextortion Bron Help WantedDownloaden
Bijlage les idee 281: Praatprofs De KindertelefoonDownloaden
Bijlage Les idee 283: Handout 2 - Puzzle Piece_0 Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage Les idee 328 Digibord Sexting Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 328 Docentenhandleiding Sexting Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 328 Werkblad Sexting Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 329 Digibord Grooming Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 329 Docentenhandleiding Grooming Bron Help WantedDownloaden
Bijlage Les idee 329 Werkblad Grooming Bron Help WantedDownloaden
Bijlage lesmateriaal groepsverdelers en energizersDownloaden
Bijlage Powerpoiint deel 2 Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage Powerpoint Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Brugklas met vragen en opdrachten PowerpointDownloaden
Certificaat Jij bent een Cyber Held bij les idee 232 Bron: Cybersimple.beDownloaden
Cyberbullying - "Gone too far" Crossing the Line Guidance for teachersDownloaden
Cyberbullying - "Gone too far" Crossing the Line PowerpointDownloaden
Cyberbullying - "Gone too far" Crossing the Line WorksheetsDownloaden
Cyberbullying lesson plan - "Gone too far" Crossing the LineDownloaden
Cyberpesten Quiz van VPN AntwoordenvelDownloaden
Cyberpesten Quiz van VPN PDFDownloaden
De lijnoefeningDownloaden
Digital Media Literacy for teachers Source Webwise.ieDownloaden
Docentenhandleiding De Locker Human Zelfvertrouwen na pestenDownloaden
Docentenhandleiding voor het MBO over social media, cyberpesten, grooming en sexting Janneke DölleDownloaden
Draaiboek online pesten terugdringen Teamsessie: Online pesten (po, vo) les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdfDownloaden
Durf jij het aan les voor Week tegen Pesten van School & VeiligheidDownloaden
E-book Pesten in het jeugdwerk Bron Wiki FOS Scouting beDownloaden
Estafette stellingenspel (+10) zie lesidee 135 Bron TopInDeSportDownloaden
Families Pledge your 
allegiance to 
the Cyber Hero (zie ook lesidee 231) Bron: Cybersimple.beDownloaden
Film maken met de klas docentenhandleiding bijlage bij les idee 200Downloaden
Films maken met de klas: hoe pak je dat aan? Bron Eye 
Gevoelskaartjes KlasseDownloaden
Handleiding bij groepsspel Gelukt voor 12-14 jarigen van Kies Kies tegen PestenDownloaden
Het hoger lager spel pesten in de sport 10+ Les idee 136 Bron TopInDeSport.beDownloaden
Informatieblad Pesten in de klas aanpakken en voorkomen van School & VeiligheidDownloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online + zie posterDownloaden
interactive learning resource designed to help children (5-16 years) aged between 5 and 16 to develop the knowledge and skills they need to navigate the online world Source ITU-COPDownloaden
Kidsweek werkboek + antwoordenDownloaden
Kidsweek werkboek + antwoordenDownloaden
Kwartetspel over pesten voor in de sport, zie les idee 134 Bron: TopInDeSport.beDownloaden
Kwink en de Gouden weken Vijf fases van groepsdynamica 2018 Bron Kwink op schoolDownloaden
Les idee 234: Cyberpesten film & werkboek Bron Travers Welzijn NieuwZkidZDownloaden
Les idee 236 bijbehorende Lesbrief Trek je bek openDownloaden
Les idee 237 Het lespakket Stop Cyberpesten Bron ChildFocus.beDownloaden
Les idee 279: KiVa-lesbrief: Samen aan zet!Downloaden
Les idee 280: Kwink &… de Week Tegen Pesten 2020Downloaden
Les idee 290 vak Burgerschap ZelfbewustzijnDownloaden
Les idee Gooi eens wat verbinding in je groep BO-scholen Vlaamse Week tegen Pesten 2021Downloaden
Les idee voor groep 6 Afgewezen en erbij horen Bron HUDownloaden
Lesbrief Alle beetjes helpen! van Tumult voor Week tegen Pesten 2019Downloaden
Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ zie les idee 86 van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8Downloaden
Lesbrief De Kennis van Nu in de klas Sociale buitensluiting School TVDownloaden
Lesbrief Er zijn grenzen Het KlokhuisDownloaden
Lesbrief Is het plagen of pesten? Bron TumultDownloaden
