Stop Pesten NU

084-0035994

Stichting Stop Pesten Nu

BLØF zegt: Ik STOP pesten nu!

 
 
 

Erkend goed doel CBF

Wij zijn door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) Erkend als Goede Doelen organisatie, zie ons Erkenningspaspoort in het Register Erkende Goede Doelen. Als je als fonds voldoet aan alle eisen, krijgt het kwaliteitskeurmerk: ‘Erkend goed doel’.

 

‘Ik vind het super belangrijk dat wij transparant zijn en betrouwbaarheid uitstralen naar iedere inwoner in Nederland en om deze reden hebben wij de erkenning aangevraagd bij het CBF. Wij zijn ongekend trots om te horen dat wij in het CBF Goede Doelen register worden opgenomen’ 

Met deze Erkenning laten wij jullie weten dat wij voldoen aan strenge kwaliteitscriteria van het CBF en dat wij ons extern en onafhankelijk laten controleren. Wij willen hiermee investeren in het vertrouwen van onze donateurs en overige geldverstrekkers zoals bedrijven, private fondsen en loterijen. Met deze Erkenning leggen wij onszelf kwaliteitscriteria op die een verdere professionalisering van de organisatie en fondsenwervende activiteiten van de organisatie teweeg brengen.

Patricia Bolwerk, oprichter & directeur Stichting Stop Pesten Nu

 
 

 

Stichting Stop Pesten Nu is hèt informatie-, expertise en kenniscentrum van Nederland met een uitgebreide kennisbank gericht op het aanpakken pesten en online pesten (cyberpesten) voor een duurzaam werk-, leer- en leefklimaat. 

Slachtoffers van pesten sturen ons dagelijks berichten dat ze zich door ons gesteund, gehoord en gezien voelen en hier zijn wij ontzettend blij mee. Want door doen wij het uiteindelijk allemaal voor. Iedere keer als wij dit horen geeft ons nog meer kracht en passie om door te blijven gaan. Wij zijn de stem voor alle slachtoffers van pesten in Nederland die onze stem kunnen gebruiken. Wij staan op de bres, elke dag weer om mensen bewust te maken dat pesten echt schadelijke gevolgen heeft niet alleen voor de gepeste maar voor de gehele groep.

 

Het beste tegengif bij pesten: Een goede sfeer in de groep is het beste tegengif. De pester en meelopers stoppen pas echt als zij geen aandacht meer krijgen van de groep. ​Breng het juiste tegengif in en pak het pesten aan met de hele groep, klas of team!  Wij hebben heel veel informatie op de website per doelgroep & uiteraard kunnen wij jullie hier ook mee helpen!

Foto: BLØF zegt: Ik STOP pesten nu!

Feiten & Cijfers

Foto: Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu!

* zelfs 40 jaar later nog gevolgen van pesten, zowel bij de pester als bij de gepeste aldus onderzoek.

* als de PEER pressure group ingrijpt stopt het pesten in 10 seconden (in 57% van de gevallen)

* 2 tot 3 leerlingen per klas worden dagelijks gepest, 1:10 CBS

* 400.000 personen worden online gepest 1:5 onderzoeker CBS

* 20 procent in de sport 1:5 onderzoeker Centrum Veilige Sport

* 20 procent van de bewoners in een bejaardentehuis wordt gepest 1:5 onderzoeker Nationaal Ouderenfonds

* 500.000 werknemers jaarlijks slachtoffer van pesterijen op de werkvloer 1:8 onderzoeker TNO

* 4 miljoen extra verzuimdagen p.j., totaal geschatte kosten 2,3 miljard euro onderzoeker TNO

* 900 miljoen p.j. aanvullende kosten (zoals loondoorbetaling) onderzoeker TNO

* 2,2 miljard euro p.j. psychosociale arbeidsbelasting  (zoals loonkosten)onderzoeker  TNO

* maatschappelijke kosten onderzoeker TNO:
ziektebehandeling, uitkeringen, kosten voor verzuimbegeleiding, hoger personeelsverloop, imago schade, juridische kosten, extra zorg.

Foto: Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu!

