Welke vormen kan cyberpesten aannemen? | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Welke vormen kan cyberpesten aannemen?

Onder (cyber)pesten vallen verschillende gedragingen: beledigen, bedreigen, uitlachen en hinderen in de sociale contacten (met vrienden). Deze gedragingen kunnen enkel zichtbaar zijn voor het slachtoffer, maar het kan ook gebeuren dat ze zich voltrekken voor een groter publiek.  Hieronder vind je een aantal voorbeelden van de verschillende vormen van cyberpesten. storage

Beledigen

Bedreigen

Alleen zichtbaar voor het slachtoffer

Zichtbaar voor groter publiek

Alleen zichtbaar voor het slachtoffer

Zichtbaar voor een groter publiek

Bv. iemand een beledigende sms sturen

Bv. iemand beledigen in een post op Facebook

Bv. via e-mail dreigen dat je iemand in elkaar zult slaan

Bv. in een Facebook-post dreigen dat je iemand in elkaar zult slaan

Uitlachen

Hinderen in sociale contacten

Alleen zichtbaar voor het slachtoffer

Zichtbaar voor een groter publiek

Alleen zichtbaar voor het slachtoffer

Zichtbaar voor een groter publiek

Bv. een ridiculiserende foto van iemand naar die persoon zelf sturen via Snapchat

Bv. een ridiculiserend filmpje van iemand Tweeten

Bv. Inbreken in iemands Facebook account en het wachtwoord veranderen

Bv. iemand uitsluiten of negeren online

Bv. Inbreken in iemands Facebook-account en in zijn/haar naam  de profielstatus aanpassen of dingen aan het profiel veranderen om die persoon belachelijk te maken

Of de pesterijen enkel zichtbaar zijn voor het slachtoffer of ook voor een groter publiek, hangt grotendeels af van het gebruikte medium. Zo zijn er toepassingen (bv. sms, e-mail en instant messaging) die voornamelijk gebruikt worden in een pestcontext om het slachtoffer pestberichten te zenden zonder dat anderen dit kunnen zien. Bij andere toepassingen daarentegen kunnen andere mensen wel gemakkelijk getuige zijn van de pesterijen. Bijvoorbeeld wanneer een pestbericht verschijnt op een publiek profiel in sociale netwerksites (Facebook, Twitter,...), dan impliceert dit quasi automatisch dat een groter publiek betrokken raakt bij het cyberpesten als getuige. Uit onderzoek blijkt dat vormen van cyberpesten die verspreid geraken onder een groter publiek als veel pijnlijker worden ervaren door het slachtoffer in vergelijking tot cyberpestgevallen die qua publieke verspreiding tussen dader en slachtoffer blijven.

 

Artikel
Auteur(s): 
Sara Bastiaensens - UA - MIOS