Lesbrief Omstanders bij pesten voor vo-scholen zie les idee 55, Bron: PestwebDownloaden
Lesbrief Sterker dan pesten! Bron TumultDownloaden
Lesbrief Stop Hou Op Woezel & Pip ism Stop Pesten NuDownloaden
Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje zie les idee 40 Bron PestwebDownloaden
Lesbrief Week Tegen Pesten 2020 Samen aan zet Bron Stichting Stop Pesten NuDownloaden
lesidee 202 Download lesmaterialen bijlage Bron WeLoveSocietyDownloaden
lesidee 202 lesmateriaal Afsluiting Bron WeLoveSocietyDownloaden
lesidee 202 lesmateriaal Opdracht Bron WeLoveSocietyDownloaden
lesidee 202 lesmateriaal start Bron WeLoveSocietyDownloaden
lesidee 202 lesmateriaal Stellingen Bron WeLoveSocietyDownloaden
Lesidee voor Burgerschap Vlaamse Week tegen Pesten 2021Downloaden
Lesinstructie complimentenmuur les 2 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8Downloaden
Lesinstructie Pesten les 1 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8Downloaden
Lesmap Sexting@School Bron Mediawijs.beDownloaden
Lesmateriaal Engels Words Wound with activities for teachers to discuss and aid cyberbullying educationDownloaden
Lesson plan Against Homophobia and Transphobia from UNESCODownloaden
Lesson plan Joking, Teasing or Bullying? Ages 7 en 8Downloaden
Lesson plan Thinking about gender norms 13 years and above from UNESCODownloaden
Lesson plan What are they thinking? 13 and above Source UNECSODownloaden
Lesson Plans and Quick Activities Just a joke? Sexualised online bullying amongst 9-12 Source ChildnetDownloaden
Materiaal bij groepsspel Gelukt voor 12-14 jarigen van Kies Kies tegen PestenDownloaden
MBO Regels in Wthat's app groepenDownloaden
Oefening omgaan met lastig gedrag Agressie en boosheid: één pot nat? Bron School & VeiligheidDownloaden
Oefeningen voor de Zilveren Weken tegen pesten van School en Veiligheid (pdf)Downloaden
Cyberpesten
Cyberbullying: Identification, Prevention, & Response Editon 2019 Cyberbullying Research CenterDownloaden
Gesprekshandleiding voor ouders en kinderen over cyberpesten van NortonDownloaden
Online met een licht verstandelijke beperking? voor Zorgprofessionals Bron MediawijsheidDownloaden
10 tips Cyberpesten voorkomen flyer van Veilig online beDownloaden
10 tips social media van Veilig Online beDownloaden
Brochure Sociale veiligheid op school en internet Kennisnet en Stichting School en VeiligheidDownloaden
Cybersecurity WoordenboekDownloaden
Gedragscode tijdens het leren-op-afstand: Ook digitaal doen we normaal van Winkler PrinsDownloaden
Haatspraak Bron MedianestDownloaden
HELP! Er circuleert een naaktfoto/ seksfilmpje op mijn school! Bron: L.O.V.E. OnlineDownloaden
HOE CREËER JE THUIS EEN VEILIGE ONLINE OMGEVING Bron EuropolDownloaden
Hulpmiddelen voor leraren tegen cyberpesten Blurred Lines ProjectDownloaden
Infographic Sextortion Openbaar MinisterieDownloaden
Informatiemap voor ouders over cyberpesten van VIVA Svv BelgiëDownloaden
Handleidingen
Facing reality? Law enforcement and the challenge of deepfakes Source EuropolDownloaden
Stop the communication. Block the person. How? Source EuropolDownloaden
A Comprehensive Technical Package for the Prevention of Youth Violence and Associated Risk Behaviors 2018Downloaden
Action Plan on Bullying 2013Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Making Instagram work for your child Bron Internetmatters.orgDownloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: Creating a positive image online Bron InternetMatters.orgDownloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: Supporting young people’s wellbeing Bron InternetMatters.orgDownloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: The balancing act of screen time Bron InternetMatters.orgDownloaden
Angst en agressie in de school van Kees van OverveldDownloaden
Are you a victim? Get help. Report it. We are here. Source EuropolDownloaden
Badoo handleiding van HelpwantedDownloaden
Brochure met soorten online fraude in Infographics van EuropolDownloaden
Code of Practice forEmployers and Employees onthe Prevention and Resolution ofBullying at WorkDownloaden
