Vertrouwenspersonen nodig tegen pesten op werk | Stop Pesten NU

Vertrouwenspersonen nodig tegen pesten op werk

Grote werkgevers zouden verplicht moeten worden om vertrouwenspersonen in dienst te nemen, vindt vakbond CNV. Daarmee moet pestgedrag onder werknemers worden voorkomen.

Nicolette van Berkel werd gepest tijdens haar werk op vuurtoren de Brandaris op Terschelling.

Nicolette van Berkel werd gepest tijdens haar werk op vuurtoren de Brandaris op Terschelling.

De bond vindt, net als de FNV en twee anti-pestexperts, dat het aantal slachtoffers van pesterijen op de werkvloer omlaag kan en moet. Bij de laatste meting stelde één op de twaalf werkenden last te hebben van pesterijen door collega’s en leidinggevenden.

Nu nog moeten bedrijven van de wet ’psychosociale arbeidsbelasting’ voorkomen – een tamelijk vage opdracht.

Intimidatie en gescheld

„Met één vertrouwenspersoon voor elke 250 werknemers, bijvoorbeeld, zou je pesterijen kunnen proberen te voorkomen”, zegt Charlotte te Pas, jurist bij CNV Vakmensen. Zij ziet hoe werknemers extreem lang uit de roulatie zijn als gevolg van intimidatie, seksueel getinte ’grappen’ en gescheld.

Vakbond FNV stelt dat bedrijven ’veel meer kunnen en moeten doen’ om pesten op het werk te voorkomen.

 
Foto Ⓒ GLENN WASSENBERGH
 

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):