Thema Online Pesten Week tegen Pesten 18 t/m 22 september 2017 | Stop Pesten NU

Thema Online Pesten Week tegen Pesten 18 t/m 22 september 2017

De Week Tegen Pesten (18 t/m 22 september 2017) gaat dit jaar over online pesten. In deze week helpen we leraren met tips en tools voor het aanpakken en voorkomen van online pesten. Samenwerking met ouders, het team en de leerlingen is daarbij onmisbaar. Online pesten. Pak ’t samen aan!

Week Tegen Pesten

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt je daarbij. Elk jaar in september doen scholen in het primair- en voortgezet onderwijs mee met de Week Tegen Pesten. Dit schooljaar is het thema: Online pesten. Pak ’t aan!

Zowel leerkrachten als ouders spelen een grote rol in het aanleren van goed gedrag en goede omgangsvormen aan kinderen. Zij hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Online pesten tegengaan kan door op een op een gelijkwaardige manier samen te werken. Door ouders nadrukkelijk bij de school te betrekken kunnen ouders en school op één lijn komen. Pedagogisch partnerschap tussen volwassenen is daarmee een voorwaarde om te komen tot een “gouden driehoek” tussen leerling, ouders en school.

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat interventies bij pesten het meest effectief zijn als ze in samenwerking met ouders gebeuren.

Leerkrachten weten echter niet altijd goed welke rol ouders kunnen spelen bij het tegen gaan van pesten. Andersom weten ouders vaak niet bij wie ze terecht kunnen met vragen of voor advies. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe je ouders kunt betrekken. In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut hebben ze vervolgens een speciale aanpak ontwikkeld. Speciaal voor de Week Tegen Pesten komt hier binnenkort (gratis) een compacte versie van beschikbaar.

Door deelname aan de Week Tegen Pesten 2017 zetten scholen een stap in het voorkomen en aanpakken van online pesten. Elke school geeft weer een andere invulling aan de Week Tegen Pesten. Het gaat erom dat er aandacht is voor pesten en het werken aan een veilige school. Wat doen jullie in de Week Tegen Pesten? Kijk op de pagina Doe mee!>>

Tijdens de Week Tegen Pesten lanceren we nieuwe tools die door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Respect Education Foundation (REF) zijn ontwikkeld. Na de zomervakantie vinden leerkrachten op de pagina Pak ’t aan tools die ingezet kunnen worden om online pesten aan te pakken. Het zijn hulpmiddelen en lesmaterialen om bijvoorbeeld met leerlingen afspraken te maken over online gedrag. Of om ouders te informeren en te betrekken bij het online gedrag van hun kinderen. Andere tools helpen je weer bij het samen met je team in gesprek te gaan over online pesten.

“Ik heb aan het begin van het schooljaar veel tijd geïnvesteerd in de groep en hoe we met elkaar omgaan. Daar plukken we nu de vruchten van” (meester groep 6.)

Laat weten wat jullie doen op deze Facebookpagina.

 

Bron Pestweb Stichting School & Veiligheid