Cybercrime: Helpdeskfraude Infographic Bron PolitieDownloaden
Diary & Action Plan A process guide to support Parents and Guardians with addressing bullyingDownloaden
Externe verantwoording Integriteit Goede Doelen NederlandDownloaden
Facebook handleiding van HelpwantedDownloaden
Foster Carers: Advice for talking to 9-17s about online sexual harassment PDF Source ChildnetDownloaden
Google handleiding van HelpwantedDownloaden
Guidance Sexual bullying - anti-bullying for teachers and other professionals Source ABADownloaden
Guidance support LGBT children online Staying safe online PDF Source ChildnetDownloaden
Guidelines for parents and educators on Child Online Protection 2020 Source ITU-COPDownloaden
Guidelines for parents and educators on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ITU-COPDownloaden
Handboek Digitale geletterdheid Bron KennisnetDownloaden
Handleiding Bewijs Opslaan bij cyberpestenDownloaden
Handreiking Cybercrime Bron: Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie Justitie en VeiligheidDownloaden
handzaam hulpmiddel om integriteit te borgen binnen je organisatie Goede Doelen NederlandDownloaden
Help! Er circuleert een naaktfoto/seksfilmpje op mijn school Bron: HelpwantedDownloaden
How to set your privacy settings on social media Source: EuropolDownloaden
How young people are managing reliability and misleading content online Bron SaferInternetDay2021Downloaden
In de sport: gepast reageren bij pesten zie tips TopInDeSport.beDownloaden
Infographic Investment Scams Bron EuropolDownloaden
Infographic Invoice Fraud Bron EuropolDownloaden
Infographic Spoofed Bank Websites Bron EuropolDownloaden
Infographic: Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijsDownloaden
Instragram handleiding van HelpwantedDownloaden
Integriteit, Vanzelfsprekend - stappenplan Bron Het CCVDownloaden
Mediawegwijzer voor leerkrachten over Sexting @ School Child Focus, Sensoa, Pimento en MIOS-UAntwerpenDownloaden
Online safety guide for parents and carersDownloaden
Algemeen
Stappenplan pesten Bron Centrum Veilige Sport NederlandDownloaden
10 tips Internet en privacy van Veilig Online beDownloaden
Apps MAAR EEN SPELLETJE? Installeer alleen apps van officiële appstores. Bron EuropolDownloaden
Banter or Bullying report 2019 Source The Cybersmile foundationDownloaden
Bouwplaat Duurzame inzetbaarheid: Huis van werkvermogenDownloaden
Checklist: Wat doet jouw school tegen pesten? KetnetDownloaden
Cyber Scams infographics Nederland CEO/BEC-fraude wordt een medewerker die betalingen mag verrichten, misleid om een valse factuur te betalen Bron EuropolDownloaden
Cyberbullying Classroom Crossword - Source Words WoundDownloaden
Cyberbullying Classroom Crossword - Source Words WoundDownloaden
De klachtenstructuur als vangnet, de weg naar gewenst gedrag Bron Inspectie SZWDownloaden
Do's en don'ts pesten voor OudersDownloaden
Doe meer tegen Pesten: Scholen kunnen meer doen tegen pesten zeggen onderzoekers Gijs Huitsing en Danelien van Aalst van RijksUniversiteit GroningenDownloaden
Fear in the Workplace: The Bullying BossDownloaden
Folder Oplichting via WhatsApp Bron: Politie NederlandDownloaden
Geldezel, money mule of katvanger Bron Europol en PolitieDownloaden
Gids voor ouders over gamen van Veilig Online beDownloaden
Gouden regels bij online winkelen Bron EuropolDownloaden
Handreiking De scholen weer open Rituelen voor een verbonden start na corona Bron Arkade en Humanistisch VerbondDownloaden
Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu?Downloaden
Infographic Pesten Basisscholen Beau OldenburgDownloaden
Klassenfeestjes voor Iedereen DraaiboekDownloaden
Kleurplaat groep 3 tm 6 gemaakt door Kim 9 jaar Stop Pesten NuDownloaden
Kleurplaat voor groep 3 tm 8: Samen kunnen wij pesten stoppen. Stop Pesten Nu gemaakt door prijswinnares Jessica 11 jaarDownloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: met bandje tegen pesten 'Ik STOP pesten nu!'Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: Stop Pesten Nu Maak een vuist tegen pestenDownloaden
