Sport en Vrije Tijd Stop Pesten Nu | Stop Pesten NU

084-0035994

Training Sportclubs en Verenigingen Stop Pesten Nu

Ons aanbod

U ziet hieronder voorbeelden van activiteiten voor diverse doelgroepen. TIjdens de activiteiten maken wij gebruik van verschillende werkvormen o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten. Tevens is veel gelegenheid om ervaringen te delen. De precieze invulling ervan stemmen wij vooraf met u af. Daarom kunnen de prijs en duur van de activiteit verschillen. Stichting Stop Pesten Nu richt zich op bewustwording, de preventieve diensten worden verzorgd door BOLWERKen 

* Voor al onze activiteiten geldt: de tarieven zijn exclusief reis- en parkeerkosten.​

Pesten
Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht?

Sport & Vrije Tijd

 • Informatieavond voor trainers en leiders over pesten, online pesten / cyberpesten 
  (vanaf 2 uur / € 329,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Informatieavond voor bestuurders over pesten, online pesten / cyberpesten 
  (vanaf 2 uur / € 329,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Team bijeenkomst & afspraken maken 'hoe gaan wij met elkaar om', Blokuur: (2 lesuren) in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
  1e lesuur: gastles over Pesten of Cyberpesten 2e lesuur: gezamenlijke afspraken maken
  (vanaf 1,5 uur / € 175,- inclusief 35 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Team bijeenkomst over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
  (vanaf 50 min. / € 107,50 inclusief 35 Ik STOP pesten nu armbanden)
 • Lezing voor ouders/opvoeders over Pesten of Online gevaren voor kinderen en jongeren, Cyberpesten (Online Pesten) 
  (vanaf 1 uur / € 259,- )


  Algemeen
   
 • Externe Vertrouwenspersoon op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode en geschat aantal uren (€ 95,- per uur) 
   
 • Coaching on-the-job trainers, coaches, vertrouwenspersonen:
  • Individueel coachingstraject van 5 gesprekken á 1,5 uur, totaal 7,5 uur € 95,- per uur
  • Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)