Aanspreekpunt Pesten (AP) opleiding | Stop Pesten NU

084-8340086

Blended Learning Cursus: Aanspreekpunt Pesten (AP)

Pesten is een complex probleem dat een diepgaande impact kan hebben op het welzijn van leerlingen, ouders en personeel binnen een schoolgemeenschap. Als Aanspreekpunt Pesten (AP) speel je een cruciale rol in het bieden van ondersteuning, begeleiding en doorverwijzing naar de juiste instanties voor degenen die geconfronteerd worden met pestgedrag. Deze cursus is ontworpen om professionals in het onderwijs uit te rusten met de nodige kennis, vaardigheden en strategieën om effectief om te gaan met pestproblematiek binnen hun schoolomgeving.

 

Dagdeel 1: Kennismaking en fundamenten van pestgedrag

 1. Introductie en kennismaking: Leer de andere deelnemers kennen en krijg inzicht in hun motivaties en verwachtingen.

 2. Definitie en begrip van pesten: Verdiep je in de verschillende vormen van pestgedrag en de impact ervan op individuen en de schoolgemeenschap.

 3. Pestgedrag herkennen: Ontwikkel vaardigheden om pestgedrag te herkennen, zowel in fysieke als online omgevingen.

 4. Rollen en verantwoordelijkheden: Verken de rol van het Aanspreekpunt Pesten (AP) binnen de school en de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken.

 5. Communicatie en empathie: Leer effectieve communicatietechnieken en ontwikkel empathische vaardigheden om leerlingen, ouders en personeel op te vangen.

 

Dagdeel 2: Interventies en beleidsvorming

 1. Preventieve maatregelen: Verken strategieën en interventies voor het voorkomen van pestgedrag en het bevorderen van een positieve schoolcultuur.

 2. Curatieve aanpak: Leer hoe je adequaat reageert op pestincidenten, inclusief registratie, rapportage en passende interventies.

 3. Beleidsontwikkeling: Ontwikkel een anti-pestprotocol en implementeer effectieve schoolregels en afspraken om pestgedrag aan te pakken.

 4. Samenwerking en doorverwijzing: Verken het belang van samenwerking met andere professionals binnen en buiten de school en leer wanneer en hoe je moet doorverwijzen naar externe instanties.

 

Dagdeel 3: Praktijkgerichte toepassing en evaluatie

 1. Casestudies en rollenspellen: Pas je kennis en vaardigheden toe in realistische scenario's en versterk je bekwaamheid om pestgedrag effectief aan te pakken.

 2. Reflectie en evaluatie: Evalueer je leerproces en identificeer sterke punten en verbeterpunten voor verdere groei als Aanspreekpunt Pesten.

 3. Individuele begeleidingssessie: Profiteer van een individuele begeleidingssessie om specifieke uitdagingen aan te pakken en je vaardigheden verder te ontwikkelen.

 4. Certificering en afronding: Ontvang een certificaat van voltooiing en bereid je voor om je rol als Aanspreekpunt Pesten op school effectief te vervullen.

 

Tarieven

De blended learning cursus "Aanspreekpunt Pesten (AP)" is beschikbaar voor:

 • Tarief: €1.100,- per deelnemer

 

Deze prijs omvat

 • Drie dagdelen van interactieve training (zowel online als op locatie)
 • Toegang tot online leermaterialen en bronnen
 • Individuele begeleidingssessie
 • Certificaat van voltooiing