Live streaming Top 10 tips for teens Source Cyberbullying orgDownloaden
Mag ik foute grappen maken? | Onderzoekend gesprek met socioloog Niels Spierings PDF aantekeningen van de avondDownloaden
Opgelicht door online liefdes Romance Scam Infographic Bron EuropolDownloaden
Poster
Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu! Poster tegen pestenDownloaden
Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
Bløf zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
BN'ers special voor de Landelijke Dag tegen Pesten postersDownloaden
Cesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen PestenDownloaden
Don (Game Meneer) zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen PestenDownloaden
Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen PestenDownloaden
Fred Rutte zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
Glenn Helder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
Go Ahead Eagles zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen PestenDownloaden
Infographic Dit moet je weten over CYBERPESTEN van Beau OldenburgDownloaden
Infographic Poster Pesten door Beau OldenburgDownloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online posterDownloaden
Jarno Hams zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
Jouri Mulder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
Mark Tuitert zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pestenDownloaden
Handige downloads externen
Antipestslang Poster om te werken aan welbevinden en preventie van pesten op school Bron VlorDownloaden
Artikel Ingrijpen bij discriminatie als omstander: het nut, de noodzaak en de tips juli 2020Downloaden
Draaiboek ouderavond over pesten basisonderwijs van PestwebDownloaden
Draaiboek ouderavond over pesten voortgezet onderwijs van PestwebDownloaden
Flyer met tips tegen pesten van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen PestenDownloaden
Handboek digitale geletterdheid 2021/ 2022 Bron KennisnetDownloaden
Handboek Digitale geletterdheid 2017/2018 Bron KennisnetDownloaden
Katern voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva schoolDownloaden
Katern voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva schoolDownloaden

Pagina's

 • 1

pagina 2


Beleid & Factsheets
STAYING SAFE ONLINE Practical strategies to best support all children and young people online, including those who identify as LGBTDownloaden
Goede Praktijken tegen Geweld Preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen op de werkplekDownloaden
Vertrouwenspersoon INTEGRITEIT IN DE PRAKTIJK Bron Huis van KlokkenluidersDownloaden
29240-119 Inspectierapport over de joods-orthodoxe school Cheider 2020Downloaden
29240-121 Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijsDownloaden
29240-122 Beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op schoolDownloaden
29240-123 Inspectierapport Cheider 2021Downloaden
31289-503 Reactie op brief COC en Rutgers: ‘Situatie LHBTI’s op school – urgent verzoek COC en Rutgers’Downloaden
Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raadDownloaden
Anti-Bullying Week - What is it and what does it achieve?Downloaden
Antipestslang voor Internaten Poster om te werken aan welbevinden en preventie van pesten op school Bron VlorDownloaden
BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige BijstandDownloaden
BasisInspectieModule Agressie en Geweld Inspectie SZWDownloaden
Be in Ctrl Information and Resources for Schools Addressing Online Sexual Coercion and ExtortionDownloaden
Bijlage Cartoon Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying AllianceDownloaden
Bijlage Inspiratie visie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Bijlage: Inspiratie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Bijlage: Link met de leerlijn Mediawijsheid Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen Bron Kennisnet en School en VeiligheidDownloaden
Brochure Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school RijksoverheidDownloaden
Buiten spel. Uitsluiting van kinderen (h)erkennen en aanpakken! KinderombudsmanDownloaden
