Waarom sommige jongeren pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Waarom sommige jongeren pesten

Kinderen en tieners die zich veilig en gesteund voelen door hun familie, school en leeftijdsgenoten, zullen minder snel pesten. Sommige jongeren hebben dit soort ondersteuning echter niet. Ieder individu is uniek en er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan pestgedrag. Een jongere die pest, kan één, meerdere of geen van deze bijdragende factoren ervaren.

Peer-factoren

Een jeugdpestkop:

 • om sociale macht te verwerven of te behouden of om hun status in hun leeftijdsgenoten te verhogen.
 • om hun loyaliteit te tonen aan en bij hun leeftijdsgenoten te passen.
 • om anderen uit te sluiten van hun peer group, om te laten zien wie wel en niet deel uitmaakt van de groep.
 • om het gedrag van hun leeftijdsgenoten te beheersen.

Familie factoren

Sommige jongeren die pesten:

 • komen uit gezinnen waar pesten, agressie of geweld thuis voorkomt.
 • kan ouders en verzorgers hebben die geen emotionele steun of communicatie bieden.
 • kan ouders of verzorgers hebben die op een autoritaire of reactieve manier reageren.
 • kan afkomstig zijn uit gezinnen waar de volwassenen overdreven toegeeflijk zijn of waar de ouderlijke betrokkenheid bij hun leven laag is.

Emotionele factoren

Sommige jongeren die pesten:

 • mogelijk in het verleden of op dit moment gepest zijn.
 • hebben gevoelens van onzekerheid en een laag zelfbeeld, dus pesten ze om zichzelf machtiger te laten voelen.
 • de emoties van anderen niet begrijpen.
 • weten niet hoe ze hun emoties onder controle moeten houden, dus reageren ze hun gevoelens af op andere mensen.
 • heeft misschien niet de vaardigheden om op een gezonde, positieve manier met sociale situaties om te gaan.

School factoren

Sommige jongeren die pesten:

 • kan zijn op scholen waar gedragsproblemen en pesten niet goed worden aangepakt.
 • kunnen ervaren dat ze op school worden uitgesloten, niet geaccepteerd of gestigmatiseerd.

Elke jongere die betrokken is bij pesten - als doelwit, omstander of als pester - kan baat hebben bij ondersteuning door volwassenen, scholen en de gemeenschap. Jongeren die pesten hebben mogelijk ook ondersteuning nodig om hun gedrag aan te pakken. Ouders, schoolbegeleiders, leerkrachten en professionals in de geestelijke gezondheidszorg kunnen werken met jongeren die pesten om hen te helpen gezonde contacten op school en met leeftijdsgenoten te ontwikkelen en nieuwe sociale en emotionele vaardigheden te leren. Als je je leeftijdsgenoten hebt gepest, zoek dan hulp bij een volwassene die je vertrouwt. Pesten is gedrag dat je kunt veranderen.

 

Bron