Wetenschappelijke onderzoeken naar pesten | Stop Pesten NU

084-0035994

Wetenschappelijke onderzoeken naar pesten

Wetenschappelijke onderzoeken
  
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld in de laatste drie groepen van de basisschoolDownloaden
Offline netwerken, online pestenDownloaden
Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege AdolescentieDownloaden
Zes jaar onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen, België en daarbuiten een overzicht van de bevindingen Bron Friendly AttackDownloaden
Pesten attitude en aanpak van sporttrainers bij semi-contact sportenDownloaden
De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden Bron Friendly AttacDownloaden
Is narcisme een risicofactor voor pesten? Een longitudinaal onderzoek van groep 6 naar groep 7 van de basisschoolDownloaden
Pesten bij meisjes en vrouwen onderlingDownloaden
Signalen van Fleur Bloemen Welke waren er en wat heeft de school daarmee gedaan?Downloaden
Duiveltjes op Internet een onderzoek naar digitaal pesten op vier middelbare scholenDownloaden
Pesten op het werk, gewikt en gewogenDownloaden
Crossnationale vergelijking naar de aanpak van pesten op school België, Nederland & Zweden doorgelicht.Downloaden
Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen?Downloaden
Aanpak van Pesten in de Brugklas van het Reguliere Voortgezet OnderwijsDownloaden
Traditioneel pesten versus cyberpestenDownloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen preventie en aanpakDownloaden
Competentiebeleving, dominantie en populariteit bij pesten: Daders, slachtoffers en niet-betrokken kinderen vergelekenDownloaden
Blijven kinderen pesten en gepest worden?Downloaden