CBF donateursvertrouwen weer omhoog maart 2021Downloaden
CNV-onderzoeksresultaten: meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd op werkvloerDownloaden
Communicatie protocol na (poging tot) zelfdoding van een student ingevuld voorbeeld Bron ZonMW Trimbos instituutDownloaden
Cyberincidenten kunnen maatschappij verlammen 2020 Bron Ministerie Justitie en VeiligheidDownloaden
Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJIDownloaden
Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2020Downloaden
Digitaal VeiligheidsplanDownloaden
Digitaal Veiligheidsplan School & BestuurDownloaden
Download 'Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018'Downloaden
Drie adviezen voor een veilig schoolklimaat Bron KennisnetDownloaden
Drie vragen om nep nieuws te ontmaskeren Bron Facebook 2020Downloaden
Eindrapport van de Onderzoekscommissie De Vries iov NOC NSF seksuele intimidatie en misbruik in de sport 2018Downloaden
Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL NieuwsDownloaden
Evaluatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNODownloaden
Factsheet gendernormen en geweld onder jongeren Bron Act4RespectDownloaden
factsheet Hoe herken je een Broodje aap?Downloaden
Factsheet Interne ongewenste omgangsvormen TNODownloaden
Factsheet Online sexual intimidation 2020 Ministerie VWSDownloaden
FACTSHEET Peiling ‘Effect coronacrisis op LHBTI’s in Nederland’ Bron MovisieDownloaden
Factsheet Pesten in het Basis Onderwijs 2021Downloaden
Factsheet Pesten in het Voortgezet Onderwijs 2021Downloaden
Factsheet Video conferencing apps - Privacy and security measures Source EuropolDownloaden
Factsheet Week van de Werkstress 2020 Bron TNODownloaden
Framework for reopening schools UNESCODownloaden
Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) Bron NOC-NSFDownloaden
Gedragscode Vertrouwenspersonen aangesloten bij LVVDownloaden
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF ConsortiumDownloaden
Groepsdynamica in de klas van School & VeiligheidDownloaden
Guidelines for industry on Child Online Protection 2020 Source ITU-COPDownloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection 2020Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ICU-COPDownloaden
Handleiding Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De KindertelefoonDownloaden
Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNODownloaden
Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen NederlandDownloaden
Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW ArboportaalDownloaden
Handreiking verminderen van bi+ discriminatie MovisieDownloaden
Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.beDownloaden
Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt GehandicaptenzorgDownloaden
Infographic Cyberpesten van Beau OldenburgDownloaden
Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron RendementDownloaden
Infographic Pesten 2019 door Beau OldenburgDownloaden
Infographic Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt Centrum Veilige SportDownloaden
Infographic Sport 2020 NOC-NSFDownloaden
infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron MovisieDownloaden
Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Ministerie Sociale Zaken en WerkgelegenheidDownloaden
Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossenDownloaden
informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf)Downloaden
Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedragDownloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & VeiligheidDownloaden
Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon publicatie van het Huis voor KlokkenluidersDownloaden
Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021Downloaden
Jaarverslag Integriteit Defensie 2020'Downloaden
Kaartjes met Bouwstenen Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018Downloaden
Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021Downloaden
KNGU Ongelijke leggers 2021Downloaden
Legplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.beDownloaden
Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raadDownloaden
Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZWDownloaden
Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.beDownloaden
Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followupDownloaden
MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010Downloaden
Model protocol Social Media VersusDownloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCMDownloaden
Monitor Sportief Wedstrijdgedrag 2020 Mulier instituutDownloaden
Monitor Veilig Sport Klimaat 2018Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSFDownloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar OnderwijsDownloaden
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport 2021Downloaden
Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron KindertelefoonDownloaden
Ongewenste omgangsvormen Publicatie ArbeidsinspectieDownloaden
Wetenschappelijke onderzoeken
2021 Effectiveness of school‐based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta‐analysisDownloaden
51 Critical Cyberbullying Statistics in 2020 - BroadbandSearchDownloaden
Breakfast Skipping, Psychological Distress, and Involvement in Bullying: Is There a Connection?Downloaden
Bullying and Victimization Trajectories in the First Years of Secondary Education: Implications for Status and AffectionDownloaden
Caught in a vicious cycle? Explaining bidirectional spillover between parent-child relationships and peer victimizationDownloaden
Cognitive Predictors of Relational and Social Bullying, Overt Aggression, and Interpersonal Maturity in a Late Adolescent Female SampleDownloaden
Core beliefs and culture Chairman’s survey findings DeloitteDownloaden
Download 'Eindrapportage vignettenstudie kwetsende content online'Downloaden
Feeling Cybervictims’ Pain The Effect of Empathy Training on Cyberbullying University of Oxford and BerlinDownloaden
How Does Individualism-Collectivism Relate to Bullying Victimisation?Downloaden
MICTIVO3 rapport svz op het gebied van onderwijs en ICTDownloaden
Ontwikkeling van cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van jongens en meisjes OnderwijsraadDownloaden
Prevention 2.0: Targeting Cyberbullying School Society for Prevention Research 2013Downloaden
Report Harmful Content (RHC) is a national reporting centre provided by the UK Safer Internet CentreDownloaden
Risk Factors of Cyberbullying Perpetration Among School-Aged Children Across 41 Countries: a Perspective of Routine Activity TheoryDownloaden
The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in SchoolsDownloaden
The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in Schools 2020 Tessa Kaufman, Gijs Huitsing, Rene VeenstraDownloaden
Trends in emotioneel welbevinden van jongerenDownloaden
Verminderen van discriminatie tegen bi+ mensen. Wat werkt? MovisieDownloaden
'Sexting: do, dare or don't?' Een kwalitatief onderzoek naar de rol van peers, media en ouders UGent 2016Downloaden
2019 Belgische onderzoek (2019) onder jongeren staan succesvolle acties tegen pesten Bron Pimento beDownloaden
2019 Change Starts With Us a Literature reviewDownloaden
2019 onderzoeksrapport naar succesvolle acties tegen pesten bij 7 Antwerpse scholen door Pimento BelgiëDownloaden
2021 KU Leuven Teachers4Victims Onderzoeksrapport hoe leerkrachten pesten op school kunnen helpen voorkomen en verminderenDownloaden
2021 Onderzoek financiële afpersing onder jongens sextortion HelpwantedDownloaden
2021 Testing how teachers’ self-efficacy and student- teacher relationships moderate the association between bullying, victimization, and student self- esteemDownloaden
2021 Wie zet de norm?! Populaire jongeren als mogelijke sleutel naar positievere klassen in het middelbaar onderwijsDownloaden
3108 volledige tekst WODC-onderzoek: Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content september 2020Downloaden
A nationally representative Pew Research Center survey of 4,248 U.S. adults exploring online abuse and harassment from various perspectives.Downloaden
