Tieners en cyberpesten in 2022 | Stop Pesten NU

Tieners en cyberpesten in 2022

Bijna de helft van de Amerikaanse tieners is online gepest of lastiggevallen, waarbij fysieke verschijning als een relatief veelvoorkomende reden wordt gezien. Oudere tienermeisjes rapporteren vooral dat ze worden getarget vanwege hun uiterlijk.

Pesten bestond al lang voor het internet, maar de opkomst van smartphones en sociale media heeft een nieuwe en meer openbare arena voor dit agressieve gedrag gecreëerd.

Bijna de helft van de Amerikaanse tieners van 13 tot 17 jaar (46%) meldt dat ze ooit minstens één van de zes cyberpesten gedragingen hebben ervaren die in een Pew Research Center-enquête van 14 april tot 4 mei 2022 werden gevraagd.

Meest voorkomende vormen van cyberpesten / online pesten

De meest gerapporteerde vorm van cyberpesten in deze enquête is schelden, waarbij 32% van de tieners zegt dat ze online of via hun mobiele telefoon met een beledigende naam zijn genoemd. Kleinere aantallen zeggen dat er valse geruchten over hen zijn verspreid (22%) of dat ze expliciete afbeeldingen hebben ontvangen die ze niet hebben gevraagd (17%).

Ongeveer 15% van de tieners zegt dat iemand anders dan een ouder hen constant vraagt waar ze zijn, wat ze doen of met wie ze zijn, terwijl 10% zegt dat ze fysiek zijn bedreigd en 7% van de tieners zegt dat expliciete afbeeldingen van hen zonder hun toestemming zijn gedeeld.

In totaal heeft 28% van de tieners meerdere vormen van cyberpesten ervaren.

Leeftijd en geslacht in relatie tot cyberpesten

De ervaringen van tieners met online pesten variëren naar leeftijd. Ongeveer 49% van de 15- tot 17-jarigen heeft minstens één van de zes online gedragingen ervaren, vergeleken met 42% van de 13- tot 14-jarigen. Hoewel oudere en jongere tieners vergelijkbare percentages rapporteren voor schelden of geruchten verspreiden, zijn oudere tieners meer geneigd dan hun jongere tegenhangers (22% versus 11%) om te zeggen dat iemand hen expliciete afbeeldingen heeft gestuurd die ze niet hebben gevraagd, een daad die soms wordt aangeduid als cyberflashing; dat iemand expliciete afbeeldingen van hen zonder hun toestemming heeft gedeeld, wat ook bekend staat als wraakporno (8% versus 4%); of dat ze het doelwit waren van aanhoudende vragen over hun verblijfplaats en activiteiten (17% versus 12%).

Demografische Verschillen

Witte, zwarte en Spaanse tieners verschillen statistisch niet in het ooit online lastiggevallen zijn, maar specifieke vormen van online aanvallen komen vaker voor bij bepaalde groepen. Bijvoorbeeld, witte tieners rapporteren vaker dat ze het doelwit zijn van valse geruchten dan zwarte tieners. Spaanse tieners zeggen vaker dan witte of zwarte tieners dat iemand anders dan een ouder hen constant vraagt waar ze zijn, wat ze doen of met wie ze zijn.

Er zijn ook verschillen naar gezinsinkomen als het gaat om fysieke bedreigingen. Tieners uit huishoudens met een jaarlijks inkomen van minder dan $30.000 hebben twee keer zoveel kans als tieners uit huishoudens met een jaarlijks inkomen van $75.000 of meer om te zeggen dat ze online fysiek zijn bedreigd (16% versus 8%).

Meerdere typen online lastigvallen

Oudere tienermeisjes zijn bijzonder geneigd te zeggen dat ze meerdere vormen van online pesten ervaren. Ongeveer 32% van de tienermeisjes heeft twee of meer van de gevraagde vormen van online lastigvallen ervaren, terwijl 24% van de tienerjongens hetzelfde zegt. En 15- tot 17-jarigen hebben meer kans dan 13- tot 14-jarigen om het doelwit te zijn van meerdere vormen van cyberpesten (32% versus 22%).

Invloed van online tijdsbesteding

Tieners die zeggen dat ze bijna constant online zijn, hebben niet alleen meer kans om ooit online lastiggevallen te zijn dan degenen die minder vaak online zijn (53% versus 40%), maar hebben ook meer kans om meerdere vormen van online misbruik te hebben ervaren (37% versus 21%).

Conclusie

Het is duidelijk dat tieners die te maken krijgen met cyberpesten hun kans op een gezond herstel kunnen vergroten als ze het pestgedrag melden aan een volwassene, op voorwaarde dat de volwassene passende maatregelen neemt. Dit benadrukt het belang van bewustwording en preventie om de negatieve impact van cyberpesten te verminderen.

Bronvermelding: Vogels, E. A. (2022). Teens and Cyberbullying. Pew Research Center.