Stop Pesten Nu workshops en meer | Stop Pesten NU

Stop Pesten Nu op scholen

Ons aanbod

U ziet hieronder voorbeelden van activiteiten voor diverse doelgroepen. TIjdens de activiteiten maken wij gebruik van verschillende werkvormen o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten. Tevens is veel gelegenheid om ervaringen te delen. De precieze invulling ervan stemmen wij vooraf met u af. Daarom kunnen de prijs en duur van de activiteit verschillen. Stichting Stop Pesten Nu richt zich op bewustwording, de preventieve diensten worden verzorgd door BOLWERKen 

* Voor al onze activiteiten geldt: de tarieven zijn exclusief reis- en parkeerkosten.​

Pesten
Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht?
 

Bekijk ook deze pagina met extra informatie voor scholen om pesten preventief aan te pakken.

Scholen

 • Gastles in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
  (vanaf 50 min. / € 107,50 inclusief 35 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Klassenmiddag / Creatieve workshop over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
  (vanaf 1,5 uur / € 175,- inclusief 35 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Gastles & afspraken maken 'hoe gaan wij met elkaar om', Blokuur: (2 lesuren) in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
  1e lesuur: gastles over Pesten of Cyberpesten 2e lesuur: gezamenlijke afspraken maken
  (vanaf 1,5 uur / € 175,- inclusief 35 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Ouderavond / Lezing Pesten, Online gevaren voor kinderen en jongeren, Cyberpesten (Online Pesten) of bijeenkomst op groepsniveau erkende anti-pest interventie PRIMA methode 
  (vanaf 1 uur / € 259,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Studiedag pesten, online pesten / cyberpesten (of de PRIMA anti-pest interventie)
  (vanaf 2 uur / € 329,- inclusief 50 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Feestelijke LIVE SHOW Stop Pesten Nu met rapper Pest One: 40 minuten voorlichting Stop Pesten Nu, optreden Rapper Pest One met 3 tot 4 liedjes, handtekeningen en foto's met Rapper Pest One  (vanaf 1 uur / € 550,- inclusief 100 Ik STOP pesten nu armbanden)
   
 • Ambassadeur Ralf Mackenbach zingt zijn lied over pesten gemaakt voor Stichting Stop Pesten Nu 'Who do you think you are' met 3 andere liedjes
  (ca 20 minuten / vanaf € 550,- inclusief 100 Ik STOP pesten nu armbanden)


Algemeen

 • (Klassen/kind/team) Observatie 
  • ​Klassenobservatie: 1 observatie, 1 nabespreking, 1 verslag) € 295,-  
  • Kindobservatie: voorgesprek met leerkracht (1x), observatie met video (1x), nabespreking (1x), verslag + begeleidingsadviezen (1x)   € 365,- 
    
 • Externe Vertrouwenspersoon op basis van een overeenkomst voor een bepaalde periode en geschat aantal uren (€ 95,- per uur) 
   
 • Coaching on-the-job leerkrachten, IB'ers, anti-pestcoördinatoren, re-integratie trajecten
  • Individueel coachingstraject van 5 gesprekken á 1,5 uur, totaal 7,5 uur € 95,- per uur
  • Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)