A report outlining recommendations to address bullying face to face and online 2019 Source Anti Bullying AllianceDownloaden
A study into the effectiveness of the Anti-Bullying Procedures on Traveller and Roma pupils' experiences in the school systemDownloaden
Aanpak van Pesten in de Brugklas van het Reguliere Voortgezet OnderwijsDownloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention ProgramDownloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention ProgramDownloaden
Advies over welbevinden en preventie van pesten op school 2019 VLOR BelgiëDownloaden
Amygdala activity to angry and fearful faces relates to bullying and victimization in adolescentsDownloaden
An Internet Young People Can Trust How young people are managing reliability and misleading content onlineDownloaden
Anti-Bullying Week 2018 EVALUATION REPORTDownloaden
Anti-Bullying Week 2019 - Impact ReportDownloaden
Artificial Intelligence to Address Cyberbullying, Harassment and Abuse: New Directions in the Midst of ComplexityDownloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld groepen 6 7 en 8 basisschoolDownloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld in de laatste drie groepen van de basisschoolDownloaden
Bidirectional relationships between bullying, victimization and emotion experience in boys with and without autismDownloaden
Bijlage CNV-onderzoek: meer dan twee miljoen werknemers wordt gepest op werk 09-2020Downloaden
Blijven kinderen pesten en gepest worden?Downloaden
Bullied, Not Believed and Blamed The Experiences of Gypsy, Roma and Traveller Pupils: Recommendations for Schools and Other Settings 2020 ABADownloaden
Bullied, Not Believed and Blamed The Experiences of Gypsy, Roma and Traveller Pupils: Recommendations for Schools and Other Settings 2020 ABADownloaden
Bullying and symptoms among school-aged children: international comparative cross sectional study in 28 countries 2005Downloaden
Bullying and Victimization Trajectories in the First Years of Secondary Education: Implications for Status and AffectionDownloaden
Bullying as a Group Process in Childhood: A Longitudinal Social NetworkAnalysis 2019Downloaden
Bullying in schools: The role of teachers and classmates door Beau Oldenburg RUGDownloaden
Bullying victimisation through an interpersonal lens: focussing on social interactions and risk for depression Minita Franzen RUG Nederlandse samenvattingDownloaden
Bullying, Harassment and Stress in the Workplace —A European PerspectiveDownloaden
Causale verbanden tussen pesten en psychosociale problematiek Universiteit UtreachtDownloaden
Childhood and Adolescent Bullying Perpetration and Later Substance Use: A Meta-analysisDownloaden
Childhood bullying involvement predicts low-grade systemic inflammation into adulthood 2014Downloaden
Childhood Risk and Protective Factors as Predictors of Adolescent Bullying RolesDownloaden
Closing the sextortion sentencing gap: A legislative proposalDownloaden
Coaching Teachers to Detect, Prevent, and Respond to Bullying Using Mixed Reality Simulation: an Efficacy Study in Middle SchoolsDownloaden
Competentiebeleving, dominantie en populariteit bij pesten: Daders, slachtoffers en niet-betrokken kinderen vergelekenDownloaden
Crossnationale vergelijking naar de aanpak van pesten op school België, Nederland & Zweden doorgelicht.Downloaden
Cultural mindset and bullying experiences: An eight-year trend study of adolescents' risk behaviors, internalizing problems, talking to friends, and social supportDownloaden
Cyberbullying Research In Review Justin Patchin and Sameer Hinduja Cyberbullying Research Center www.cyberbullying.org (2019)Downloaden
Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupilsDownloaden
Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen Heidi Vandebosch professor, Doctor, departement communicatiewetenschappen, universiteit antwerpenDownloaden
Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen?Downloaden
Cyberweerbaarheid Risicobewustzijn en zelfbeschermend gedrag rondom cybercrime onder jongeren en mkb’ers Bron SaxionDownloaden
