Ons aanbod | Stop Pesten NU

Ons aanbod

U ziet hieronder voorbeelden van activiteiten voor diverse doelgroepen. TIjdens de activiteiten maken wij gebruik van verschillende werkvormen o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten. Tevens is veel gelegenheid om ervaringen te delen. De precieze invulling ervan stemmen wij vooraf met u af. Daarom kunnen de prijs en duur van de activiteit verschillen. Stichting Stop Pesten Nu richt zich op bewustwording, de preventieve diensten worden verzorgd door BOLWERKen 

* Voor al onze activiteiten geldt: de tarieven zijn exclusief reis- en parkeerkosten.

 

Pesten
Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht?

 

Cyberpesten (online pesten / online gevaren op social media)
Wat is cyberpesten? Welke social media zijn er? Wat kan er online gebeuren en gevaren? Wat kan je doen tegen cyberpesten? Waar kan je terecht?  

 

 

Professionals, Sport en Vrije Tijd, Opvoeders & Ouders, Kinderen en jongeren

 

 • Gastles in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
  (vanaf 50 min. / € 107,50 inclusief 35 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Klassenmiddag / Creatieve workshop over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
  (vanaf 1,5 uur / € 175,- inclusief 35 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Gastles & afspraken maken 'hoe gaan wij met elkaar om', Blokuur: (2 lesuren) in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
  1e lesuur: gastles over Pesten of Cyberpesten 2e lesuur: gezamenlijke afspraken maken
  (vanaf 1,5 uur / € 175,- inclusief 35 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Lezing / Ouderavond / Voorlichtingsavond over Pesten, Online gevaren voor kinderen en jongeren, Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
  (vanaf 1 uur / € 259,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Schoolbrede ouderbijeenkomst of bijeenkomst op groepsniveau erkende anti-pest interventie PRIMA methode
  (vanaf 1 uur / € 259,-)
   
 • Studiedag over pesten, cyberpesten of de PRIMA anti-pest interventie
  (vanaf 2 uur / € 329,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Feestelijke LIVE SHOW Stop Pesten Nu met rapper Pest One: 40 minuten voorlichting Stop Pesten Nu, optreden Rapper Pest One met 3 tot 4 liedjes, handtekeningen en foto's met Rapper Pest One 
  (vanaf 1 uur / € 550,- inclusief 100 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Ambassadeur Ralf Mackenbach zingt zijn lied over pesten gemaakt voor Stichting Stop Pesten Nu 'Who do you think you are' met 3 andere liedjes
  (ca 20 minuten / vanaf € 550,- inclusief 100 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Klassenobservatie / kindobservatie 
  • Klassenobservatie1 observatie, 1 nabespreking, 1 verslag) € 295,-  
  • Kindobservatie: voorgesprek met leerkracht (1x), observatie met video (1x), nabespreking (1x), verslag + begeleidingsadviezen (1x)   € 365,- 
  •  
 • Vertrouwenspersoon op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode en geschat aantal uren (€ 95,- per uur) 
   
 • Coaching on-the-job leerkrachten, IB'ers, anti-pestcoördinatoren 
  • Individueel coachingstraject van 5 gesprekken á 1,5 uur, totaal 7,5 uur € 95,- per uur
  • Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)

Pesten op het werk

 • Voorlichtingen pesten op het werk voor (vanaf 1 uur): Directie & Management, OR, Leidinggevenden, Personeelsfunctionarissen en ARBO functionarissen, beleidsadviezen preventie pesten op het werk (vanaf
  € 375,=)  inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden
   
 • Totaal project preventieve aanpak Pesten op het Werk, lees hier meer over het programma Stop Pesten op het Werk  
  Dit project wordt volledig op maat gemaakt voor iedere organisatie: Indicatie  4 à 5 voorlichtingen over herkennen pesten op het werk voor Management & Directie, OR, HRM en leidinggevenden (€ 375,= per voorlichting)  Gemiddelde voorbereidings- & ontwikkeltijd: 15 uur (inclusief vooroverleggen per organisatie),  uitvoeringsuren op locatie: ca 15 uur à € 95,- per uur (aantal uren afhankelijk van de grote van de organisatie)  
   
 • Lezing / Gastspreker over Stop Pesten Nu op het Werk of Online Pesten (cyberpesten) 
  (vanaf 20 minuten / € 259,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Workshops voor professionals Stop Pesten Nu op het Werk
  (vanaf 2 uur / € 470,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Vertrouwenspersoon op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode en geschat aantal uren (€ 95,- per uur)
   
 • Mediation bij Pesten op het Werk zakelijke mediation € 149,- per uur, particuliere mediation € 95,- per uur
   
 • Coaching mbt Pesten op het werk 
  • Individueel coachingstraject van 5 gesprekken á 1,5 uur, totaal 7,5 uur € 95,- per uur
  • Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)