Stop Pesten NU

Stop Pesten Nu

Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Hierbij richten wij ons vooral op voorlichting en preventie. Pestgedrag stoppen, begint bij jezelf. Daarom gaan wij uit van de eigen verantwoordelijkheid: wat doe jij om pesten te stoppen? Wat doe ik? Maak het verschil!

Wij geloven dat pesten flink kan afnemen door iedereen bewust te maken van zijn eigen gedrag. Pesten is een groepsproces. Wij laten mensen zien wat hun rol binnen een groep is en welke actieve of passieve bijdrage zij leveren aan pestgedrag. Wie zijn gedrag herkent, kan dit ook veranderen. Om dit te bereiken verzorgen wij onder andere voorlichting, gastlessen, workshops, studieochtenden, lezingen en nog veel meer over pesten en cyberpesten (online gevaren).

Je kan aan pesten iets doen, alleen als het verankert wordt in Woord & Daad. Neem je verantwoordelijkheid en zeg: 'Ik STOP pesten nu!'.

Stichting Stop Pesten Nu heeft de afgelopen jaren veel bereikt. Er is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt. Stop Pesten Nu is volledig afhankelijk van giften (wij ontvangen geen subsidies) en het werk van vrijwilligers. Wilt u financieel helpen in de strijd tegen pesten? Elke gift is welkom!

 

Workshops, gastlessen, ouderavonden of lezingen over pesten of cyberpesten (online gevaren)

Wij hebben vele mogelijkheden om bij pesten stil te staan hiervoor maken wij gebruik van verschillende werkvormen tijdens de interactieve bijeenkomsten (o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten) er is veel gelegenheid om ervaringen te delen. Deze bijeenkomsten over Pesten of Cyberpesten verzorgen wij voor:

  • Professionals (o. a. docenten, BSO, TSO, pestcoördinatoren, IB'ers)
  • Sport en Vrije Tijd (o.a. voetbal-, handbalverenigingen)
  • Opvoeders & Ouders
  • Kinderen en jongeren (o.a. basis- en voorgezet onderwijs, ZMOK scholen, cluster 4 scholen, PABO-scholen)
  • Op het Werk (o.a. directie & management, HRM, OR, teams)
  • Bejaardentehuizen. (o.a. teamleiding, bewoners)

Onderwerpen die aan bod komen: Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht? Wat is cyberpesten? Welke social media zijn er? Wat kan er online gebeuren en gevaren? Wat kan je doen tegen cyberpesten? Waar kan je terecht? Bekijk hier ons aanbod