Dadertyperingen in sociale competentie bij pestenDownloaden
De banaliteit van het pesten Alicja Anna Gescinska (UGent)Downloaden
De effecten van pesten op het werk voor de werknemer Universiteit AmsterdamDownloaden
De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden Bron Friendly AttacDownloaden
De Relatie tussen Narcisme en Pestgedrag in de Vroege AdolescentieDownloaden
Digitale Leefwereld van Jongeren 2020 Bron ApestaartjarenDownloaden
Digitale Leefwereld van Kinderen 2020 Bron ApestaartjarenDownloaden
Direct and indirect punishment of norm violations in daily life 2020Downloaden
Direct and indirect punishment of norm violations in daily life 2020Downloaden
Disparities in Perpetrators, Locations, and Reports of Victimization for Sexual and Gender Minority Adolescents 2021 Tessa Kaufman Laura Baams RUGDownloaden
Ditch the label The Annual Bullying Survey 2017Downloaden
Ditch the label The Annual Bullying Survey 2018Downloaden
Do (Microtargeted) Deepfakes Have Real Effects on Political Attitudes? 2020Downloaden
Do interpersonal conflict, aggression and bullying at the workplace overlap? A latent class modeling approachDownloaden
Do troublesome pupils impact teacher perception of the behaviour of their classmates?Downloaden
Duiveltjes op Internet een onderzoek naar digitaal pesten op vier middelbare scholenDownloaden
Effects of Bullying Forms on Adolescent Mental Health and Protective Factors: A Global Cross-Regional Research Based on 65 Countries 2022Downloaden
Eindrapport (verkort) Wat werkt tegen pesten PO-scholen mei 2018Downloaden
Eindrapport Commissie Anti-pestprogramma's mei 2018 PDFDownloaden
Eindrapport uitgebreid Wat Werkt Tegen Pesten? NRO mei 2018Downloaden
Ending the torment: tackling bullying from the schoolyard to cyberspace Source United Nations 2016Downloaden
EOKM onderzoek EEN VERKENNEND ONDERZOEK .. NAAR FINANCIELE AFPERSING MET NAAKTBEELDEN ONDER JONGENSDownloaden
ESF- Project: Geweld op het werk II: organisationele risicofactoren op de werkplek 2005 KU LeuvenDownloaden
Examining the Potential Mental Health Costs of Defending Victims of Bullying: a Longitudinal AnalysisDownloaden
Exploring the perceived negative and positive longterm impact of adolescent bullying victimization 2021 Bron UGentDownloaden
Exposure to Bullying and General Psychopathology: A Prospective, Longitudinal StudyDownloaden
Facts and Figures: slachtofferschap van (cyber)pestenDownloaden
Factsheet IBA 2020 Pesten en seksuele intimidatie in de juridische beroepsgroepDownloaden
Focus on: BULLYING 2017 Peter K Smith & Fethi Berkkun - Goldsmiths University of LondonDownloaden
Focus on: BULLYING 2018 Peter K Smith & Fethi Berkkun Goldsmiths, University of LondonDownloaden
Focus on: BULLYING 2019 Peter K Smith Goldsmiths, University of LondonDownloaden
Forms of Bullying and Associations Between School Perceptions and Being Bullied Among Finnish Secondary School Students Aged 13 and 15Downloaden
Friendly Schools Universal Bullying Prevention Intervention: Effectiveness with Secondary School StudentsDownloaden
Gender politics and Exploring Masculinities in Irish EducationDownloaden
Gendered Analysis of Cyberbullying Victimization and Its Associations with Suicidality: Findings from the 2019 Youth Risk Behavior Survey 2022Downloaden
GLOBAL STATUS REPORT ON PREVENTING VIOLENCE AGAINST CHILDREN 2020 UNESCODownloaden
Goede humor, slechte smaak: een sociologie van de mopDownloaden
Groepsprocessen bij pesten factoren die groepsproces positief en negatief beïnvloeden Evelien Hoekstra RUGDownloaden
Halo and association effects: Cognitive biases in teacher attunement to peer-nominated bullies, victims, and prosocial students April 2020Downloaden
Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021 MovisieDownloaden
Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege AdolescentieDownloaden
HET EFFECT VAN PESTEN OP DE MENTALE GEZONDHEID VAN JONGE ADOLESCENTEN: EMOTIEREGULATIE ALS BUFFER OF RISICOFACTORDownloaden
Het einde van pesten op school in zichtDownloaden
Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?