Stop Pesten NU

Stichting Stop Pesten Nu

Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Hierbij richten wij ons vooral op bewustwording en preventie. Pestgedrag stoppen, begint bij jezelf. Daarom gaan wij uit van de eigen verantwoordelijkheid: wat doe jij om pesten te stoppen? Wat doe ik? Maak het verschil! Wij geloven dat pesten flink kan afnemen door iedereen bewust te maken van zijn eigen gedrag.

Pesten is een groepsproces. Wij laten mensen zien wat hun rol binnen een groep is en welke actieve of passieve bijdrage zij leveren aan pestgedrag. Wie zijn gedrag herkent, kan dit ook veranderen. Om dit te bereiken verzorgen wij onder andere voorlichting, gastlessen, workshops, studieochtenden, lezingen en nog veel meer over pesten en cyberpesten (online gevaren) op scholen, bij bedrijven, op sportverenigingen en meer. Je kan aan pesten iets doen, alleen als het verankert wordt in Woord & Daad. Neem je verantwoordelijkheid en zeg: 'Ik STOP pesten nu!'.

 

De website van Stichting Stop Pesten Nu is opgenomen als digitaal erfgoed door Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) beheer door KB (Koninklijke Bibliotheek)Koninklijke Bibliotheek (KB) neemt StopPestenNu.nl op als digitaal erfgoed bij UNESCO​Stichting Stop Pesten Nu heeft de afgelopen jaren veel bereikt. Er is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt.  De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft onze website opgenomen als digitaal erfgoed bij UNESCO, hiermee is onze sitevinternationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage.

 

 

Stop Pesten Nu is volledig afhankelijk van giften/sponsoring en het werk van vrijwilligers.

Wilt u ons helpen in de strijd tegen pesten? Elke gift is welkom!

 

Hulp nodig bij cyberpesten? Hulp nodig bij pesten?