ANBI Stichting en Belastingvoordelen

084-8340086

ANBI - Gift - Steun Stichting Stop Pesten Nu

Om het voor u makkelijk en snel inzichtelijk te maken wat uw belastingvoordelen zijn voor een periodieke gift of een schenking aan Stichting Stop Pesten Nu heeft de belastingdienst een speciale rekenmodule op ANBIgift voor Stichting Stop Pesten Nu ontwikkeld en beschikbaar gesteld. 

Welkom bij de ANBI rekenmodule van Stop Pesten Nu 

Wij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. Hier kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen, ga naar de rekenmodule

Rekenvoorbeeld

  • Stel dat uw belastingaftrek 42% is dan is de totale bijdrage aan de Stichting Stop Pesten Nu 365 euro hoger dan wanneer u een bijdrage doet zonder een schenkingsovereenkomst.
  • Stel eenmalige gift € 100,-, aftrekbaar nihil. Periodieke gift € 173,-, belastingvoordel € 73,-. U betaalt dus netto € 100,- en Stichting Stop Pesten Nu krijgt € 173,-

Met behulp van deze rekenmodule kunt u gemakkelijk zien hoeveel een periodieke of eenmalige gift u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Een periodieke gift leidt voor u tot een groter belastingvoordeel dan een eenmalige gift. U hebt een simpele overeenkomst nodig om beroep te kunnen doen op de belastingvoordelen van een periodieke gift. RSIN: 853212296

Klik hier voor een door de Belastingdienst opgesteld en goedgekeurd voorbeeld van de overeenkomst. 

Periodieke gift (schenking) 100% van de belasting aftrekbaar

Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Je mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan de volgende voorwaarden voldoet: het goede doel is een ANBI, de periodieke gift dient in een overeenkomst te worden vastgelegd en er mag geen tegenprestatie worden verwacht. 

ANBIVoordelen ANBI status

  • Donateurs mogen giften (schenkingen) aftrekken voor inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
  • Stichting Stop Pesten Nu ANBI hoeft geen schenk- en erfbelasting te betalen. 
  • De ANBI-gift Stop Pesten Nu rekenmodule kan u direct vertellen hoeveel een gift aan ons u netto kost.

Eenmalige gift (schenking) 

Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Je moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen. 

Sponsoring  

Zakelijke uitgaven bij sponsoring zijn fiscaal volledig aftrekbaar. Het goede doel moet daar belasting over betalen. Er dienen goede afspraken te worden gemaakt zodat de Stichting Stop Pesten Nu geen financiële tegenvallers hierdoor oploopt.

Vele belastingvoordelen ANBI Stichting voor een Gift, Schenking of Nalatenschap

Een ANBI stichting betaalt geen schenk- en erfbelasting. Donateurs mogen giften aftrekken voor inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Klik hier voor een door de Belastingdienst opgesteld en goedgekeurd voorbeeld van de overeenkomst. 

ANBI

In de rekenmodule kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Een periodieke gift leidt voor u tot een groter belastingvoordeel dan een eenmalige gift. U hebt een simpele overeenkomst nodig om beroep te kunnen doen op de belastingvoordelen van een periodieke gift. RSIN: 853212296

Schenkt u vijf jaar lang een vast bedrag dan noemen we dit een periodieke gift: Deze periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan het belastingvoordeel oplopen tot maximaal 43% in 2021. Het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 een aftrektarief van 37,05% bereikt wordt. Deze vorm van schenken wordt in een schenkingsovereenkomst tussen u en het goede doel vastgelegd. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kunt u deze vorm van schenken ook vastleggen middels een notariële akte. Andere vormen van nalaten zijn ook mogelijk.

Lees meer over >>
Nalatenschappen via onderstaande links Over een nalatenschap aan Stop Pesten Nu hoeft geen erfbelasting te worden betaald.

Voorbeeldovereenkomst Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren  Periodieke gift in geld (pdf - 138kB) 
Lees voor: Periodieke gift in geld (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster)

Voorbeeldovereenkomst Periodieke gift in natura

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in natura' als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed.
Download het formulier periodieke gift in natura (pdf - 131kB)  bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Lees voor: Richtlijnen van de Belastingdienst bij een periodieke gift in natura (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster)

Voorbeeldovereenkomst Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Download het formulier Betalingsvolmacht (pdf - 121kB) Lees voor: Betalingsvolmacht (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster)

Geef gerust aan Stichting Stop Pesten Nu - CBF keurmerk

CBF heeft een platform opgericht Geef gerust aan een Erkend Goed Doelgeefgerust.nl. Hiermee willen ze alle Nederlanders laten weten dat ze aan een Erkend Goed Doel gerust kunnen geven. Ze laten zien dat Erkende Goede Doelen voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, en dat zij als toezichthouder CBF deze controleren.

  • Via de tool Donatie test kan je kijken welke organisatie het beste bij je past. 
  • Stichting Stop Pesten Nu kan je vinden onder de Sector Welzijn - Onderwerp Inclusiviteit en toegankelijkheid - locatie in Nederland - omvang organisatie Kleinschalig.