 

Onze visie

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisatie, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk. De komende jaren zetten wij ons in voor vergroting van dit bewustzijn, zodat het pestgedrag van binnenuit en buitenaf wordt aangepakt. 

 

Onze missie

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd. Hierdoor bij te dragen aan een gezond en veilig werk- en leerklimaat waarin uiteindelijk geen pestgedrag meer voorkomt. Omstanders en actieve betrokken deelnemers bij pestgedrag in plaats van alleen passieve getuigen om de invloed van Pesters te beperken.

Koninklijke Bibliotheek (KB) neemt StopPestenNu.nl op als digitaal erfgoed bij UNESCO

De website van Stichting Stop Pesten Nu is opgenomen als digitaal erfgoed door Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) beheer door KB (Koninklijke Bibliotheek)Onze website is door de Koninklijke Bibliotheek (KB) opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO (Charter on the Preservation of the Digital Heritage) en hiermee is onze website sitevinternationaal erkend.

 
 
 
 

Pesten & Online pesten (cyberpesten)

Foto: Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu!

Foto: Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu!

Pesten is een groepsproces. Wij laten mensen zien wat hun rol binnen een groep is en welke actieve of passieve bijdrage zij leveren aan pestgedrag. Wie zijn gedrag herkent, kan dit ook veranderen. Voordat je pesten aan kunt pakken, is het eerst belangrijk om pesten te herkennen. Pestgedrag stoppen, begint bij jezelf. Daarom gaan wij uit van de eigen verantwoordelijkheid: wat doe jij om pesten te stoppen? Wat doe ik? Maak het verschil! Wij geloven dat pesten flink kan afnemen door iedereen bewust te maken van zijn eigen gedrag. 
 
“Praat erover. Want als jij niet praat, bescherm je de dader. Als jij wel praat, bescherm jij jezelf!”
 
 

Wij hebben de afgelopen jaren veel bereikt


Peter Aerts zegt Ik STOP pesten nu!Er is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt en wij zijn hier bijzonder trots op. Wij hebben de afgelopen jaren veel samen gewerkt met productiehuizen, redacties en meer over items over pesten en online pesten. Vaak was dit achter de schermen maar ook met regelmaat waren aan de voorkant (zie overzichtte zien in de diverse Landelijke Media o.a. NOS Jeugdjournaal, Klokhuis, RTL Nieuws, Shownieuws, RTL Z, Stentor, RTV Oost, Koffietijd, 5 uur live, Pauw, RTL Late Night en meer. 

Wij zijn ook bijzonder trots op het feit dat onze is opgenomen als digitaal wereld erfgoed van Unesco. In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, wordt ook onze website gearchiveerd voor de lange termijn. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het gaat om de website en de bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): https://www.stoppestennu.nl/

Foto: Peter Aerts zegt: Ik STOP pesten nu!

 

Het begon allemaal met een droom ... 

Foto: Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu!

De droom, de passie en de drive om pesten en online pesten te stoppen blijven onverminderd doorgaan 'het kloppend hart' van Stichting Stop Pesten Nu, Patricia Bolwerk (oprichter) heeft dagelijks inspiratie en ideeën om op een duurzame manier te zorgen dat het pesten in Nederland stopt en werkt hier achter de schermen hard samen met alle vrijwilligers aan de droom: Stop Pesten Nu in Nederland! De droom is nu opgesplitst in twee losse routes: de eerste route is de Stichting Stop Pesten Nu gericht op preventie en bewustwording en de tweede richting is alles gericht op opleidingen en trainingen dat vanaf nu verder gaat onder de organisatie BOLWERKen van oprichter en directeur Patricia Bolwerk.

 

MvO, sponsor of doneren ... Stop Pesten Nu!

Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Hierbij richten wij ons vooral op bewustwording en preventie. Stop Pesten Nu wordt al ruim 10 jaar volledig gerund door vrijwilligers. Wij zijn volledig afhankelijk van giften en sponsoring. Onze doorlooptijden zijn wellicht langer dan u wellicht hoopt maar u kunt wel rekenen op een team die vanuit een diepe passie een wezenlijke bijdrage aan de Wereld wil leveren om pesten te stoppen. Help jij ons mee?  Jij kunt ons ook steunen door de 'Ik STOP pesten nu!' armbandjes te bestellen en te laten zien dat jij ook zegt: Ik STOP pesten nu! net als vele BN'ers en onze Ambassadeurs. 

