‘Slecht leiderschap voornaamste reden sociaal onveilige werkomgeving universiteitspersoneel’ | Stop Pesten NU

084-0035994

‘Slecht leiderschap voornaamste reden sociaal onveilige werkomgeving universiteitspersoneel’

ONDERZOEK – De helft van de universiteitsmedewerkers werkt op een afdeling waar sprake is of is geweest van een sociaal onveilige werkomgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de vakbonden FNV en VAWO onder ruim duizend universiteitsmedewerkers.

Universiteitsmedewerkers (73 procent) noemen slecht leiderschap als voornaamste reden van de sociaal onveilige werkomgeving. Oudere medewerkers (36-55 jaar) geven dit vaker aan (78 procent), dan de medewerkers tussen 26 en 35 jaar (65 procent). Een medewerker meldt: ‘Mijn leidinggevende schreeuwt en maakt je klein door aan capaciteiten te twijfelen.’ Naast leiderschap worden ook problemen binnen de hiërarchie (49 procent) en hoge werkdruk (43 procent) genoemd. Een kwart wijt het aan de onderlinge competitie vanwege het moeten behalen van onderzoekfinancieringen, legt FNV uit.

Vormen onveiligheid

De vormen van sociale onveiligheid variëren van pesten, machtsmisbruik, vernederen en uitsluiten tot het achterhouden van informatie en (seksuele) intimidatie. Roddelen (48 procent), bewust achterhouden van informatie (46 procent) en intimidatie of machtsmisbruik door hoogleraar of leidinggevende scoorde hoog (39 procent) in het onderzoek. Verder geven relatief veel mensen aan dat zij worden uitgesloten (37 procent) en dat er sprake is van discriminatie of ongelijke behandeling (29 procent). Vooral vrouwen (44 procent) maken in het onderzoek melding van hun negatieve ervaringen, maar ook mannelijke medewerkers (35 procent) hebben er last van blijkt uit het onderzoek.

Klachtencommissie

FNV en VAWO willen met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) in gesprek over het instellen van een landelijke, onafhankelijke klachtencommissie. Verder zou er naast de vertrouwenspersoon ook een ombudsman/vrouw moeten worden ingesteld. Bij een aantal universiteiten loopt nu al een pilot met een ombudsman of – vrouw.

Het rapport “Onderzoek sociale werkomgeving binnen universiteiten” is maandag gepubliceerd.

Bron: persbericht FNV via HSE Actueel

Doelgroep: 
Pesten op het werk

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):