Stop Pesten Nu

Download de Stop Pesten Nu posters hier!

Stichting Stop

Pesten Nu heeft als doel het bieden van informatie, ondersteuning, begeleiding, training, advies en onderzoek over en naar pesten / digitaal pesten voor iedereen in Nederland die met pesten te maken heeft of heeft gehad. Dit gebeurt onder andere door blogs bij te houden met alle artikelen die over Pesten/Digitaal Pesten in de media worden geschreven en het verzamelen van video's op YouTube.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen en delen van kennis over pesten en digitaal pesten. Het vestigen van aandacht op het onderwerp Pesten en Digitaal Pesten en het met elkaar in contact brengen van partijen. De Stichting beoogt niet het maken van winst.