Voorlichting over pesten / cyberpesten | Stop Pesten NU

084-0035994

Voorlichting over pesten / cyberpesten

Wij organiseren o.a. workshopsouderavonden en gastlessen voor diverse doelgroepen.

Klik op één van onderstaande links voor meer informatie over neem contact met ons op via het contactformulier.

* Voor al onze activiteiten geldt: de tarieven zijn exclusief BTW, reis- en parkeerkosten.

 

Maatwerk producten

Maatwerk staat hoog in het vaandel. Wij proberen onze workshops af te stemmen op onze opdrachtgevers zo hebben wij speciale workshops ontwikkeld voor o.a.: Verzorgingstehuizen, Workshop voor bestuursleden van Stichtingen en Verenigingen, Workshop voor trainers/coaches en bestuurders van sportclubs,  Gastspreker op business events, Pesten op het werk, workshop Opleidingscentrum Korps Mariniers en nog veel meer. Wil je iets doen over pesten/cyberpesten maar weet je niet wat? Neem dan rechtstreeks contact op met onze oprichtster Patricia Bolwerk patricia@stoppestennu.nl Wij vinden het heel belangrijk om al onze doelgroepen het makkelijker te maken en ze te ondersteunen en faciliteren waar mogelijk. Dit wordt onder andere gedaan door begeleiding bij bepaalde campagnes, het (gratis) beschikbaar stellen van posters en kleurplaten en nog vele andere activiteiten en producten om acties tegen pesten te ondersteunen. Heeft uw school, voetbalclub, hockeyclub, dansschool behoefte aan andere ondersteunende materialen tegen pesten laat het ons dan weten via het contactformulier.

 

 

Gastles op school

Duur:         50 minuten
Tarief:        € 99,- *

Tijdens deze gastles / gastdocentschap wordt er gesproken over het onderwerp pesten en digitaal pesten. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen plagen en pesten en wat is digitaal pesten? Er kunnen vragen gesteld worden en kort gediscussieerd. Deze les is ook uitermate geschikt om in te zetten bij het vak Burgerschap en Maatschappijleer.

Wij vinden het belangrijk om veel aandacht te vragen voor pesten, maar willen voorkomen dat mensen met een volle rugzak bij een bijeenkomst weggaan. Onze bijeenkomsten daarom zo georganiseerd dat er op een speelse, luchtige en interactieve manier kennis wordt overgedragen over het serieuze en belangrijke onderwerp (digitaal) pesten.

 

Gastspreker op business events

Duur:         20 minuten
Tarief:        € 125,- *

Gastspreker op business events om stil te staan bij pesten & plagen (wat is het verschil), waarom pesten moet stoppen en wat kan jij doen?

Wij vinden het belangrijk om veel aandacht te vragen voor pesten, maar willen voorkomen dat mensen met een volle rugzak bij een bijeenkomst weggaan. Onze bijeenkomsten daarom zo georganiseerd dat er op een speelse, luchtige en interactieve manier kennis wordt overgedragen over het serieuze en belangrijke onderwerp (digitaal) pesten.

 

Klassenmiddag / Creatieve workshop

Duur:         2 uur
Tarief:        € 175,- *

Wij staan met de klas stil bij plagen en pesten en de gevolgen. Vervolgens gaan wij op een creatieve manier met de kinderen en jongeren aan de slag om campagnes te ontwikkelen tegen pesten. Voor de kinderen is het lekker zelf op deze manier met pesten bezig te zijn. De creatieve workshop is in de basis gelijk aan de gastles en wordt aangevuld door samen op een creatieve manier bij pesten stil te staan. Deze workshop wordt afgesloten met het zetten van de welbekende verfhandtekening tegen pesten.

 

Stop Pesten Nu liveshow met Rapper Pest One

Duur:         1 - 1,5 uur
Tarief:        € 500,- *

 

Samen met Rapper Pest One komen wij in actie tegen pesten. De LIVE show is bedoeld om met de leerlingen in gesprek te komen over pesten en bestaat uit een korte voorlichting van Stop Pesten Nu met een optreden van Rapper Pest One. Pest One brengt onder andere zijn lied Stoppen met Pesten ten gehore. Zie hier een korte impressie video's

 

 

Lezing over pesten of digitaal pesten

Duur:         1 uur
Tarief:        € 149,- *

Stichting Stop Pesten Nu! organiseert verschillende soorten lezingen gericht op preventie en voorlichting met als doel om pesten te bestrijden. Tijdens een lezing wordt er gesproken over het onderwerp pesten en digitaal pesten. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen plagen en pesten en wat is digitaal pesten? Er kunnen vragen gesteld worden en kort gediscussieerd.

 

Voorlichtingsavond

Duur:          2 uur
Tarief:        € 239,- *

Een voorlichtingsavond is speciaal georganiseerd voor iedereen die meer zou willen weten over pesten of digitaal pesten. Zo wordt bijvoorbeeld het verschil tussen plagen en pesten uitgelegd en wat digitaal pesten is. Er kunnen vragen gesteld worden en kort gediscussieerd.

 

Ouderavond over pesten, wat is plagen en wat is pesten?

Duur:          2  uur
Tarief:        € 239,- *

Een ouderavond is speciaal georganiseerd voor zowel ouders die ervaring hebben met een gepest kind als ouders die meer zouden willen weten over het onderwerp. Zo wordt bijvoorbeeld het verschil tussen plagen en pesten uitgelegd en wat digitaal pesten is. Er worden tips gegeven waar ouders op kunnen letten en wat zij kunnen doen zodra ze te maken krijgen met een gepest kind. Er kunnen vragen gesteld worden en kort gediscussieerd.

 

Ouderavond digitaal pesten / cyberpesten: wat is digitaal pesten?

Duur:          2 uur
Tarief:        € 239,- *

Deze workshop is uitermate geschikt voor ouders die meer inzicht willen verkrijgen in het digitaal pesten (cyberpesten).  Wat is rol ouders en wat is rol van de school? Er is ruimte voor eigen inbreng.

 

Schoolbrede ouderbijeenkomst of ouderbijeenkomst 

Duur:          2 uur
Tarief:        € 239,- *

Ouders/verzorgers zijn één van de belangrijkste voorbeelden én opvoeders van kinderen. Tijdens de ouderbijeenkomst wordt duidelijk wat pesten is en dat dit op school niet wordt geaccepteerd. Er wordt uitgelegd wat er wordt gedaan als er zich een pestincident heeft voorgedaan.