Stop Pesten NU

Stichting Stop Pesten Nu

Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Hierbij richten wij ons vooral op bewustwording en preventie. Pestgedrag stoppen, begint bij jezelf. Daarom gaan wij uit van de eigen verantwoordelijkheid: wat doe jij om pesten te stoppen? Wat doe ik? Maak het verschil! Wij geloven dat pesten flink kan afnemen door iedereen bewust te maken van zijn eigen gedrag. 

Pesten is een groepsproces. Wij laten mensen zien wat hun rol binnen een groep is en welke actieve of passieve bijdrage zij leveren aan pestgedrag. Wie zijn gedrag herkent, kan dit ook veranderen. Voordat u pesten aan kunt pakken, is het eerst belangrijk om pesten te herkennen.

Het verschil te weten tussen plagen en pesten. Wat is nou dat 'grijze gebied' of hebben wij alleen maar een plaagcultuur? Is dit zo? Is het voor iedereen plagen? Na onze voorlichtingen heeft u deze inzichten en kunnen wij u helpen om het pesten aan te pakken oa door bedrijfs-/school adviezen op maat, individuele coaching, groepscoaching en meer Stop Pesten Nu: op scholen, In de Sport, op het Werk en in Bejaardentehuizen. Je kan aan pesten iets doen, alleen als het verankert wordt in Woord & Daad. Neem je verantwoordelijkheid en zeg: 'Ik STOP pesten nu!'

Stop Pesten Nu wordt al ruim 7 jaar volledig gerund door vrijwilligers, wij zijn volledig afhankelijk van giften en sponsoring. Onze doorlooptijden zijn wellicht langer dan u wellicht hoopt maar u kunt wel rekenen op een team die vanuit een diepe passie een wezenlijke bijdrage aan de Wereld wil leveren om pesten te stoppen. Wilt u ons helpen in de strijd tegen pesten? Wij waarderen elke vorm van steun! Samen zijn wij sterk tegen pesten!

Koninklijke Bibliotheek (KB) neemt StopPestenNu.nl op als digitaal erfgoed bij UNESCO

De website van Stichting Stop Pesten Nu is opgenomen als digitaal erfgoed door Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) beheer door KB (Koninklijke Bibliotheek)

​Stichting Stop Pesten Nu heeft de afgelopen jaren veel bereikt. Er is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt en wij zijn hier bijzonder trots op. 

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft onze website opgenomen als digitaal wereld erfgoed bij UNESCO, hiermee is www.stoppestennu.nl, sitevinternationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage.

 

 

Bellen, chatten of mailen over pesten?

 

Bellen, chatten of mailen over online pesten (cyberpesten)?