Stop Pesten Nu trainingen

Patricia Bolwerk heeft in de afgelopen jaren allerlei 'Stop Pesten Nu' trainingen ontwikkeld gericht op bewustwording en preventie van pesten en online pesten. Het volledige 'Stop Pesten Nu' trainingsaanbod wordt verzorgd door BOLWERKen 

Alle inkomsten vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu, Patricia Bolwerk ontvangt hiervoor een bezoldiging vanuit de Stichting.

Foto: Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu

Stop Pesten Nu  op het Werk: "Ik schrik hier heel erg van, ik dacht dat wij een plaagcultuur hadden. Ik dacht het valt bij ons nog wel mee". Reactie Rob (Directeur Caterpilar)" 

 
 

 

Onderstaande posters zijn gratis te downloaden ... Download hier de PDF met 3 posters 'Ik ben een Super Hero!'

 

Samen pesten uit de taboesfeer houden, wil jij jouw verhaal een keer delen met de Landelijke media?

Ik wil mijn verhaal over pesten delen

Wij helpen en faciliteren vele media als advies- en expertisecentrum en bij het aanleveren van kandidaten over pesten en online pesten (cyberpesten) om goede inhoudelijke artikelen en uitzendingen te kunnen maken. Ze zijn altijd op zoek naar kandidaten die hun ervaringen zouden willen delen. Wij willen zoveel mogelijk ervaringen delen zodat mensen zich hier direct in kunnen herkennen en denken, hé ik ben niet de enige! Voor het volledige overzicht van oproepen voor TV programma's, radio of tijdschriften klik hier of wil je jouw verhaal deze met onze redactie voor nieuwe oproepen? Deel jouw verhaal dan hier.

 
 

 

 

Help jij mee? Samen kunnen wij pesten en online pesten (cyberpesten) uit de taboesfeer helpen en houden.

Er wordt gepest op scholen, op het werk, in bejaardentehuizen, in de sport ... op alle plekken waar mensen samen komen. Ben jij gepest? Heb jij gepest? Ben jij een meeloper?

Wil jij jouw ervaringen over pesten of online pesten ook een keer delen (mag soms ook anoniem) om samen pesten en online pesten uit de taboesfeer te helpen houden? Deel jouw verhaal dan hier (of via de button) met onze redactie zodat wij jou dan ook een keer kunnen benaderen. Ben jij onder de 18? Vraag dan eerst toestemming aan jouw ouders.

Klik op bovenstaande button of via deze link 'Mijn verhaal' en wellicht benaderen wij jou voor een interview of voor TV programma

 • Ben jij een pestkop? Waarom pest jij?
 • Ben jij een meeloper? Waarom loop jij mee?
 • Word jij gepest?
 • Word jij via internet en/of telefoon gepest (digitaal pesten / cyberpesten)?
 • Wordt er in jouw klas gepest? Wat doe jij hieraan?
 • Mijn zoon of dochter is een pestkop
 • Mijn zoon of dochter wordt gepest
 • Ik word gepest door mijn leidinggevende
 • Mijn collega wordt gepest op zijn werk
 • Ik word gepest op de sportclub
 

Foto: Cesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu!

 

Klik op de oranje buttons als je hulp nodig hebt ...
Armin van Buuren en DJ MitcheL zeggen Ik STOP pesten nu!

Hulp nodig bij pesten

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden aangezien wij een klein team met vrijwilligers zijn. Wij vinden het uiteraard wel heel belangrijk dat jullie er met iemand over kunnen praten en om deze reden houden wij bij, bij welke partijen je terecht kunt met jouw vragen.

 • Op onze website hebben wij heel veel informatie geplaatst met tips en adviezen
 • Of bekijk ons @StopPestenNu YouTube kanaal speciaal voor jou vol met video's en tips 
 • Stichting Stop Pesten Nu geeft zelf geen workshops, gastlessen, ouderavonden en voorlichtingen meer, deze zijn nu definitief ondergebracht bij BOLWERKen.