Stop Pesten NU

Stichting Stop Pesten Nu

Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Hierbij richten wij ons vooral op bewustwording en preventie. Pestgedrag stoppen, begint bij jezelf. Daarom gaan wij uit van de eigen verantwoordelijkheid: wat doe jij om pesten te stoppen? Wat doe ik? Maak het verschil! Wij geloven dat pesten flink kan afnemen door iedereen bewust te maken van zijn eigen gedrag. 

Pesten is een groepsproces. Wij laten mensen zien wat hun rol binnen een groep is en welke actieve of passieve bijdrage zij leveren aan pestgedrag. Wie zijn gedrag herkent, kan dit ook veranderen. Voordat u pesten aan kunt pakken, is het eerst belangrijk om pesten te herkennen.

Na onze voorlichtingen gericht op bewustwording en preventie heeft u inzichten in pesten of online pesten (cyberpesten) en wat u hieraan kunt doen. Wij helpen u uiteraard graag verder met de volgende fase, Stop Pesten Nu en Pak het Aan, dit doen wij door oa bedrijfs-/school adviezen op maat, individuele coaching, groepscoaching en meer Stop Pesten Nu: op scholen, In de Sport, op het Werk en in Bejaardentehuizen. Het verschil tussen plagen en pesten. Wat is nou dat 'grijze gebied' of wij hebben alleen maar een plaagcultuur? Is dit zo? Is het echt leuk voor iedereen? Je kan aan pesten iets doen, alleen als het verankert wordt in Woord & Daad. Neem je verantwoordelijkheid en zeg: 'Ik STOP pesten nu!'

  • Stop Pesten Nu! in BSO (TSO, Kind- Jeugd- en/of Jongerencentra)
  • Stop Pesten Nu! in het Onderwijs (PO- VO-scholen en speciaal onderwijs, MBO, Hogescholen en Universiteiten)
  • Stop Pesten Nu! op het Werk (Werkgevers, Management, OR, Vertrouwenspersonen)
  • Stop Pesten Nu! in bejaardentehuizen (Werkgevers, Management, Groepsleiding)
  • Stop Pesten Nu! op de sportvereninging of club (Management, Trainers/Coaches)

Stop Pesten Nu wordt al ruim 7 jaar volledig gerund door vrijwilligers, wij zijn volledig afhankelijk van giften en sponsoring. Onze doorlooptijden zijn wellicht langer dan u wellicht hoopt maar u kunt wel rekenen op een team die vanuit een diepe passie een wezenlijke bijdrage aan de Wereld wil leveren om pesten te stoppen. 

Koninklijke Bibliotheek (KB) neemt StopPestenNu.nl op als digitaal erfgoed bij UNESCO

De website van Stichting Stop Pesten Nu is opgenomen als digitaal erfgoed door Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) beheer door KB (Koninklijke Bibliotheek)De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft onze website opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO, hiermee is www.stoppestennu.nl, sitevinternationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage.

 

 

 

 

Helpt u mee om de Droom 'Stop Pesten Nu' in Nederland verder te realiseren?​ Met Stop Pesten Nu hebben wij de afgelopen jaren veel bereikt. Er is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt en wij zijn hier bijzonder trots op. De droom, de passie en de drive om pesten en online pesten (cyberpesten) te stoppen blijft bij onze oprichtster Patricia doorgaan, steeds weer heeft zij nieuwe ideeën en plannen om de Wereld nog een beetje mooier en liefdevoller achter te laten. Samen met een zeer enthousiast team van vrijwilligers werken zij hier iedere dag weer aan. Om onze nieuwe projecten nog meer handen en voeten te geven kunnen wij uw steun heel hard gebruiken. 

 

 

Bellen, chatten of mailen over pesten?

 

Bellen, chatten of mailen over online pesten (cyberpesten)?