Voorlichtingen Stop Pesten Nu Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Stop Pesten Nu Voorlichtingen voor groepen: workshops, trainingen, studiedagen, en gastlessen

 

Peter Aerts

Pesten
Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht?

 

Online Pesten / Cyberpesten
Wat is cyberpesten (online pesten)? Welke social media zijn er? Wat kan er online gebeuren en gevaren? Wat kan je doen tegen cyberpesten? Waar kan je terecht?  

 

* Workshops * Lezingen * Trainingen * Gastlessen * Ouderavonden * Studiedagen * Congresspreker *

 

* Voor al onze activiteiten geldt: de tarieven zijn exclusief reis-, verblijf- en parkeerkosten

** Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden en Annuleringsvoorwaarden van BOLWERKen van toepassing

 

 

Workshops, gastlessen, ouderavonden of lezingen over pesten of online pesten (cyberpesten)

Wij hebben vele mogelijkheden om bij pesten, online pesten (cyberpesten) en de online gevaren op social media stil te staan hiervoor maken wij gebruik van verschillende werkvormen tijdens de interactieve bijeenkomsten (o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten) er is veel gelegenheid om ervaringen te delen.

De voorlichtingen hebben verschillende vormen met als hoofddoel: Kennis & inzichten bij de deelnemers te vergroten over pesten of online pesten gericht op bewustwording en preventie en wat kan ik doen? 

* Workshops * Lezingen * Trainingen * Gastlessen * Ouderavonden * Studiedagen * Congresspreker *

Deze voorlichtingen verzorgen wij voor verschillende doelgroepen:

  • Professionals (o. a. docenten, BSO, TSO, pestcoördinatoren, IB'ers)
  • Sport en Vrije Tijd (o.a. voetbal-, handbalverenigingen)
  • Opvoeders & Ouders
  • Kinderen en jongeren (o.a. basis-, voorgezet en hoger onderwijs, ZMOK scholen, cluster 4 scholen, PABO en andere)
  • Op het Werk (o.a. directie & management, HRM, OR, teams, SW bedrijven)
  • Bejaardentehuizen. (o.a. teamleiding, bewoners)

Deze voorlichtingen worden verzorgd op locatie en kunnen ook in een interactieve online (webinar) omgeving. 

► Voor meer informatie over de diverse voorlichtiingen ga naar www.bolwerken.com of klik hier

 

 

Patricia Bolwerk heeft in de afgelopen jaren allerlei 'Stop Pesten Nu' trainingen ontwikkeld gericht op bewustwording en preventie van pesten en online pesten. Het volledige 'Stop Pesten Nu' trainingsaanbod is eigendom van en wordt verzorgd door BOLWERKen www.bolwerken.com

Alle inkomsten vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu, Patricia Bolwerk ontvangt hiervoor een bezoldiging vanuit de Stichting..