Stop Pesten NU

Stop Pesten Nu

Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Hierbij richten wij ons vooral op voorlichting en preventie. Pestgedrag stoppen, begint bij jezelf. Daarom gaan wij uit van de eigen verantwoordelijkheid: wat doe jij om pesten te stoppen? Wat doe ik? Maak het verschil!

Wij geloven dat pesten flink kan afnemen door iedereen bewust te maken van zijn eigen gedrag. Pesten is een groepsproces. Wij laten mensen zien wat hun rol binnen een groep is en welke actieve of passieve bijdrage zij leveren aan pestgedrag. Wie zijn gedrag herkent, kan dit ook veranderen.

Om dit te bereiken verzorgen wij onder andere voorlichting, gastlessen, workshops en campagnes (bekijk hier ons volledige aanbod) op o.a. scholen, sportclubs, het werk, bejaardentehuizen, Korps Mariniers en nog veel meer.

Je kan aan pesten iets doen, alleen als het verankert wordt in Woord & Daad. Neem je verantwoordelijkheid en zeg: 'Ik STOP pesten nu!'.

Stichting Stop Pesten Nu heeft de afgelopen jaren veel bereikt. Er is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt. Stop Pesten Nu is volledig afhankelijk van giften (wij ontvangen geen subsidies) en het werk van vrijwilligers. Wilt u financieel helpen in de strijd tegen pesten? Elke gift is welkom!